Print Friendly and PDF

Dla gmin

Zarządzanie energią

Posiadamy wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów zarządzania energią w gminach, z uwzględnieniem okresowego monitoringu zużycia i kosztów nośników energii i wody, również na poziomie poszczególnych budynków.

Na podstawie zbieranych informacji opracowujemy zestawienia i podsumowania danych, a także opracowujemy plany działań optymalizacyjnych. Oferujemy również systemy automatycznie monitorujące wprowadzanie danych i administrujące takimi systemami w budynkach.

Zastosowanie naszych rozwiązań pomaga w racjonalizacji i optymalizacji zużycia energii w gminach oraz w poszczególnych obiektach.

Audyt i monitorowanie gospodarki energetycznej

Aby sprostać obecnym wymaganiom dotyczącym gospodarki energetycznej w gminach, konieczne jest dokładne rozpoznanie lokalnej sytuacji energetycznej, paliwowej, środowiskowej czy funkcjonalnej. Wiąże się to także z potrzebą przeprowadzenia bilansu energii, czyli audytu energetycznego, który dostarczy niezbędnych informacji o strumieniach zużywanej energii i o efektywności jej wykorzystania. Audyty realizujemy zarówno w obiektach kubaturowych, budynkach, obiektach użyteczności publicznej i mieszkalnych, jak i w przedsiębiorstwach. Mamy spore doświadczenie w tym zakresie, liczba wykonanych i zweryfikowanych przez nas audytów energetycznych sięga kilkunastu tysięcy.

Oferujemy współpracę w zakresie realizacji audytów energetycznych, gwarantując przy tym wysoką jakość, terminowość i skuteczność wdrażania poszczególnych rozwiązań.

Planowanie energetyczne w gminach oraz ograniczanie lokalnej emisji

Posiadanie dokumentacji potwierdzającej realizację założeń energetycznych w gminie jest zadaniem wynikającym z ustawy Prawo Energetyczne. Niezależnie jednak od faktu obowiązkowości, dysponowanie tego rodzaju planem niesie dla gminy konkretne korzyści. Przedstawia bowiem możliwości, jakie daje zrównoważony rozwój, z poszanowaniem zarówno prawa energetycznego, zasad ekonomii w gminie, a także z zapewnieniem warunków dla ochrony środowiska.

Kwestie ochrony środowiska i równoważenia rozwoju silnie spajają społeczność gminy, gdyż związane są z powszechnie rozumianym wspólnym interesem mieszkańców. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu dokumentów strategicznych zarówno dla gmin wiejskich, małych oraz dużych miast, jak i całych aglomeracji. Nasza oferta w tym zakresie ma silną podbudowę merytoryczną, opartą na doświadczeniach społecznych i eksperckich.

Opracowaliśmy liczne programy ograniczania niskiej emisji mające na celu poprawę jakości powietrza. Pomagamy w planowaniu wykorzystania lokalnych zasobów energii odnawialnej, przygotowujemy plany gospodarki niskoemisyjnej PGN oraz plany działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu SECAP.

Wypracowaliśmy własny, wysoki standard dla tego typu opracowań i analiz, a także unikalną metodykę projektowania zrównoważonej gospodarki energetycznej, w aspekcie bezpieczeństwa, kosztów i oddziaływania przedsięwzięć na środowisko czy lokalną gospodarkę. Dbamy również o spójność naszych dokumentów z innymi planami oraz projektami przyjętymi przez gminy z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska i energetyki.

Zawsze ściśle uwzględniamy wymogi krajowej i międzynarodowej polityki ekologicznej uwzględniając kontekst lokalny oraz wymagania zamawiającego. Pozwala to gminie pozyskiwać finansowe czy merytoryczne wsparcie oferowane przez fundusze regionalne, narodowe i europejskie.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.