Print Friendly and PDF

Archiwum – Patronaty w poprzednich latach

2023

 • Patronat honorowy nad projektem wideo „Ile już nie kosztuje ogrzewanie domu – przykłady z życia”, 2023 r.

Zakładana jest realizacja 25 odcinków wideo o długości 10 minut. Każdy odcinek będzie skupiać się nad innym ważnym elemencie budynku: ścianach, izolacjach, oknach i drzwiach, instalacjach, produkcji energii, zarządzaniu energii, magazynach energii pokazując sprawdzone rozwiązania na obniżenie kosztów energii.

 • Patronat honorowy nad konferencją „Doświadczenia i perspektywy transformacji ekologicznej”, 21 listopada 2023 r., Katowice

W obliczu rosnących wyzwań związanych z degradacją środowiska, zmianami klimatycznymi i utratą bioróżnorodności, identyfikuje się pilną potrzebę przyspieszenia transformacji ekologicznej. Skupienie uwagi na tym problemie oraz omówienie konkretnych rozwiązań i perspektyw w zakresie transformacji ekologicznej to główne cele konferencji. Więcej informacji >>>

 • Patronat honorowy nad VIII Forum Inteligentnego Rozwoju – „Kongres Projektów Przyszłości”, 19-20 października 2023 r., Uniejów

Wydarzenie naukowo technologiczne poświęcone upowszechnianiu nowatorskich badań naukowych i innowacyjnych technologii, które mają dużą szansę na sukces rynkowy i polepszenie standardu i bezpieczeństwa naszego życia już teraz lub w ciągu najbliższych lat. Więcej informacji >>>

 • Patronat honorowy nad V Konferencją „Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie”, 12-13 października 2023 r., Piekary Śląskie

Wydarzenie adresowanedo przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych, przedstawicieli firm energetycznych, producentów i dostawców biomasy, administracji rządowej i samorządów, sektora odpadowego, dostawców technologii dla ciepłownictwa, instytucji branżowych.

 • Patronat honorowy nad 22. edycją konkursu „EKOLAURY 2023”, marzec-październik 2023r.

Od 2002 r. Polska Izba Ekologii z sukcesem organizuje Konkurs EKOLAURY, promując najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni oraz instytutów. Więcej informacji>>>

 • Patronat honorowy nad konferencją pn. „Wybrane aspekty realizacyjne Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku”, 27 września, Katowice

Celem konferencji jest pokazanie aktualnych problemów na rynku energii. Przedstawione zostaną również propozycje rozwiązań praktycznych.

 • Patronat honorowy nad VIII Forum Pelletu, 19 – 20 czerwca 2023 w Gdańsku

W czerwcu Biomass Media Group, wydawca miesięcznika „Magazyn Biomasa” organizuje VIII Forum Pelletu, jedyne w tej części Europy, najważniejsze dla profesjonalistów spotkanie branży pelletowej.

 • Patronat honorowy nad 8. Międzynarodową Naukowo-Biznesową Konferencją “Odnawialnych Źródeł Energii”, 22-24 maja 2023 r., Arłamów

8. edycja konferencji “Odnawialnych Źródeł Energii” skoncentruje się na najnowszych osiągnięciach i innowacjach w dziedzinie energii odnawialnej, mając na celu zbadanie zrównoważonych rozwiązań na rzecz lepszej przyszłości. Wydarzenie będzie okazją do spotkań i nawiązania kontaktów z naukowcami, ekspertami i decydentami. Więcej informacji >>>

 • Patronat honorowy nad Ogólnopolskim Forum Prawa Energetycznego i Klimatycznego „Zielona Energia”, 25 kwietnia 2023 r., Katowice

Organizatorem wydarzenia jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Katowice. Wydarzenie ma na celu wskazać, jaką rolę w procesie energetycznych i klimatycznych zmian pełni świat prawa oraz biznesu.

 • Patronat honorowy nad II Międzynarodową Konferencją nt. Innowacje w odnawialnych źródłach energii patronatem honorowym, 30-31 stycznia 2023 r., Kraków

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie technicznych i technologicznych rozwiązań możliwych do wdrożenia innowacji w OZE w firmach będących eksploatatorami urządzeń, instalatorami oraz konsumentami (instytucjonalnymi lub indywidualnymi). Organizatorem wydarzania jest Polska Izba Ekologii.

 • Patronat honorowy nad Ogólnopolską kampanią społeczną „DOBRY MONTAŻ – Zadbaj o ciepły dom”, listopad 2022 – listopad 2023 r.

Celem kampanii jest min. inspirowanie odbiorców do wyboru energooszczędnych, ekologicznych rozwiązań przy budowie i remoncie domu/mieszkania oraz pokazywanie korzyści dla ekologii płynących z dobrego montażu. Organizatorem kampani jest Polskie Okna i Drzwi (POiD) Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów.

