Print Friendly and PDF
August 2020

Przegląd dyrektyw dotyczących odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej – Komisja Europejska otworzyła proces opiniowania

Jednym z celów Europejskiego Zielonego Ładu jest zwiększenie ambicji klimatycznych UE, tak aby emisje gazów cieplarnianych można było zmniejszyć o co najmniej 50% do 2030 r. Było to kluczowe zobowiązanie prezydent von der Leyen, kiedy została zatwierdzona na urząd przez Parlament Europejski. W komunikacie w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu wskazano szereg przepisów dotyczących klimatu, energii i środowiska, które należy poddać przeglądowi i w razie potrzeby zmienić, aby móc osiągnąć tak zwiększone ambicje. Wśród ocenianych instrumentów znajduje się dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii (2018/2001/UE) i dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (2012/27/UE i 2018/2002/UE).

Na początek tego procesu, Komisja opublikowała plany działań dot. przeglądu obu tych dyrektyw, aby poinformować zainteresowane strony i obywateli o celach tej inicjatywy i o rozważanych opcjach politycznych, oraz otworzyła siedmiotygodniowy okres (od 3 sierpnia do 21 września) w celu uzyskania opinii publicznej na temat koncepcji. Będzie to miało wpływ na dalsze prace przygotowawcze Komisji.

W przypadku odnawialnych źródeł energii mapa drogowa ma formę wstępnej oceny skutków. Oceni ona, czy należy podnieść unijny cel w zakresie energii odnawialnej i czy inne części dyrektywy wymagałyby modyfikacji.

W przypadku efektywności energetycznej przewidziano połączenie mapy drogowej oceny i wstępnej oceny skutków. Ocena obejmie przegląd adekwatności dyrektywy w świetle istniejących celów w zakresie efektywności energetycznej, polityk i środków określonych w krajowych planach w zakresie energii i klimatu wraz z uwzględnieniem wyższego celu klimatycznego i niedawnych inicjatyw Komisji, takich jak strategia integracji systemu energetycznego. Wyniki oceny pozwolą na określenie czy istnieją bariery ekonomiczne, środowiskowe, behawioralne i organizacyjne. Pomogą też zidentyfikować dodatkowe rozwiązania w celu poprawy ram efektywności energetycznej.

Przewiduje się, że wynik przeglądu i ewentualne propozycje zostaną przedstawione w czerwcu 2021 r.

Więcej na stronie Komisji Europejskiej

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.