Print Friendly and PDF

Patronaty

Ogólne zasady przyznawania patronatów

1. Patronat Prezesa Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii jest wyróżnieniem honorowym i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego
2. Prezes FEWE może podjąć decyzję o objęciu przedsięwzięcia patronatem jeżeli jest ono spójne z działaniami prowadzonymi przez Fundację
3. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.

Tryb przyznawania patronatów

1. Z wnioskiem o przyznanie patronatu powinien wystąpić organizator przedsięwzięcia. Wniosek o patronat FEWE
2. Do formularza należy dołączyć program przedsięwzięcia, a w przypadku konkursu jego regulamin.
3. Wniosek o patronat powinien zostać złożony najpóźniej na 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.
4. Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
ul. Rymera 3/4
40-048 Katowice

lub mailem na adres: office@fewe.pl

5. Akceptacja lub odmowa jest wydawana w formie pisemnej. Stanowisko Prezesa FEWE nie wymaga uzasadnienia.
6. W przypadku przyznania patronatu organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do umieszczenia w materiałach informacyjno – promocyjnych związanych z tym wydarzeniem informacji o udzieleniu patronatu.
7. Patronat obejmuje wyłącznie przedsięwzięcie określone pod względem czasu i miejsca jego przeprowadzenia.

Wydarzenia objęte patronatem FEWE

2021

 • Patronat honorowy nad konferencją „Czyste powietrze kluczowym elementem Polityki Energetycznej Polski do 2040 (PEP 2040)”, 13 października 2021, Katowice

Konferencja organizowana jest przez Polską Izbę Ekologii. Celem konferencji jest przedstawienie zagadnień określonych w PEP2040, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki jakości powietrza. Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnie i on-line).

 • Patronat medialny nad II Konferencją „Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie”, 27-28 września 2021, Hotel Loft w Suwałkach

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli branży ciepłowniczej i biomasowej, firm projektowych i budowlanych specjalizujących się w usługach dla branży ciepłowniczej, instytucji finansowych, administracji rządowej i samorządowej oraz dostawców technologii do ciepłownictwa.

Program wydarzenia oraz panele dyskusyjne będą koncentrować się na wykorzystaniu biomasy i paliw alternatywnych do transformacji ciepłownictwa. Przedstawione zostaną wytyczne rozwoju sektora zawarte w Europejskim Zielonym Ładzie. Pokazane zostaną istniejące bariery technologiczne, logistyczne i prawne, a także aspekty techniczne i ekonomiczne modernizacji przedsiębiorstw cieplnych z udziałem biomasy i paliw alternatywnych.

 • Patronat medialny nad VI Forum Pelletu, 21 czerwca 2021, Hotel Mercure w Poznaniu

W czerwcu Biomass Media Group, wydawca miesięcznika „Magazyn Biomasa” organizuje VI Forum Pelletu, jedyne w tej części Europy, najważniejsze dla profesjonalistów spotkanie branży pelletowej.

Tegoroczna edycja odbędzie się 21 czerwca. Podczas VI Forum Pelletu będą omawiane takie tematy jak: wpływ COVID-19 na krajowy rynek pelletu, rozwój sektora urządzeń grzewczych na pellet w Polsce, pellet w programie ,,Czyste Powietrze”, krajowe i zagraniczne rozwiązania technologiczne dla producentów pelletu, bezpieczeństwo produkcji, nowe trendy w opakowaniach dla pelletu.

Dodatkowo podczas VI Forum Pelletu nastąpi oficjalna premiera pierwszego w Polsce kompleksowego raportu „Pellet drzewny w Polsce”, którego celem będzie podsumowanie rynku pelletu w kraju i przedstawienie propozycji rozwoju branży w nadchodzącym roku.

 • Patronat medialny nad publikacją „Pellet drzewny w Polsce”

Celem publikacji jest stworzenie kompendium wiedzy o pellecie i ukazanie jego roli w walce o czyste powietrze. Opracowanie pozwoli usystematyzować wiedzę na temat pelletu i przyczynie się do profesjonalizacji branży biomasy.

Publikacja powstała we współpracy ekspertami branżowymi i specjalistami z sektora OZE,  a także czołowymi krajowymi jednostkami naukowymi, w tym Instytutem Technologii Drewna z Poznania, Polską Akademią Nauk, Polską Izbą Ekologii oraz Polską Radą Pelletu.

