Print Friendly and PDF

Samorządy

Nasz zespół ekspertów posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z Jednostkami Samorządów Terytorialnych w całej Polsce, o czym świadczą setki opracowanych dokumentów i wykonanych usług dla miast i gmin. Zespół Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii pomaga planowaniu zrównoważonego rozwoju miast, gmin i powiatów wykonując dokumentację strategiczną (tj. założenia i plany zaopatrzenia w energię, plany działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii (SECAP), plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)), wspierając w przygotowaniu inwestycji, pozyskiwaniu finasowania (np. w formie białych certyfikatów), wdrażając systemy zarządzania energią i przygotowując zakupy energii

Planowanie Energetyczne

Przygotowujemy dla samorządów min. plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe, PGN, SECAP.

Audyty Energetyczne↗

Realizujemy Audyty Energetyczne w obiektach kubaturowych, budynkach, obiektach użyteczności publicznej i mieszkalnych, jak i w przedsiębiorstwach.

Audyt Energetyczny dostarczy niezbędnych informacji o strumieniach zużywanej energii oraz o efektywności jej wykorzystania.

Doradztwo Techniczne↗

Dostarczamy kompleksową obsługę w zakresie planowanych inwestycji. Wspieramy w przygotowaniu wniosku/aplikacji oraz dokumentacji przetargowej. Przygotowujemy dokumentację projektową i realizujemy monitoring uzyskanych efektów.

Białe Certyfikaty↗

Zapewnimy kompleksowe wsparcie w uzyskaniu Białych Certyfikatów prze JST. Od przeprowadzenia audytu, przez przygotowanie wniosku o wydanie Świadectwa Efektywności Energetycznej, po wsparcie doradcze w przypadku ewentualnych wyjaśnień lub uzupełnień do wniosku.

Optymalizacja Kosztów Energii↗

Usługa pozwala na przeprowadzenie szczegółowej analizy wszystkich punktów poboru energii pod kątem zapotrzebowania na energię i wskazaniu działań, w wyniku których zredukowane zostaną ponoszone za nią opłaty.

Odnawialne Źródła Energii (OZE)↗

Wspieramy kompleksowo JST w zakresie doradztwa projektowego i inwestycyjnego w Odnawialne Źródła Energii.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.