Print Friendly and PDF

Poradniki

Biblioteka PEMP

 • Kaźmierkowski M., Kalus M., Zwierchanowski R. 2004. Polski program efektywnego wykorzystania energii w napędach elektrycznych (pobierz pdf)
 • Bernatt M., Piszczek J., Zieliński T. 2006. Remontować czy wymieniać silniki elektryczne dużej mocy? (pobierz pdf)
 • Jędral W. 2007. Efektywność energetyczna pomp i instalacji pompowych (pobierz pdf)
 • Misiewicz W., Misiewicz A. 2008. Napędy regulowane w układach pompowych źródeł ciepła (pobierz pdf)
 • Halkiewicz W. 2009. Jak oszczędzać energię w systemach sprężonego powietrza? (pobierz pdf)
 • Liszka S., Zieliński T. 2009. Energooszczędne silniki elektryczne niskiego napięcia (pobierz

2019

 • Planowanie energetyczne. Poradnik dla gmin. Poradnik dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (pobierz pdf)

Oficjalna prezentacja i promocja poradnika odbyła się w trakcie Pierwszego Regionalnego Forum Energetycznego. Forum skierowane było do przedstawicieli samorządów i przedsiębiorców branży energetycznej zainteresowanych tematyką szeroko rozumianego planowania energetycznego na wszystkich szczeblach administracji publicznej.
Poradnik jest też dostępny na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

2017

 • Kryteria zamówień publicznych dla oświetlenia zewnętrznego (pobierz pdf)
 • Kryteria zamówień publicznych dla oświetlenia wewnętrznego w sektorze publicznym i prywatnym (pobierz pdf)
 • Oświetlenie wewnętrzne w sektorze publicznym i prywatnym (pobierz pdf)
 • Zamówienia publiczne & Projektowanie. Oświetlenie uliczne (pobierz pdf)

2016

 • Etykiety energetyczne urządzeń. Przewodnik dla detalistów (pobierz pdf)

2014

 • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Łączenie umów o efekt energetyczny z systemami wsparcia (pobierz pdf)
 • Ubóstwo energetyczne. Wyniki badania ankietowego oraz propozycje dotyczące pomocy osobom ubogim energetycznie (pobierz pdf)

2013

 • Efektywniej o efektywności, czyli jak najlepiej wdrożyć w Polsce Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej (pobierz pdf)

2012

 • Wpływ na rynek pracy programu głębokiej modernizacji energetycznej budynków w Polsce. Raport końcowy (pobierz pdf)

2011

 • Efektywne wykorzystanie energii w firmie – poradnik dla przedsiębiorców (pobierz pdf)
 • Planowanie energetyczne w gminach w aspekcie klimatycznym (pobierz pdf)
 • Termomodernizacja w świetle dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynku (pobierz pdf)

2010

 • Efektywne i przyjazne środowisku źródła ciepła – ograniczenie niskiej emisji. Aktualizacja (pobierz pdf)
 • Energooszczędny sprzęt i urządzenia w domu, w biurze, w firmie. Jak wybrać, kupić i eksploatować (pobierz pdf)
 • Jak zarządzać energią i środowiskiem w budynkach użyteczności publicznej? Poradnik dla samorządów terytorialnych. Wydanie 3 (pobierz pdf)
 • Model klimatyczno-energetycznej strategii w lokalnej polityce energetycznej i ekologicznej (pobierz pdf)
 • Ocena istniejących i propozycja nowych mechanizmów zwiększenia efektywności wykorzystania energii i promocji odnawialnych źródeł energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Tom 1. (pobierz pdf)
 • Ocena istniejących i propozycja nowych mechanizmów zwiększenia efektywności wykorzystania energii i promocji odnawialnych źródeł energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Tom 2. (pobierz pdf)
 • Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. Aktualizacja (pobierz pdf)
 • Oszczędzaj energię i środowisko (pobierz pdf)
 • Praktyczne aspekty planowania energetycznego w gminach (pobierz pdf)

2009

 • Analiza potencjału zmniejszenia zużycia energii w nowych budynkach w wyniku zastosowania wyższych standardów w zakresie izolacyjności przegród zewnętrznych (pobierz pdf)
 • Możliwości zwiększania efektywności energetycznej Polski w ramach wdrażania pakietu klimatyczno-energetycznego (pobierz pdf)
 • Potencjał efektywności energetycznej i redukcji emisji w wybranych grupach użytkowania energii. Droga naprzód do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego (pobierz pdf)
 • Przewodnik techniczny. Rozwiązania poprawiające używane przez Ciebie układy napędowe (pobierz pdf)

2007

 • Efektywne i przyjazne środowisku źródła ciepła – ograniczenie niskiej emisji (pobierz pdf)
 • Termomodernizacja w świetle dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynku (pobierz pdf)

2006

 • Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć (pobierz pdf)

2004

 • Jak zarządzać energią i środowiskiem w budynkach użyteczności publicznej? Poradnik dla samorządów terytorialnych.Wydanie 1 (pobierz pdf)

2002

2001

 • Planowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe w małych i średnich gminach (pobierz pdf)

2000

 • Jak planować zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w gminach. Poradnik dla gmin wiejskich (pobierz pdf)

1998

1997

 • Zintegrowane planowanie w gospodarce energetycznej (pobierz pd)

1996

 • Alternatywna polityka energetyczna Polski do 2020 roku (pobierz pdf)
 • Market Study of Energy Efficient Windows in Poland (pobierz pdf)
 • Strategies of the GHG emission reduction and adaptation of the Polish economy to the changed climate. Synthesis (pobierz pdf)

1993

 • Wstępne studium emisji gazów cieplarnianych w Polsce (pobierz pdf)

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.