Print Friendly and PDF

Patronaty

Ogólne zasady przyznawania patronatów

1. Patronat Prezesa Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii jest wyróżnieniem honorowym i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego
2. Prezes FEWE może podjąć decyzję o objęciu przedsięwzięcia patronatem jeżeli jest ono spójne z działaniami prowadzonymi przez Fundację
3. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.

Tryb przyznawania patronatów

1. Z wnioskiem o przyznanie patronatu powinien wystąpić organizator przedsięwzięcia. Wniosek o patronat FEWE
2. Do formularza należy dołączyć program przedsięwzięcia, a w przypadku konkursu jego regulamin.
3. Wniosek o patronat powinien zostać złożony najpóźniej na 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.
4. Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
ul. Rymera 3/4
40-048 Katowice

lub mailem na adres: office(at)fewe.pl, s.kozinska(at)fewe.pl

5. Akceptacja lub odmowa jest wydawana w formie pisemnej. Stanowisko Prezesa FEWE nie wymaga uzasadnienia.
6. W przypadku przyznania patronatu organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do umieszczenia w materiałach informacyjno – promocyjnych związanych z tym wydarzeniem informacji o udzieleniu patronatu.
7. Patronat obejmuje wyłącznie przedsięwzięcie określone pod względem czasu i miejsca jego przeprowadzenia.

Wydarzenia objęte patronatem FEWE

2024

  • Patronat honorowy nad 9. i 10 Forum Inteligentnego Rozwoju”, 19-20 października 2023 r., czerwiec i listopad 2024

Wydarzenia naukowo technologiczne poświęcone upowszechnianiu nowatorskich badań naukowych i innowacyjnych technologii, które mają dużą szansę na sukces rynkowy i polepszenie standardu i bezpieczeństwa naszego życia już teraz lub w ciągu najbliższych lat. Więcej informacji >>>

  • Patronat honorowy nad III Konferencją „Innowacje w Odnawialnych Źródłach Energii”, 9-10 maja 2024 r.

Konferencja gromadzi ekspertów, badaczy i praktyków zajmujących się najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie odnawialnych źródeł energii w celu wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie technicznych i technologicznych rozwiązań możliwych do wdrożenia innowacji w OZE w firmach będących eksploatatorami urządzeń, instalatorami oraz konsumentami (instytucjonalnymi lub indywidualnymi).

  • Patronat Prezesa Fundacji nad konkursem ekologicznym pt. „Ekologiczna maszyna/ ekologiczny robot” w Tychach, 24 kwietnia2024 r.

Celem Konkursu jest min. uwrażliwianie dzieci na bezpieczne korzystanie z zasobów środowiska oraz poszanowania energii. Organizatorami konkursu są: Przedszkole nr 9 im. Pluszowego Misia w Tychach oraz Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi, im. J. III Sobieskiego w Tychach

  • Patronat honorowy nad II Ogólnopolskim Forum Prawa Energetycznego i Klimatycznego „Zielona Energia”, 23 kwietnia 2024 r.

Organizatorem wydarzenia jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Katowice. Wydarzenie ma na celu wskazać, jaką rolę w procesie energetycznych i klimatycznych zmian pełni świat prawa oraz biznesu.

  • Patronat honorowy nad 23. edycją konkursu „EKOLAURY 2023”, marzec-listopad 2024r.

Od 2002 r. Polska Izba Ekologii z sukcesem organizuje Konkurs EKOLAURY, promując najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni oraz instytutów. Więcej informacji>>>

Archiwalne

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.