Print Friendly and PDF
August 2023

Projekt RoundBaltic dobiega końca zostawiając po sobie szereg nowych inicjatyw w zakresie finansowania efektywności energetycznej

Wyniki i doświadczenia zebrane podczas projektu RoundBaltic zostaną zaprezentowane podczas wydarzenia online 29 sierpnia.

9 krajowych oraz 24 regionalnych okrągłych stołów dotyczące finansowania efektywności energetycznej zostało przeprowadzonych na przestrzeni trzech lat trwania projektu w Danii, Łotwie i Polsce. Projekt znajduje się obecnie fazie końcowej, której celem jest podsumowanie poszczególnych działań podjętych na poziomie regionalnym oraz przedstawienie zaleceń na poziomie krajowym, w tym w zakresie środków politycznych i instrumentów finansowych.

Okrągłe stoły skupiały przedstawicieli sektora finansowego i sektora efektywności energetycznej w celu omówienia i znalezienia rozwiązań dla wyzwań związanych z finansowaniem efektywności energetycznej. Główny nacisk położono na zapewnienie ram przyjaznych inwestycjom wraz z zaprojektowaniem instrumentów finansowych zgodnych z filarami finansowymi UE, bardziej efektywnym wykorzystaniem środków publicznych, agregacją i pomocą w opracowywaniu projektów oraz ograniczaniem ryzyka. Główną intencją projektu było połączenie interesariuszy działających odpowiednio na poziomie krajowym i regionalnym/lokalnym. Działania prowadzono w 7 regionach Polski (województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, pomorskie, podlaskie, śląskie, mazowieckie), 2 regionach Łotwy (Kurzeme i Vidzeme), oraz regionach południowej, środkowej i wschodniej Danii.

Jednym z ważnych elementów podejmowanych działań była praca nad stworzeniem regionalnych struktur dla punktów kompleksowej obsługi inwestora (one – stop – shop) których zadaniem jest intensyfikacja i zwiększanie skalę inwestycji oraz pobudzanie potencjalnych inwestorów do podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz wspieranie ich w trakcie realizacji projektów. Tego typu struktury regionalne grupujące wszystkie zainteresowane strony, w tym ważne podmioty finansowe, powiązane z działaniami strategicznymi i finansowymi na poziomie krajowym, stanowią siłę napędową inwestycji efektywnościowych w sektorach: publicznym, mieszkaniowym i MŚP.

Działania podjęte w projektu pozwoliły na opracowanie studium przypadku dla wybranych, najbardziej perspektywicznych inicjatyw oraz zorganizowanie wydarzeń pozwalających na wymianę doświadczeń pomiędzy krajami.

Ostatnie z takich wydarzeń odbędzie się już 29 sierpnia

Wydarzenie pn. „Wyniki i doświadczenia płynące z działań na rzecz finansowania efektywności energetycznej”

29 sierpnia 2023 r., od 09:00 do 11:30 (wtorek), online, język angielski

Agenda

Podczas spotkania przedstawione zostaną wyniki i doświadczenia zdobyte w ramach projektu RoundBaltic, wraz z prezentacją dobrych praktyk i sposobów zapewnienia trwałości dla przyszłych działań. Zaprezentowane zostaną również wyniki siostrzanego projektu SMAFIN działającego w regionie Bałkanów.

Strona projektu: https://roundbaltic.eu/

Polska strona Projektu: https://sape.org.pl/roundbaltic

Projekt RoundBaltic jest finansowany z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach umowy o grant nr 957051

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.