Print Friendly and PDF

Patronaty

Ogólne zasady przyznawania patronatów

1. Patronat Prezesa Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii jest wyróżnieniem honorowym i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego
2. Prezes FEWE może podjąć decyzję o objęciu przedsięwzięcia patronatem jeżeli jest ono spójne z działaniami prowadzonymi przez Fundację
3. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.

Tryb przyznawania patronatów

1. Z wnioskiem o przyznanie patronatu powinien wystąpić organizator przedsięwzięcia. Wniosek o patronat FEWE
2. Do formularza należy dołączyć program przedsięwzięcia, a w przypadku konkursu jego regulamin.
3. Wniosek o patronat powinien zostać złożony najpóźniej na 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.
4. Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
ul. Rymera 3/4
40-048 Katowice

lub mailem na adres: office@fewe.pl

5. Akceptacja lub odmowa jest wydawana w formie pisemnej. Stanowisko Prezesa FEWE nie wymaga uzasadnienia.
6. W przypadku przyznania patronatu organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do umieszczenia w materiałach informacyjno – promocyjnych związanych z tym wydarzeniem informacji o udzieleniu patronatu.
7. Patronat obejmuje wyłącznie przedsięwzięcie określone pod względem czasu i miejsca jego przeprowadzenia.

Wydarzenia objęte patronatem FEWE

2021

 • Patronat medialny nad VI Forum Pelletu, 21 czerwca 2021, Hotel Mercure w Poznaniu

W czerwcu Biomass Media Group, wydawca miesięcznika „Magazyn Biomasa” organizuje VI Forum Pelletu, jedyne w tej części Europy, najważniejsze dla profesjonalistów spotkanie branży pelletowej.

Tegoroczna edycja odbędzie się 21 czerwca. Podczas VI Forum Pelletu będą omawiane takie tematy jak: wpływ COVID-19 na krajowy rynek pelletu, rozwój sektora urządzeń grzewczych na pellet w Polsce, pellet w programie ,,Czyste Powietrze”, krajowe i zagraniczne rozwiązania technologiczne dla producentów pelletu, bezpieczeństwo produkcji, nowe trendy w opakowaniach dla pelletu.

Dodatkowo podczas VI Forum Pelletu nastąpi oficjalna premiera pierwszego w Polsce kompleksowego raportu „Pellet drzewny w Polsce”, którego celem będzie podsumowanie rynku pelletu w kraju i przedstawienie propozycji rozwoju branży w nadchodzącym roku.

 • Patronat medialny nad publikacją „Pellet drzewny w Polsce”

Celem publikacji jest stworzenie kompendium wiedzy o pellecie i ukazanie jego roli w walce o czyste powietrze. Opracowanie pozwoli usystematyzować wiedzę na temat pelletu i przyczynie się do profesjonalizacji branży biomasy.

Publikacja powstała we współpracy ekspertami branżowymi i specjalistami z sektora OZE,  a także czołowymi krajowymi jednostkami naukowymi, w tym Instytutem Technologii Drewna z Poznania, Polską Akademią Nauk, Polską Izbą Ekologii oraz Polską Radą Pelletu.

 • Kampania edukacyjna APPLiA Polska „Nowe etykiety. Czas na zmiany!”

Kampania dotyczy nowych etykiet energetycznych, które będą obowiązujące od 1 marca 2021 r. Więcej informacji na stronie https://etykietaenergetyczna.pl/

2020

 • Konkurs Ministerstwa Klimatu „Miasto z klimatem”

Konkurs jest skierowany do miast, które w ostatnich 3 latach zakończyły inwestycje o pozytywnym wpływie na ekologię oraz życie mieszkańców. Oceniane będą inwestycje w obszarach: rozwój błękitnej i zielonej infrastruktury – w tym retencja wody, zrównoważony transport, gospodarka w obiegu zamkniętym oraz zrównoważone budownictwo.

