Print Friendly and PDF

RoundBaltic

Od 1 września 2020 r. FEWE jako członek SAPE będzie zaangażowane w działania projektu „RoundBaltic”. Celem projektu jest opracowanie programów inwestycyjnych i schematów finansowania poprawy efektywności energetycznej na szeroką skalę poprzez:

  • Zapewnienie ram i wzrostu tempa finansowania poprawy efektywności energetycznej
  • Bardziej efektywne wykorzystanie funduszy publicznych
  • Pomoc w zakresie agregacji środków i rozwoju projektów oraz zmniejszania ryzyk
  • Organizację Krajowych i Regionalnych Okrągłych Stołów.

Projekt Round Baltic jest kontynuacją inicjatywy Forum SEI – Okrągłe Stoły dotyczące Finansowania Efektywności Energetycznej w Polsce. Członkowie SAPE czynnie uczestniczyli w wydarzeniach oraz brali udział w opracowaniu sprawozdań i rekomendacji, z którymi można się zapoznać na naszej stronie.

W projekcie przewidywane są m.in. następujące działania:

  • Organizacja Krajowych Okrągłego Stołu na szczeblu krajowym (w latach 2021,2022, 2023), z udziałem przedstawicieli odpowiednich resortów, instytucji finansowych krajowych i międzynarodowych , beneficjentów, doradców publicznych i niepublicznych i przedstawicieli siedmiu samorządów 7 województw (mazowieckie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie).
  • Organizacja Regionalnych Okrągłych Stołów w siedmiu wyżej wymienionych województwach (w roku 2021 i w roku 2022), we współdziałaniu z przedstawicielami ważnych instytucji regionalnych mających związek z poprawą efektywności energetycznej.
  • Utworzenie stałych struktur – Krajowych i Regionalnych Rad Doradczych, mających na celu wsparcia we wdrażaniu rekomendacji powstałych na Okrągłych Stołach oraz po zakończeniu projektu.

Raport z diagnozy krajowej

Przedmiotem niniejszej diagnozy jest próba:
a) identyfikacji potencjałów finansowania poprawy efektywności energetycznej w sektorach budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego, jednorodzinnego i użyteczności publicznej oraz w MŚP w Polsce,
b) ilustracja funkcjonujących instrumentów finansowych i ram dla inwestycji w poprawę efektywności energetycznej,
c) formułowanie wstępnych rekomendacji w celu zwiększenia zdolności finansowania zrównoważonych inwestycji.

Pierwszy Krajowy Okrągły Stół dotyczący Finansowania Efektywności Energetycznej w Polsce

Czas trwania: 1 września 2020 – 30 sierpnia 2023
Finansowanie: Horyzont 2020
Strona projektu: https://sape.org.pl/roundbaltic/

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.