Print Friendly and PDF
September 2023

Wybrane aspekty realizacyjne Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku – 27.09 Katowice

27 września 2023 roku Polska Izba Ekologii organizuje konferencję hybrydową na pn.  Wybrane aspekty realizacyjne Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku w Hotelu Courtyard by Marriott  w Katowicach.

Partnerem konferencji jest Bank Gospodarstwa Krajowego, zaś Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii objęła wydarzenie patronatem honorowym.

Celem wydarzenia jest pobudzenie dyskusji nad aktualnymi problemami i wyzwaniami przed jakimi stoi energii, oraz przyjrzenie się propozycją rozwiązań. Działania na rzecz efektywności energetycznej i energooszczędności są szczególnie ważne w bieżącym stanie gospodarki.

Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. (PEP2040) to 1 z 9 strategii zintegrowanych wynikających ze „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. PEP2040 jest kompasem dla przedsiębiorców, samorządów i obywateli w zakresie transformacji polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym. W PEP2040 podejmowane są strategiczne decyzje inwestycyjne, mające na celu wykorzystanie krajowego potencjału gospodarczego, surowcowego, technologicznego i kadrowego oraz stworzenie poprzez sektor energii dźwigni rozwoju gospodarki, sprzyjającej sprawiedliwej transformacji.

W szczegółowym programie Konferencji zaakcentowano trzeci (ekologiczny) filar polityki – dobrą jakość powietrza i realizację projektu Czyste Powietrze, a także zagadnienia praktyczne z ukierunkowaniem na mieszkalnictwo i gospodarkę komunalną.

Wydarzenie skierowane jest do: samorządów, przedstawicieli administracji rządowej, przedstawicieli administracji górniczej, wytwórców oraz konsumentów energii, przedsiębiorców, w tym członków Izby, organizacji pozarządowych, biznesu, świata nauki oraz mediów.

UDZIAŁ w wydarzeniu jest BEZPŁATNY, po przesłaniu zgłoszenia udziału na adres: szkolenia@pie.pl (udział stacjonarny) lub po wypełnieniu formularza on-line (udział zdalny) pod linkiem: https://landing.freshmail.io/8i94zlhx7q/PIE-27.09.2023

PROGRAM KONFERENCJI

10:00 Otwarcie Konferencji – Jerzy Swatoń, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii

10:15 – 11:50 I Sesja – ogólna

  1. Dwugłos ekspercki o aktualizacji PEP 2040:

– dr hab. Mariusz Swora, kancelaria adwokacka Mariusz Swora, członek zarządu i wiceprzewodniczący stowarzyszenia Energy Regulators, Regional, b. Prezes URE, b. członek rady odwoławczej EU ACER – Agencji UE ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki,

– dr hab. Stanisław Tokarski, prof. GIG, Pełnomocnik Dyrektora Centrum Energetyki AGH; prowadzenie Wojciech Stawiany, Ekspert Polskiej Izby Ekologii;

  • Dobra jakość powietrza jako filar PEP 2040. Projekt Czyste powietrze – jego ewolucja merytoryczna i finansowa i dotychczasowy dorobek – Emil Świerczyński, Dyrektor Departamentu Beneficjenta Indywidualnego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  • Dyskusja.

12:10 – 13:50 II Sesja – finansowa

  1. Udział WFOŚiGW w Katowicach w finansowaniu wybranych zadań polityki energetycznej – Przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
  2. Finansowanie transformacji energetycznej poprzez programy Banku Gospodarstwa Krajowego – Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego;
  3. Możliwości finansowania działań transformacyjnych terenów poprzemysłowych – Anna Dudek, Kierownik Referatu Rozwoju i Transformacji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;
  4. Dyskusja.

14:05 – 14:45 III Sesja – praktyczna

  1. Ciepło z OZE i kogeneracja dla racjonalnego funkcjonowania mieszkalnictwa i gospodarki komunalnej – Przedstawiciel Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.;
  2. Prezentacja algorytmu sterowania pracą węzła ciepłowniczego z wykorzystaniem struktury działania sieci neuronowej – pierwsze wdrożenie i perspektywy rozwoju – Krzysztof Szaliński, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.

14:45 – 15:15 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w programie konferencji

Więcej informacji:

www.pie.pl/konferencje/wybrane-aspekty-realizacyjne-pep-do-2040-roku/

Kontakt do organizatora:

Karolina Jantczak, Koordynator ds. administracji

Tel. 789 370 303, 501 052 979

e-mail: pie@pie.pl, k.jantczak@pie.pl

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.