Strona konkursu: https://www.konkursmiastozklimatem.pl/

 • Kampania „Wymiana stolarki + dobry montaż”, Związek Polskie Okna i Drzwi, lipiec 2020 – czerwiec 2021

Kampania ma na celu zwrócenie uwagi wszystkich inwestorów, którzy wybierają produkty budowlane. Przesłanie akcji jest proste: Wybór dobrego produktu jest tak samo ważny, jak jego dobry montaż. Dlatego w momencie zakupu okien, drzwi, elementów fasady, bramy czy innych produktów budowlanych wybierajmy i szukajmy DOBREGO MONTAŻU, wykonanego przez wykwalifikowanego montera, przy użyciu dobrych materiałów i narzędzi.

Strona kampanii: https://dobrymontaz.com/

 • Wojewódzki przyrodniczy konkurs plastyczny „Czyste powietrze wokół nas”, październik 2020, Tychy

Konkurs jest cyklicznym przedsięwzięciem organizowanym przez Przedszkole nr 9 im. Pluszowego Misia w Tychach. Konkurs ma na celu promowanie postaw związanych z dbaniem o przyrodę, czyste powietrze wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Współorganizatorem konkursu jest Urząd Miasta Tychy.

 • Powiatowy konkurs piosenki przyrodniczej, 21 kwietnia 2020 r., Tychy

Konkurs jest jednorazowym przedsięwzięciem organizowanym przez Przedszkole nr 9 im. Pluszowego Misia w Tychach. Konkurs ma na celu promowanie postaw związanych z dbaniem o środowisko wśród dzieci w wieku przedszkolnym.

Archiwalne

 • V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z Energią”, 26 marca 2019 r., Poznań

Celem konkursu jest rozpowszechnienie w Polsce wiedzy z zakresu prawa energetycznego, szeroko pojętej energetyki oraz polityki energetycznej. Ma również przybliżyć studentom zmiany krajowe i wspólnotowe regulacji prawnych odnoszących się do rynku energetycznego i ochrony środowiska. Konkurs jest organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań.

 • VIII „Smart Communication and Technology Forum, 21 stycznia 2019 r., Warszawa

To cykliczne wydarzenie w całości poświęcone tematyce szeroko pojętych inteligentnych sieci oraz opomiarowania (AMI). Głównym celem Forum jest zgromadzenie ekspertów z zakresu smart grid i smart metering z wielu krajów, aby wspólnie mogli wymieniać doświadczenia w zakresie najnowszych osiągnięć. Więcej informacji >>>

 • Targi i Konferencja Efektywności Energetycznej infoEnergia 2017, 23-24 lutego 2017 r., Katowice

Problematyka efektywności energetycznej i ograniczenie zużycia energii w przemyśle i sektorze komunalno-bytowym jest wiodącym tematem i wyzwaniem dla miast i ich mieszkańców. Nowoczesne technologie energetyczne i poprawa efektywności energetycznej budynków są sposobem na poprawę jakości powietrza. Więcej informacji >>>

 • IV edycja konferencji „KOGENERACJA – perspektywy rozwoju inwestycji”, 15 października 2015 r., Warszawa

Wysokosprawna kogeneracja uzyskała rządowe wsparcie do 2018 roku. Aby ułatwić zainteresowanym inwestycje w tę technologię firma Progress Group zaprosiła ekspertów, którzy przybliżą uczestnikom Konferencji praktyczne i prawne zagadnienia związane z kogeneracją, tak aby jak najwięcej podmiotów mogło skorzystać z proponowanego wsparcia. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych i elektrociepłowni, przemysłowych odbiorców energii, samorządów, firm współpracujących z branżą ciepłowniczą, dostawców produktów i technologii, firm wykonawczych oraz wszystkich inwestorów w kogenerację. Więcej informacji >>>

 • III edycja konferencji „KOGENERACJA – perspektywy rozwoju inwestycji

Wysokosprawna kogeneracja uzyskała rządowe wsparcie do 2018 roku. Aby ułatwić zainteresowanym inwestycje w tę technologię firma Progress Group zaprosiła ekspertów, którzy przybliżą uczestnikom Konferencji praktyczne i prawne zagadnienia związane z kogeneracją, tak aby jak najwięcej podmiotów mogło skorzystać z proponowanego wsparcia. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych i elektrociepłowni, przemysłowych odbiorców energii, samorządów, firm współpracujących z branżą ciepłowniczą, dostawców produktów i technologii, firm wykonawczych oraz wszystkich inwestorów w kogenerację. Więcej informacji >>>

 • X edycja konferencji „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię. 17 czerwca 2015 r., Warszawa.

