Print Friendly and PDF
January 2022

Jak przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu? – nowy Program Wsparcia Technicznego dla samorządów

Dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., przy jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwości społecznej, jest kluczowym elementem Europejskiego Zielonego Ładu – wiodącej strategii rozwoju UE mającej zapewnić jej przyjazny dla klimatu i obywatela rozwój. Jednym z założeń strategii jest zapewnienie dekarbonizacji europejskiej gospodarki przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony obywateli UE, co staje się jeszcze ważniejsze w kontekście rosnących cen energii. Realizacja Europejskiego Zielonego Ładu oznacza więc m.in. walkę z nierównościami i ubóstwem energetycznym. Aby ją wesprzeć, w 2021 r. działalność rozpoczęło europejskie Centrum Doradcze ds. Ubóstwa Energetycznego  (en: Energy Poverty Advisory Hub, EPAH).  Jego głównym zadaniem jest zapewnienie jednostkom samorządowym i współpracującym z nimi podmiotom pomocy w analizie problemu na ich terenie oraz zaplanowanie lokalnych działań, które pomogą ograniczyć zjawisko ubóstwa energetycznego, a w długim terminie jego wyeliminowanie oraz przyspieszenie sprawiedliwej transformacji poszczególnych regionów UE. Centrum współpracuje z ekspertami tematycznymi oraz gromadzi cenną wiedzę, doświadczenia i dobre praktyki, które mogą okazać się przydatne dla innych samorządów i podmiotów zainteresowanych zwalczaniem ubóstwa energetycznego.

Walka z ubóstwem energetycznym jest dla wielu europejskich władz lokalnych priorytetem. Mimo umiejętności radzenia sobie z wieloma złożonymi problemami społecznymi, gospodarczymi i instytucjonalnymi, nadal stanowi ona wyzwanie, począwszy od identyfikacji wskaźników ubóstwa energetycznego, poprzez zaproponowanie i przygotowanie skutecznych działań, aż po ich wdrażanie. Dlatego też konieczne jest oparcie lokalnych strategii i działań na dokładnej, oddolnej analizie wrażliwych konsumentów, ich sytuacji i możliwości.

Aby w tym pomóc, centrum EPAH ogłasza nabór do Programu Wsparcia Technicznego przeznaczonego dla samorządów oraz współpracujących z nimi organizacji, które chcą przeciwdziałać zjawisku ubóstwa energetycznego. W okresie od 1 lutego do 1 marca 2022 r. wnioskodawcy będą mogli aplikować o pomoc techniczną (wsparcie eksperckie), dzięki której będą w stanie lepiej zaplanować działania na rzecz osób ubogich energetycznie lub zagrożonych ubóstwem energetycznym.

Wszystkie samorządy oraz współpracujące z nimi organizacje, zainteresowane skorzystaniem z pomocy, serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium w języku polskim, podczas którego dokładnie omówiony zostanie temat ubóstwa energetycznego, jak również wsparcie i materiały oferowane przez EPAH, proces aplikacyjny, zakres udzielanej pomocy technicznej oraz szczegóły dotyczące późniejszej współpracy pomiędzy beneficjentem a wyznaczonym ekspertem.

Webinarium odbędzie się 4 lutego br. o godzinie 11:00! Program wydarzenia obejmuje następujące punkty:

  • Zjawisko ubóstwa energetycznego w Europie i Polsce – aktualna sytuacja, metodologia, analizy zjawiska, wyzwania i możliwe rozwiązania
  • Centrum Doradcze ds. Ubóstwa Energetycznego (EPAH) – co nowa europejska inicjatywa oferuje gminom?
  • Program Wsparcia Technicznego dotyczącego przeciwdziałania zjawisku ubóstwa energetycznego – szczegóły dotyczące programu, naboru wniosków oraz przyszłej współpracy

Zapraszamy do rejestracji i udziału w webinarium, aby dowiedzieć się, o jaką pomoc możesz się ubiegać w ramach Programu Wsparcia Technicznego EPAH!

>>REJESTRACJA<<

Informacja prasowa: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.