Print Friendly and PDF
April 2019

Sejm 12 kwietnia 2019 r. przyjął nowelizację ustawy dotyczącą etykiet energetycznych

Sejm RP 12 kwietnia 2019 r. przyjął ustawę o zmianie ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw. Dokument został przygotowany przez Ministerstwo Energii. Teraz trafi pod obrady Senatu RP.

Nowelizacja ustawy wprowadza rozwiązania, które zapewniają ciągłość prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli etykietowania energetycznego oraz spójność przepisów krajowych z unijnymi.

Celem ustawy jest zapewnienie prawidłowego stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE (Dz. Urz. UE z 2017 r., L 198/1, s. 1). Rozporządzenie unijne ma na celu uproszczenie otoczenia regulacyjnego dla państw członkowskich i podmiotów gospodarczych oraz ujednolicenie stosowania i wdrażania przepisów w zakresie etykietowania energetycznego w całej Unii Europejskiej.

Rozporządzenie to, pomimo bezpośredniego obowiązywania, wymaga od państw członkowskich uregulowania w prawie krajowym procedury kontroli spełniania wymagań dotyczących etykietowania energetycznego i stosowania sankcji za naruszenie przepisów rozporządzenia.

Uchwalona ustawa zapewni ciągłość prawidłowego funkcjonowania dotychczasowego systemu kontroli produktów wykorzystujących energię prowadzonego przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), a także wykonywania działań w zakresie monitorowania systemu kontroli prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK). Ustawa czyni istniejące przepisy krajowe spójnymi z prawem UE w zakresie etykietowania energetycznego.

Etykiety energetyczne informują o średnim zużyciu energii elektrycznej przez urządzenia zużywające energię, klasyfikując je w skali od A do G. Klasa A, oznaczona dodatkowo kolorem zielonym, oznacza urządzenia o najmniejszym zużyciu energii elektrycznej. Klasa G, oznaczona dodatkowo kolorem czerwonym, o zużyciu największym. Według obowiązującej obecnie klasyfikacji, coraz więcej urządzeń jest zaliczanych do klas A+, A++ i A+++, co staje się dla konsumentów coraz mniej przejrzyste. Dlatego w nowym systemie klasyfikacji oznaczenia zostaną przeskalowane i będą rozpoczynały się od A do G. Nowe etykiety energetyczne będą stosowane równolegle ze starymi do czasu ich całkowitego wycofania w wyznaczonych okresach przejściowych.

źródło informacji i tekstu: Ministerstwo Energii

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.