 • Kampania edukacyjna APPLiA Polska „Nowe etykiety. Czas na zmiany!”

Kampania dotyczy nowych etykiet energetycznych, które będą obowiązujące od 1 marca 2021 r. Więcej informacji na stronie https://etykietaenergetyczna.pl/

2020

 • Konkurs Ministerstwa Klimatu „Miasto z klimatem”

Konkurs jest skierowany do miast, które w ostatnich 3 latach zakończyły inwestycje o pozytywnym wpływie na ekologię oraz życie mieszkańców. Oceniane będą inwestycje w obszarach: rozwój błękitnej i zielonej infrastruktury – w tym retencja wody, zrównoważony transport, gospodarka w obiegu zamkniętym oraz zrównoważone budownictwo.

Strona konkursu: https://www.konkursmiastozklimatem.pl/

 • Kampania „Wymiana stolarki + dobry montaż”, Związek Polskie Okna i Drzwi, lipiec 2020 – czerwiec 2021

Kampania ma na celu zwrócenie uwagi wszystkich inwestorów, którzy wybierają produkty budowlane. Przesłanie akcji jest proste: Wybór dobrego produktu jest tak samo ważny, jak jego dobry montaż. Dlatego w momencie zakupu okien, drzwi, elementów fasady, bramy czy innych produktów budowlanych wybierajmy i szukajmy DOBREGO MONTAŻU, wykonanego przez wykwalifikowanego montera, przy użyciu dobrych materiałów i narzędzi.

Strona kampanii: https://dobrymontaz.com/

 • Wojewódzki przyrodniczy konkurs plastyczny „Czyste powietrze wokół nas”, październik 2020, Tychy

Konkurs jest cyklicznym przedsięwzięciem organizowanym przez Przedszkole nr 9 im. Pluszowego Misia w Tychach. Konkurs ma na celu promowanie postaw związanych z dbaniem o przyrodę, czyste powietrze wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Współorganizatorem konkursu jest Urząd Miasta Tychy.

 • Powiatowy konkurs piosenki przyrodniczej, 21 kwietnia 2020 r., Tychy

Konkurs jest jednorazowym przedsięwzięciem organizowanym przez Przedszkole nr 9 im. Pluszowego Misia w Tychach. Konkurs ma na celu promowanie postaw związanych z dbaniem o środowisko wśród dzieci w wieku przedszkolnym.

Archiwalne

 • V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z Energią”, 26 marca 2019 r., Poznań

Celem konkursu jest rozpowszechnienie w Polsce wiedzy z zakresu prawa energetycznego, szeroko pojętej energetyki oraz polityki energetycznej. Ma również przybliżyć studentom zmiany krajowe i wspólnotowe regulacji prawnych odnoszących się do rynku energetycznego i ochrony środowiska. Konkurs jest organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań.

 • VIII „Smart Communication and Technology Forum, 21 stycznia 2019 r., Warszawa

To cykliczne wydarzenie w całości poświęcone tematyce szeroko pojętych inteligentnych sieci oraz opomiarowania (AMI). Głównym celem Forum jest zgromadzenie ekspertów z zakresu smart grid i smart metering z wielu krajów, aby wspólnie mogli wymieniać doświadczenia w zakresie najnowszych osiągnięć. Więcej informacji >>>

 • Targi i Konferencja Efektywności Energetycznej infoEnergia 2017, 23-24 lutego 2017 r., Katowice

Problematyka efektywności energetycznej i ograniczenie zużycia energii w przemyśle i sektorze komunalno-bytowym jest wiodącym tematem i wyzwaniem dla miast i ich mieszkańców. Nowoczesne technologie energetyczne i poprawa efektywności energetycznej budynków są sposobem na poprawę jakości powietrza. Więcej informacji >>>

 • IV edycja konferencji „KOGENERACJA – perspektywy rozwoju inwestycji”, 15 października 2015 r., Warszawa

Wysokosprawna kogeneracja uzyskała rządowe wsparcie do 2018 roku. Aby ułatwić zainteresowanym inwestycje w tę technologię firma Progress Group zaprosiła ekspertów, którzy przybliżą uczestnikom Konferencji praktyczne i prawne zagadnienia związane z kogeneracją, tak aby jak najwięcej podmiotów mogło skorzystać z proponowanego wsparcia. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych i elektrociepłowni, przemysłowych odbiorców energii, samorządów, firm współpracujących z branżą ciepłowniczą, dostawców produktów i technologii, firm wykonawczych oraz wszystkich inwestorów w kogenerację. Więcej informacji >>>

