Print Friendly and PDF

RoundBaltic

FEWE jako partner konsorcjum którego liderem jest Stowarzyszenie “Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE-POLSKA)  realizuje od września 2020 roku w ramach programu Horyzont 2020 projekt RoundBaltic, który swoim zasięgiem obejmuje trzy kraje: Polskę, Litwę i Danię.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie efektywnych mechanizmów finansowych oraz zwiększenie dostępu do finansowania poprawy efektywności energetycznej, a także transformacji energetycznej oraz OZE. Projekt skupia się na szukaniu rozwiązań pozwalających na bardziej efektywne wykorzystanie funduszy publicznych i niepublicznych oraz rozwoju projektów, zmniejszeniu ryzyk związanych z ich wdrażaniem oraz pomocy w łączeniu tych mechanizmów dla uzyskania lepszych efektów na poziomie krajowym oraz regionalnym.

Główne działania:

  • Organizacja Krajowych Okrągłego Stołu (w latach 2021, 2022, 2023), na szczeblu krajowym z udziałem przedstawicieli odpowiednich resortów, instytucji finansowych krajowych i międzynarodowych, beneficjentów, doradców publicznych i niepublicznych oraz przedstawicieli;
  • Organizacja Regionalnych Okrągłych Stołów (w 2021 i 2022 roku), w siedmiu województwach we współdziałaniu z przedstawicielami ważnych instytucji regionalnych mających związek z poprawą efektywności energetycznej;
  • Utworzenie Krajowych i Regionalnych Rad Doradczych – stałych struktur mających na celu wsparcia we wdrażaniu rekomendacji powstałych na Okrągłych Stołach oraz po zakończeniu projektu.

Działania zrealizowane w ramach Projektu Round Baltic:

Okrągłe Stoły na poziomie krajowym:

Okrągłe Stoły na poziomie regionalnym:

Pozostałe działania:


Raport z diagnozy krajowej

Przedmiotem diagnozy jest próba:

  • identyfikacji potencjałów finansowania poprawy efektywności energetycznej w sektorach budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego, jednorodzinnego i użyteczności publicznej oraz w MŚP w Polsce,
  • ilustracja funkcjonujących instrumentów finansowych i ram dla inwestycji w poprawę efektywności energetycznej,
  • formułowanie wstępnych rekomendacji w celu zwiększenia zdolności finansowania zrównoważonych inwestycji.

Raport obejmuje diagnozę krajową oraz siedem wojewódzkich opracowanych przez Partnerów SAPE


Czas trwania: 1 września 2020 – 30 sierpnia 2023
Finansowanie: Horyzont 2020
Strony projektu: sape.org.pl/roundbaltic oraz roundbaltic.eu


Projekt Round Baltic jest kontynuacją inicjatywy Forum SEI – Okrągłe Stoły dotyczące Finansowania Efektywności Energetycznej w Polsce. Członkowie SAPE czynnie uczestniczyli w wydarzeniach oraz brali udział w opracowaniu sprawozdań i rekomendacji, z którymi można się zapoznać na naszej stronie.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.