Print Friendly and PDF

Dla MŚP i przemysłu

Gospodarka energetyczna i bilansowanie oszczędności

Nie sposób przecenić wagi racjonalnego gospodarowania energią w przedsiębiorstwach. Również w tym zakresie oferujemy szereg usług, w tym w szczególności audyty i bilanse energetyczne dla przedsiębiorstw, jak i poszczególnych linii technologicznych oraz urządzeń. Uczestniczymy również w dalszym procesie realizacji projektów dotyczących racjonalizacji zużycia energii w przedsiębiorstwach w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć oraz opracowania deklaracji na potrzeby ubiegania się o świadectwa efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty).

Od lat bierzemy udział w projektach międzynarodowych, a w szczególności w programie Intelligent Energy Europe, Horyzont 2020 oraz w projektach współfinansowanych przez EBRD (projekt PolSEFF, PolREFF) i GEF (PEMP). Nasza lista referencyjna w tym zakresie jest bogata i zróżnicowana co do zakresu i obszaru zrealizowanych działań. Obejmuje prawie wszystkie aspekty użytkowania energii w przedsiębiorstwach – technologie wytwórcze, oświetlenie, ogrzewanie, techniki biurowe, gospodarkę mediami (energią elektryczną, parą technologiczną, powietrzem wentylacyjnym i technologicznym) oraz inne.

Atrakcyjną, chociaż ciągle niedocenianą możliwością realizacji projektów efektywności energetycznej, jest wykorzystanie formuły umowy o efekt energetyczny (EPC – Energy Performance Contract) i zlecenie realizacji przedsięwzięcia firmie ESCO. Prowadzimy analizy możliwości realizacji tego typu przedsięwzięć, pozwalających na realizację programu efektywności energetycznej nawet bez angażowania środków własnych i zadłużania przedsiębiorstwa.

Przetłumaczyliśmy, dopracowaliśmy i aktualizujemy polską wersję językową protokołów IPMVP oraz IEEFP (Międzynarodowy Protokół Oceny i Weryfikacji Efektywności (IPMVP) oraz Międzynarodowy Protokół Finansowania Efektywności Energetycznej (IEEFP), prawdopodobnie najlepszego światowego standardu określania i wyceny oszczędności energii.

Współpracowaliśmy z wieloma przedsiębiorstwami, wykonując audyty, biznesplany, studia wykonalności i inne podobne dokumenty. Dzięki możliwości zaangażowania specjalistów różnych dziedzin techniki, możemy podjąć się wykonania dokumentacji energetyczno-efektywnościowej praktycznie w każdej gałęzi gospodarki, w której uczestniczą MŚP.

Dodatkowo – dla zakładów przemysłowych wykonujemy energetyczne audyty przemysłowe, w szerokim spektrum branżowym.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.