 • III edycja konferencji „KOGENERACJA – perspektywy rozwoju inwestycji

Wysokosprawna kogeneracja uzyskała rządowe wsparcie do 2018 roku. Aby ułatwić zainteresowanym inwestycje w tę technologię firma Progress Group zaprosiła ekspertów, którzy przybliżą uczestnikom Konferencji praktyczne i prawne zagadnienia związane z kogeneracją, tak aby jak najwięcej podmiotów mogło skorzystać z proponowanego wsparcia. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych i elektrociepłowni, przemysłowych odbiorców energii, samorządów, firm współpracujących z branżą ciepłowniczą, dostawców produktów i technologii, firm wykonawczych oraz wszystkich inwestorów w kogenerację. Więcej informacji >>>

 • X edycja konferencji „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię. 17 czerwca 2015 r., Warszawa.

Konferencja jest odpowiedzią na wymagania Dyrektywy 2009/28/WE, która obliguje, aby udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym do 2020 r. osiągnął w Polsce poziom 15%. Produkcja i energetyczne wykorzystanie biogazu jest jedną z najkorzystniejszych metod pozyskiwania energii odnawialnej, która stopniowo również w Polsce zaczyna cieszyć się coraz większym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw. Więcej informacji >>>

 • II edycja konferencji „KOGENERACJA – perspektywy rozwoju inwestycji

Wysokosprawna kogeneracja uzyskała rządowe wsparcie do 2018 roku. Aby ułatwić zainteresowanym inwestycje w tę technologię firma Progress Group zaprosiła ekspertów, którzy przybliżą uczestnikom Konferencji praktyczne i prawne zagadnienia związane z kogeneracją, tak aby jak najwięcej podmiotów mogło skorzystać z proponowanego wsparcia. Więcej informacji >>>

 • IX edycja konferencji „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię. 1 październik 2014 r., Warszawa.

Co dla inwestorów oznaczają zapisy projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii? Czy biogazownie są w stanie sprostać trudnościom rynkowym i przynosić dochody? Na te i inne pytania spróbujemy udzielić odpowiedzi podczas IX edycji Konferencji „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”, która od lat jest platformą wymiany doświadczeń i wiedzy skupiającą cały sektor biogazowy. Wykładowcy – praktycy przybliżą zainteresowanym także tematy prawne, zagadnienia dotyczące finansowania inwestycji oraz praktyczne aspekty inwestycji w biogazownie. Więcej informacji >>>

 • VI Forum Nowej Gospodarki. 13 czerwiec 2014 r., Katowice

Wiodącym tematem VI Forum będzie zacieśnienie wewnętrznej współpracy gospodarczej makroregionu Polski Południowej poprzez m.in. prezentację ofert inwestycyjnych, badawczych i społecznych województwa śląskiego i województwa małopolskiego. Do wiodących tematów VI Forum będą należeć: kierunki rozwoju ekoenergetyki i energetyki prosumenckiej w Polsce Południowej. Wśród szczegółowych tematów będą omawiane: technologie energooszczędne, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, inteligentne sieci energetyczne oraz budownictwo niskoenergetyczne. Ważnymi punktami w programie VI FNG będą: Polsko-Niemiecka Giełda Kooperacyjna, dyskusja panelowa: Ekoenergetyka jako ineligentna specjalizacja Polski Południowej” oraz wykład „Energetyka Prosumencka i jej szanse na rozwój w perspektywie finansowej 2014-2020”. Więcej informacji >>>

 • II Coroczny Kongresu Handlu Gwarancjami Pochodzenia i Zielonymi Certyfikatami. 12 czerwiec 2014 r., Warszawa

Tematyka Kongresu będzie koncentrować się na zagadnieniach związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE) i systemem wsparcia. Będzie to również możliwość do międzynarodowej wymiany doświadczeń pomiędzy Polską a innymi krajami europejskimi. Wydarzenie to odbywa się w ścisłej współpracy z organizacjami międzynarodowymi tj. RECS International (Holandia) i Association of Issuing Bodies (Wielka Brytania). Pełnią one kluczową rolę w systemie EECS i pragną przekazać swoją wiedzę oraz wytyczne polskim instytucjom i przedsiębiorcom, którzy działają w sektorze energii odnawialnej.