Konferencja jest odpowiedzią na wymagania Dyrektywy 2009/28/WE, która obliguje, aby udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym do 2020 r. osiągnął w Polsce poziom 15%. Produkcja i energetyczne wykorzystanie biogazu jest jedną z najkorzystniejszych metod pozyskiwania energii odnawialnej, która stopniowo również w Polsce zaczyna cieszyć się coraz większym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw. Więcej informacji >>>

 • II edycja konferencji „KOGENERACJA – perspektywy rozwoju inwestycji

Wysokosprawna kogeneracja uzyskała rządowe wsparcie do 2018 roku. Aby ułatwić zainteresowanym inwestycje w tę technologię firma Progress Group zaprosiła ekspertów, którzy przybliżą uczestnikom Konferencji praktyczne i prawne zagadnienia związane z kogeneracją, tak aby jak najwięcej podmiotów mogło skorzystać z proponowanego wsparcia. Więcej informacji >>>

 • IX edycja konferencji „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię. 1 październik 2014 r., Warszawa.

Co dla inwestorów oznaczają zapisy projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii? Czy biogazownie są w stanie sprostać trudnościom rynkowym i przynosić dochody? Na te i inne pytania spróbujemy udzielić odpowiedzi podczas IX edycji Konferencji „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”, która od lat jest platformą wymiany doświadczeń i wiedzy skupiającą cały sektor biogazowy. Wykładowcy – praktycy przybliżą zainteresowanym także tematy prawne, zagadnienia dotyczące finansowania inwestycji oraz praktyczne aspekty inwestycji w biogazownie. Więcej informacji >>>

 • VI Forum Nowej Gospodarki. 13 czerwiec 2014 r., Katowice

Wiodącym tematem VI Forum będzie zacieśnienie wewnętrznej współpracy gospodarczej makroregionu Polski Południowej poprzez m.in. prezentację ofert inwestycyjnych, badawczych i społecznych województwa śląskiego i województwa małopolskiego. Do wiodących tematów VI Forum będą należeć: kierunki rozwoju ekoenergetyki i energetyki prosumenckiej w Polsce Południowej. Wśród szczegółowych tematów będą omawiane: technologie energooszczędne, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, inteligentne sieci energetyczne oraz budownictwo niskoenergetyczne. Ważnymi punktami w programie VI FNG będą: Polsko-Niemiecka Giełda Kooperacyjna, dyskusja panelowa: Ekoenergetyka jako ineligentna specjalizacja Polski Południowej” oraz wykład „Energetyka Prosumencka i jej szanse na rozwój w perspektywie finansowej 2014-2020”. Więcej informacji >>>

 • II Coroczny Kongresu Handlu Gwarancjami Pochodzenia i Zielonymi Certyfikatami. 12 czerwiec 2014 r., Warszawa

Tematyka Kongresu będzie koncentrować się na zagadnieniach związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE) i systemem wsparcia. Będzie to również możliwość do międzynarodowej wymiany doświadczeń pomiędzy Polską a innymi krajami europejskimi. Wydarzenie to odbywa się w ścisłej współpracy z organizacjami międzynarodowymi tj. RECS International (Holandia) i Association of Issuing Bodies (Wielka Brytania). Pełnią one kluczową rolę w systemie EECS i pragną przekazać swoją wiedzę oraz wytyczne polskim instytucjom i przedsiębiorcom, którzy działają w sektorze energii odnawialnej.

