Print Friendly and PDF
June 2019

Polska otrzymała od Komisji Europejskiej zalecenia odnośnie Krajowego planu na rzecz energii i klimatu

Przepisy rozporządzenia (UE) 2018/1999 zobowiązują każde państwo członkowskie do przedłożenia Komisji projektu swojego zintegrowanego Krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu (KPEiK), obejmującego okres od 2021 r. do 2030 r. Polska przedłożyła swój projekt KPEiK w dniu 9 stycznia 2019 r. Komisja dokonała kompleksowej oceny polskiego projektu i zaleca, aby Polska podjęła następujące działania:

  • Zwiększenie poziomu ambicji w perspektywie roku 2030 do co najmniej 25% udziału energii ze źródeł odnawialnych jako wkładu Polski w realizację unijnego celu na 2030 r.
  • Przedstawienie wykazu wszystkich dotacji w dziedzinie energii, w tym w szczególności w zakresie paliw kopalnych, oraz podjętych działań, jak również planów stopniowego wycofywania tych dotacji.
  • Weryfikacja wkładów i określenie dodatkowych polityk i środków, które mogłyby przynieść dalsze oszczędności energii, mając na uwadze potrzebę zwiększenia wysiłków na rzecz osiągnięcia unijnego celu w zakresie efektywności energetycznej na 2030 r.
  • Doprecyzowanie środków wspierających realizację założeń dotyczących bezpieczeństwa energetycznego odnośnie do dywersyfikacji i zmniejszenia zależności energetycznej

Wszystkie zalecenia dostępne są: Zalecenie Komisji z dnia 18.6.2019 r.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.