 • Systemy wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce. Sytuacja prawna, aspekty praktyczne, obrót prawami majątkowymi. 29 maj 2014 r., Katowice

W czasie seminarium prezentowane będą zagadnienia nurtujące rynek odnawialnych źródeł energii. Wśród najważniejszych punktów seminarium znalazły się: rynek zielonych certyfikatów, proponowany system wsparcia w przyjętej przez Rząd ustawie OZE, model rozliczania praw majątkowych przez firmę przemysłową, korzyści z inwestycji w energetykę odnawialną, finansowanie inwestycji (dotacje, kredyty, fundusze).

 • II seminarium „Białe certyfikaty efektywności energetycznej. II przetarg, obrót, audyt”. 8 kwiecień 2014 r., Warszawa

Wydarzenie jest kierowane zarówno do tych z Państwa, którzy brali udział w przetargu, jak i do tych, którzy dopiero rozważają startowanie w kolejnych.

 • VII edycja konferencji „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”. 28 listopad 2013 r., Warszawa

Konferencja jest odpowiedzią na wymagania Dyrektywy 2009/28/WE, która obliguje, aby udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym do 2020 r. osiągnął w Polsce poziom 15%. Więcej informacji >>>

 • „Perspektywy Inwestycji Kogeneracyjnych. Regulacje i aspekty praktyczne”. 22 październik 2013, Wrocław

Wysokosprawna kogeneracja jest wspierana przez UE ponieważ podnosi efektywność energetyczną, przyczynia się do zmniejszania emisji CO2, rozwoju wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł oraz wpływa na poprawę bezpieczeństwa energetycznego. Dlaczego akurat teraz warto w nią inwestować? Jak finansować inwestycje kogeneracyjne? Z jakich technologii korzystać? I co najważniejsze, jak inwestować?

 • „Coroczny Kongres Handlu Gwarancjami Pochodzenia i Zielonymi Certyfikatami”. 20 czerwiec 2013 r., Wrocław

Tematyka przedsięwzięcia skoncentrowana jest wokół systemu wsparcia energii odnawialnej (zielone certyfikaty) i systemu gwarancji pochodzenia. Głównym celem kongresu jest stworzenie międzynarodowej platformy wymiany doświadczeń, zapoznanie uczestników z najnowszymi rozwiązaniami regulacyjnymi, promocja tematyki związanej z energią odnawialną.

 • II edycja Warsztatów „Efektywność energetyczna w praktyce. Białe certyfikaty – wsparcie efektywności energetycznej”. 21 maja 2013 r., Warszawa

Głównym celem warsztatów jest zaprezentowanie przedsiębiorcom i inwestorom nowych obowiązków wynikających z ostatecznych aktów wykonawczych do ustawy o efektywności energetycznej. Gościem specjalnym Konferencji będzie Dr Zdzisław Muras – wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, który przybliży uczestnikom spotkania temat Białych Certyfikatów jako wsparcia efektywności energetycznej. Więcej informacji >>>

 • Forum Technologii – Efektywność Energetyczna. 7 marzec 2013 r., Warszawa

Forum będzie ukoronowaniem ponad dwuletniego cyklu organizowanych przez Center for Business Education spotkań na temat różnych aspektów związanych z efektywnością energetyczną tj.: ustawą i rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy o efektywności energetycznej i tzw. białymi certyfikatami, wdrożeniami technologii smart gid oraz zapobieganiu stratom w systemie. Więcej informacji >>>

 • Warsztaty „Efektywność energetyczna w praktyce. Białe certyfikaty – wsparcie efektywności energetycznej. 27 luty 2013 r., Warszawa

Głównym celem warsztatów jest zaprezentowanie przedsiębiorcom i inwestorom nowych obowiązków wynikających z ostatecznych aktów wykonawczych do ustawy o efektywności energetycznej. Gościem specjalnym Konferencji będzie Dr Zdzisław Muras – wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, który przybliży jej uczestnikom temat Białych Certyfikatów jako wsparcia efektywności energetycznej.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.