 • Systemy wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce. Sytuacja prawna, aspekty praktyczne, obrót prawami majątkowymi. 29 maj 2014 r., Katowice

W czasie seminarium prezentowane będą zagadnienia nurtujące rynek odnawialnych źródeł energii. Wśród najważniejszych punktów seminarium znalazły się: rynek zielonych certyfikatów, proponowany system wsparcia w przyjętej przez Rząd ustawie OZE, model rozliczania praw majątkowych przez firmę przemysłową, korzyści z inwestycji w energetykę odnawialną, finansowanie inwestycji (dotacje, kredyty, fundusze).

 • II seminarium „Białe certyfikaty efektywności energetycznej. II przetarg, obrót, audyt”. 8 kwiecień 2014 r., Warszawa

Wydarzenie jest kierowane zarówno do tych z Państwa, którzy brali udział w przetargu, jak i do tych, którzy dopiero rozważają startowanie w kolejnych.

 • VII edycja konferencji „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”. 28 listopad 2013 r., Warszawa

Konferencja jest odpowiedzią na wymagania Dyrektywy 2009/28/WE, która obliguje, aby udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym do 2020 r. osiągnął w Polsce poziom 15%. Więcej informacji >>>

 • „Perspektywy Inwestycji Kogeneracyjnych. Regulacje i aspekty praktyczne”. 22 październik 2013, Wrocław

Wysokosprawna kogeneracja jest wspierana przez UE ponieważ podnosi efektywność energetyczną, przyczynia się do zmniejszania emisji CO2, rozwoju wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł oraz wpływa na poprawę bezpieczeństwa energetycznego. Dlaczego akurat teraz warto w nią inwestować? Jak finansować inwestycje kogeneracyjne? Z jakich technologii korzystać? I co najważniejsze, jak inwestować?

 • „Coroczny Kongres Handlu Gwarancjami Pochodzenia i Zielonymi Certyfikatami”. 20 czerwiec 2013 r., Wrocław

Tematyka przedsięwzięcia skoncentrowana jest wokół systemu wsparcia energii odnawialnej (zielone certyfikaty) i systemu gwarancji pochodzenia. Głównym celem kongresu jest stworzenie międzynarodowej platformy wymiany doświadczeń, zapoznanie uczestników z najnowszymi rozwiązaniami regulacyjnymi, promocja tematyki związanej z energią odnawialną.

 • II edycja Warsztatów „Efektywność energetyczna w praktyce. Białe certyfikaty – wsparcie efektywności energetycznej”. 21 maja 2013 r., Warszawa

Głównym celem warsztatów jest zaprezentowanie przedsiębiorcom i inwestorom nowych obowiązków wynikających z ostatecznych aktów wykonawczych do ustawy o efektywności energetycznej. Gościem specjalnym Konferencji będzie Dr Zdzisław Muras – wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, który przybliży uczestnikom spotkania temat Białych Certyfikatów jako wsparcia efektywności energetycznej. Więcej informacji >>>

 • Forum Technologii – Efektywność Energetyczna. 7 marzec 2013 r., Warszawa

Forum będzie ukoronowaniem ponad dwuletniego cyklu organizowanych przez Center for Business Education spotkań na temat różnych aspektów związanych z efektywnością energetyczną tj.: ustawą i rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy o efektywności energetycznej i tzw. białymi certyfikatami, wdrożeniami technologii smart gid oraz zapobieganiu stratom w systemie. Więcej informacji >>>

 • Warsztaty „Efektywność energetyczna w praktyce. Białe certyfikaty – wsparcie efektywności energetycznej. 27 luty 2013 r., Warszawa

Głównym celem warsztatów jest zaprezentowanie przedsiębiorcom i inwestorom nowych obowiązków wynikających z ostatecznych aktów wykonawczych do ustawy o efektywności energetycznej. Gościem specjalnym Konferencji będzie Dr Zdzisław Muras – wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, który przybliży jej uczestnikom temat Białych Certyfikatów jako wsparcia efektywności energetycznej.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.