Print Friendly and PDF
September 2023

Czy zielona transformacja w woj. śląskim powinna zacząć się od budownictwa? – Warsztat regionalny

Zapraszamy 20 października na Pierwszy Regionalny Warsztat dotyczący strategii podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora budowlanego w woj. śląskim organizowany wraz z partnerami projektu BUILD UP Skills II Poland.

Przy obecnych wyzwaniach i celach renowacji zasobów budowlanych kluczowe będzie przygotowanie odpowiednio licznej grupy pracowników sektora budowlanego, aby móc osiągnąć zakładany cel 3% termomodernizacji budynków rocznie. Taki wskaźnik pozwoliłby zmienić poziom efektywności energetycznej 90% istniejących budynków w perspektywie 2050 roku i przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez polską gospodarkę. Cały proces transformacji energetycznej zmierzający w kierunku osiągnięcia celów Unii Europejskiej do rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu, będzie miał swój wpływ na gospodarkę, zatrudnienie i społeczeństwo. Dlatego warto już dziś rozmawiać o szukania możliwości osiągania synergii i efektywnym wykorzystywaniu środków takich jak np. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji w woj. śląskim dla łagodzenia skutków transformacji energetycznej i budowaniu potencjału dla osiągania celów klimatycznych.

Podczas spotkania chcemy poszukać odpowiedzi min. na pytania:

  • Jak identyfikować luki oraz bariery w umiejętnościach różnych zawodów w takich sposób aby wspierać osiągnięcie celów na rok 2030 w sektorze budowlanym w woj. śląskim?
  • Jaki powinien być zestaw działań priorytetowych dotyczących różnych zawodów, aby osiągnąć te cele?
  • Jakie działania podejmować aby zwiększać procent kobiety w grupie specjalistów budowlanych (hydraulicy, elektrycy, itp.)?
  • Jak przekonywać zatrudnionych w górnictwie, do przejścia do sektora budowlanego?
  • Jak adaptować i włączać strategię podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora budowlanego dla efektywnej alokacji środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) w woj. śląskim?

Celem spotkania jest poznanie Państwa opinii, uwag i rekomendacji które pomogą w opracowania strategii (tzw. mapy drogowej) podnoszenia kwalifikacji instalatorów i pracowników budowlanych w Polsce.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielek lokalnych samorządów, uczelni wyższych, instytucji edukacyjnych w tym szkół ponadpodstawowy, organizacji zrzeszających pracodawców lub pracowników w obszarach energooszczędnego budownictwa, renowacji budynków, odnawialnych źródeł energii (OZE).

Zależy nam na Państwa czynnym udziale w części dyskusyjnej spotkania  gdzie skupimy się na wynikach analizy krajowego status quo potrzeb edukacyjnych i kwalifikacji sektora budowlanego w obszarze renowacji i energooszczędności.

Kiedy i gdzie?

20 października 2023 (piątek)

09:30- 12:30

online, platforma ZOOM

Program

9:30 – 9:45 Powitanie i wstęp

Pan Jakub Kus Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani” oraz Pan Szymon Liszka Prezes SAPE

9:45 – 10:00 Założenia BUPS II oraz platforma współpracy

Pani Joanna Ogrodniczuk – Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Online

10:00 – 10:30  Rezultaty ankiety i badań, prezentacja status quo

Pan Ireneusz Woźniak, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji

10:30 – 10:45  Przerwa

10:45 – 11:00  Kapitał ludzki w budownictwie, region inwestuje w transformację

Pan Michał Łaczmański – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

11:00 – 11:15 Założenia Nowej Mapy Drogowej

Pan Arkadiusz Węglarz – Krajowa Agencja Poszanowania Energii

11:15– 12:30  Dyskusja i podsumowanie

Zapraszamy do udziału

Współorganizator Wydarzenia:


Prezentacje po wydarzeniu:

J. Ogrodniczuk – Założenia BUPS II oraz platforma współpracy

I. Woźniak – Rezultaty ankiety i badań, prezentacja status quo

M. Łaczmański – Zielone miejsca pracy jako cel wsparcia z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

I. Woźniak – Rezultaty ankiety i badań, prezentacja status quo


Osoba kontaktowa ws. wydarzenia:

Sabina Kozińska

s.kozinska(at)fewe.pl, +48 786 940 969

Strony projektu:

fewe.pl/build-up-skills-2-poland

bups.kape.gov.pl

Projekt dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu LIFE-2021-CET-BUILSKILLS. Umowa nr 101076976.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.