Print Friendly and PDF
February 2022

Rozwój małych sieci ciepłowniczych wykorzystujących OZE – szkolenie w ramach projektu ENTRAIN

Polski sektor ciepłowniczy wymaga modernizacji, w tym zwiększenia udziału OZE w produkcji ciepła. Niezbędna jest także rozbudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłowniczych (niskotemperaturowych i w miarę możliwości wykorzystujących dostępne lokalnie odnawialne źródła energii), które zastąpią wysokoemisyjne, indywidualne źródła ciepła. Dlatego też niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich programów wsparcia i finansowania rozwoju nowoczesnego ciepłownictwa.

Jednym z projektów ukierunkowanych właśnie na rozwój ciepłownictwa jest projekt ENTRAIN: Planowanie rozwoju systemów ciepłowniczych wykorzystujących OZE dla poprawy jakości powietrza, finansowany ze środków programu Interreg Centra Europe a realizowany przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC). Jego celem jest zwiększenie kompetencji władz publicznych w zakresie opracowywania i wdrażania lokalnych strategii i planów działań mających na celu rozwój małych systemów ciepłowniczych wykorzystujących odnawialne źródła energii, przyczyniając się tym samym do: ograniczenia wykorzystania paliw kopalnych i redukcji emisji CO2, poprawy lokalnej jakości powietrza, korzyści społeczno-ekonomicznych wynikających ze zwiększonej wiedzy technicznej, zainicjowania nowych inwestycji oraz zaproponowania innowacyjnych mechanizmów i narzędzi ich finansowania.

Więcej na temat projektu można znaleźć na stronie PNEC oraz na angielskojęzycznej stronie projektu.

Przedstawicieli gmin oraz podmiotów zajmujących się ciepłownictwem serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu optymalizacji i rozwoju małych sieci ciepłowniczych wykorzystujących odnawialne źródła energii, organizowanym właśnie w ramach projektu ENTRAIN. Wydarzenie to odbędzie się 15 lutego 2022 roku, w godzinach 10:00 – 12:30 i zostanie przeprowadzone w formule online (za pośrednictwem platformy Zoom Webinar).

Jest to już czwarte i ostatnie wydarzenie w ramach cyklu szkoleń, które mają zapewnić transfer wiedzy z regionów o wysoce zaawansowanych możliwościach planowania i dużym doświadczeniu w zakresie lokalnych sieci ciepłowniczych bazujących na OZE.

Podczas tego spotkania omówione zostaną takie zagadnienia jak: praktyczne zastosowanie systemów magazynowania energii ciepła i chłodu, czy wykorzystanie systemu do zarządzania energią cieplną w budynku w celu poprawy sprawności instalacji i redukcji zużycia energii. W części dotyczącej dobrych praktyk przestawione zostaną rozbudowa ciepłowni w Zamościu o małą ciepłownię RDF oraz instalacja spalająca biomasę w MPEC w Łomży.

Poniżej znajduje się program szkolenia oraz link do rejestracji na wydarzenie:

REJESTRACJA

Program szkolenia

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu!

Zachęcamy także do zapoznania się z materiałami z poprzednich szkoleń organizowanych w ramach projektu ENTRAIN:

1. Szkolenie skupiające się na krajowym potencjale wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie, szacowaniu lokalnego zapotrzebowania na ciepło oraz lokalnego potencjału OZE.

2. Szkolenie poświęcone aspektom ekonomicznym i możliwościom finansowania inwestycji związanych z rozwojem małych sieci ciepłowniczych wykorzystujących OZE.

3. Szkolenie poświęcone aspektom środowiskowym związanych z rozwojem małych sieci ciepłowniczych wykorzystujących odnawialne źródła energii.


Informacja prasowa: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.