Print Friendly and PDF

Dla NGO

Poradniki, dokumenty strategiczne i planistyczne

Współpracujemy z licznymi organizacjami pozarządowymi, czego najbardziej wyrazistym akcentem jest nasza aktywna przynależność do Koalicji Klimatycznej.

Razem z Partnerami z NGO oraz samodzielnie opracowaliśmy poradniki, podręczniki i prezentacje edukacyjne dotyczące efektywności energetycznej i jej znaczenia dla spowolnienia zmiany klimatu globalnego. Uczestniczymy w gremiach NGO, współpracujących z organami władzy ustawodawczej, prawodawczej i wykonawczej na wszystkich szczeblach.

Nasza działalność publicystyczna i edukacyjna w tym obszarze obejmuje dziesiątki pozycji wydanych drukiem, bądź opublikowanych w wersjach elektronicznych wraz z wystąpieniami na różnych forach, konferencjach i spotkaniach roboczych.

Zakres naszych działań na rzecz i we współpracy z NGO obejmuje zarówno wyspecjalizowane poradniki, jak np. dotyczące oszczędności energii w firmach, oraz współpracę przy opracowywaniu autorskich dokumentów strategicznych NGO przedstawianych organom rządowym, takich jak ocena ex ante POiŚ, propozycje alternatywnych strategii energetycznych, szczegółowe analizy dotyczące potencjału rozwoju rynku pracy w związku z wdrażaniem programów oszczędności energii w budynkach i wiele innych.

Jak większość organizacji pozarządowych szczególny akcent kładziemy na zagadnienia związane z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń z procesów energetycznych, a także dobitnie promujemy rozwój sektora energetyki odnawialnej, który jest obszarem szczególnego zainteresowania ze strony organizacji pozarządowych, a z uwagi na swoją obecną trudną sytuację prawno-administracyjną wymaga silnego wsparcia ze strony organizacji społecznych, pozostających w opozycji wobec oficjalnych strategii rozwojowych, zwłaszcza w obszarze scentralizowanej energetyki.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.