Print Friendly and PDF

Patronaty

Ogólne zasady przyznawania patronatów

1. Patronat Prezesa Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii jest wyróżnieniem honorowym i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego
2. Prezes FEWE może podjąć decyzję o objęciu przedsięwzięcia patronatem jeżeli jest ono spójne z działaniami prowadzonymi przez Fundację
3. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.

Tryb przyznawania patronatów

1. Z wnioskiem o przyznanie patronatu powinien wystąpić organizator przedsięwzięcia. Wniosek o patronat FEWE
2. Do formularza należy dołączyć program przedsięwzięcia, a w przypadku konkursu jego regulamin.
3. Wniosek o patronat powinien zostać złożony najpóźniej na 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.
4. Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
ul. Rymera 3/4
40-048 Katowice

lub mailem na adres: office@fewe.pl

5. Akceptacja lub odmowa jest wydawana w formie pisemnej. Stanowisko Prezesa FEWE nie wymaga uzasadnienia.
6. W przypadku przyznania patronatu organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do umieszczenia w materiałach informacyjno – promocyjnych związanych z tym wydarzeniem informacji o udzieleniu patronatu.
7. Patronat obejmuje wyłącznie przedsięwzięcie określone pod względem czasu i miejsca jego przeprowadzenia.

Wydarzenia objęte patronatem FEWE

2022

 • Patronat honorowy nad Ogólnopolską kampanią społeczną „DOBRY MONTAŻ – Zadbaj o ciepły dom”, listopad 2022 – listopad 2023

Celem kampanii jest min. inspirowanie odbiorców do wyboru energooszczędnych, ekologicznych rozwiązań przy budowie i remoncie domu/mieszkania oraz pokazywanie korzyści dla ekologii płynących z dobrego montażu. Organizatorem kampani jest Polskie Okna i Drzwi (POiD) Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów.

 • Patronat medialny nad konferencją pn. „Efektywność energetyczna i energooszczędność w aktualnej sytuacji na rynku energii”, 29 listopada, Katowice

Celem konferencji jest pokazanie aktualnych problemów na rynku energii. Przedstawione zostaną również propozycje rozwiązań praktycznych. Konferencja organizowana przez Polską Izbę Ekologii. Więcej informacji >>>

 • Patronat medialny nad projektem „Pedagogika na rzecz zmian – poznaj klimat i ekologię”, październik 2022 – kwiecień 2023

Projekt ma charakter międzynarodowy,, w Polsce jest realizowany przez Fundację Wytwórnia Inicjatyw Twórczych.  Celem głównym projektu jest budowanie potencjału i współpracy międzysektorowej poprzez wsparcie lokalnej młodzieży w działaniach na rzecz min.: ochrony środowiska, adaptacji i mitygacji do zmian klimatu.

 • Patronat honorowy nad II edycją Ogólnopolskiej Konferencji „Ochrona Środowiska w nowej rzeczywistości”, 21 września 2022, wydarzenie online

Podczas Konferencji uczestnicy dzielą się najlepszymi praktykami, wiedzą i doświadczeniem, ale przede wszystkim szukają rozwiązań, które pomogą im jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby rynku. Więcej informacji >>>

 • Patronat medialny nad IV Konferencją „Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie”, 13–14 października 2022 r., Airport Hotel Okęcie w Warszawie

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli branży ciepłowniczej i biomasowej, firm projektowych i budowlanych specjalizujących się w usługach dla branży ciepłowniczej, instytucji finansowych, administracji rządowej i samorządowej oraz dostawców technologii do ciepłownictwa. Więcej informacji >>>

 • Patronatu nad konferencją XIII pt. „ku Neutralności Klimatycznej” , 16 – 17 listopada 2022, Wrocław

Konferencja adresowana jest do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego: projektantów, wykonawców, inspektorów nadzoru, audytorów energetycznych inwestorów oraz zarządcy nieruchomości. Podczas konferencji omówione zostaną następujących zagadnienia. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest „Renowacja energetyczna budynków”.

 • Patronat medialny nad VI Forum Pelletu, 20 – 21 czerwca 2022, Sound Garden Hotel w Warszawie

W czerwcu Biomass Media Group, wydawca miesięcznika „Magazyn Biomasa” organizuje VII Forum Pelletu, jedyne w tej części Europy, najważniejsze dla profesjonalistów spotkanie branży pelletowej.

 • Patronat honorowy nad Międzynarodową Konferencją Naukową „Innowacje w odnawialnych źródłach energii”, 09 -10 czerwiec 2022 r., Kraków

Przekazanie uczestnikom potrzebnej wiedzy i doświadczeń w zakresie technicznych i technologicznych rozwiązań możliwych do wdrożenia innowacji w OZE w firmach będących eksploatatorami urządzeń, instalatorami oraz konsumentami (instytucjonalnymi lub indywidualnymi).

Konferencja organizowana przez Polską Izbę Ekologii adresowana jest głównie do przedsiębiorstw z branży fotowoltaicznej, przedstawicieli organów administracji samorządowej, a także organizacji pozarządowych. Więcej informacji >>>

 • Patronat honorowy nad 21. edycją Konkursu „Ekolaury PIE 2022”, marzec – październik 2022

Od 2002 r. Polska Izba Ekologii z sukcesem organizuje Konkurs EKOLAURY, promując najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw,  instytucji, organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni oraz instytutów. 

 • Patronat medialny nad III Konferencją „Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie”, 17–18 marca 2022 r., Hotel Afrodyta w Radziejowicach

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli branży ciepłowniczej i biomasowej, firm projektowych i budowlanych specjalizujących się w usługach dla branży ciepłowniczej, instytucji finansowych, administracji rządowej i samorządowej oraz dostawców technologii do ciepłownictwa.

Program wydarzenia oraz panele dyskusyjne będą koncentrować się na scenariuszach rozwoju sektora ciepłowniczego w Polsce, a także aktualnej sytuacji branży biomasowej w Polsce.

 • Patronat honorowy nad I edycją Ogólnopolskiej Konferencji „Ochrona Środowiska w nowej rzeczywistości”, 16 marca 2022, wydarzenie online

Poruszone zostaną najważniejsze tematy związane ze zmianami jakie nas czekają w nowym prawie ochrony środowiska, czy też zmianami jakie wchodzą w życie wraz z Polskim Ładem oraz co to dla nas oznacza.

 • Patronat Prezesa Fundacji nad konkursem ekologicznym pt. „ Eko-ciuch” w Tychach. 01 marca 2022 – 31 marca 2022

Celem konkursu jest Kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów i ich rodzin, w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska poprzez min. promocję efektywnego wykorzystania energii oraz idei segregacji i recyklingu odpadów.

Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 9 im. Pluszowego Misia w Tychach. Więcej informacji >>>

 • Patronat Prezesa Fundacji nad konkursem ekologicznym pt.„Ekologiczna maszyna/ ekologiczny robot” w Tychach. 01 marca 2022 – 31 marca 2022

Celem Konkursu jest min. uwrażliwianie dzieci na bezpieczne korzystanie z zasobów środowiska oraz poszanowania energii.

Organizatorami konkursu są: Przedszkole nr 9 im. Pluszowego Misia w Tychach oraz Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi, im. J. III Sobieskiego w Tychach. Więcej informacji >>>

Archiwalne

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.