2022

 • Patronat medialny nad konferencją pn. „Efektywność energetyczna i energooszczędność w aktualnej sytuacji na rynku energii”, 29 listopada, Katowice

Celem konferencji jest pokazanie aktualnych problemów na rynku energii. Przedstawione zostaną również propozycje rozwiązań praktycznych. Konferencja organizowana przez Polską Izbę Ekologii. Więcej informacji >>>

 • Patronat medialny nad projektem „Pedagogika na rzecz zmian – poznaj klimat i ekologię”, październik 2022 – kwiecień 2023

Projekt ma charakter międzynarodowy, w Polsce jest realizowany przez Fundację Wytwórnia Inicjatyw Twórczych.  Celem głównym projektu jest budowanie potencjału i współpracy międzysektorowej poprzez wsparcie lokalnej młodzieży w działaniach na rzecz min.: ochrony środowiska, adaptacji i mitygacji do zmian klimatu.

 • Patronat honorowy nad II edycją Ogólnopolskiej Konferencji „Ochrona Środowiska w nowej rzeczywistości”, 21 września 2022, wydarzenie online

Podczas Konferencji uczestnicy dzielą się najlepszymi praktykami, wiedzą i doświadczeniem, ale przede wszystkim szukają rozwiązań, które pomogą im jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby rynku. Więcej informacji >>>

 • Patronat medialny nad IV Konferencją „Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie”, 13–14 października 2022 r., Airport Hotel Okęcie w Warszawie

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli branży ciepłowniczej i biomasowej, firm projektowych i budowlanych specjalizujących się w usługach dla branży ciepłowniczej, instytucji finansowych, administracji rządowej i samorządowej oraz dostawców technologii do ciepłownictwa. Więcej informacji >>>

 • Patronatu nad konferencją XIII pt. „ku Neutralności Klimatycznej” , 16 – 17 listopada 2022, Wrocław

Konferencja adresowana jest do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego: projektantów, wykonawców, inspektorów nadzoru, audytorów energetycznych inwestorów oraz zarządcy nieruchomości. Podczas konferencji omówione zostaną następujących zagadnienia. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest „Renowacja energetyczna budynków”.

 • Patronat medialny nad VI Forum Pelletu, 20 – 21 czerwca 2022, Sound Garden Hotel w Warszawie

W czerwcu Biomass Media Group, wydawca miesięcznika „Magazyn Biomasa” organizuje VII Forum Pelletu, jedyne w tej części Europy, najważniejsze dla profesjonalistów spotkanie branży pelletowej.

 • Patronat honorowy nad Międzynarodową Konferencją Naukową „Innowacje w odnawialnych źródłach energii”, 09 -10 czerwiec 2022 r., Kraków

Przekazanie uczestnikom potrzebnej wiedzy i doświadczeń w zakresie technicznych i technologicznych rozwiązań możliwych do wdrożenia innowacji w OZE w firmach będących eksploatatorami urządzeń, instalatorami oraz konsumentami (instytucjonalnymi lub indywidualnymi).

Konferencja organizowana przez Polską Izbę Ekologii adresowana jest głównie do przedsiębiorstw z branży fotowoltaicznej, przedstawicieli organów administracji samorządowej, a także organizacji pozarządowych. Więcej informacji >>>

 • Patronat honorowy nad 21. edycją Konkursu „Ekolaury PIE 2022”, marzec – październik 2022

Od 2002 r. Polska Izba Ekologii z sukcesem organizuje Konkurs EKOLAURY, promując najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw,  instytucji, organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni oraz instytutów. 

 • Patronat medialny nad III Konferencją „Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie”, 17–18 marca 2022 r., Hotel Afrodyta w Radziejowicach

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli branży ciepłowniczej i biomasowej, firm projektowych i budowlanych specjalizujących się w usługach dla branży ciepłowniczej, instytucji finansowych, administracji rządowej i samorządowej oraz dostawców technologii do ciepłownictwa.

Program wydarzenia oraz panele dyskusyjne będą koncentrować się na scenariuszach rozwoju sektora ciepłowniczego w Polsce, a także aktualnej sytuacji branży biomasowej w Polsce.

 • Patronat honorowy nad I edycją Ogólnopolskiej Konferencji „Ochrona Środowiska w nowej rzeczywistości”, 16 marca 2022, wydarzenie online

Poruszone zostaną najważniejsze tematy związane ze zmianami jakie nas czekają w nowym prawie ochrony środowiska, czy też zmianami jakie wchodzą w życie wraz z Polskim Ładem oraz co to dla nas oznacza.

 • Patronat Prezesa Fundacji nad konkursem ekologicznym pt. „ Eko-ciuch” w Tychach. 01 marca 2022 – 31 marca 2022

Celem konkursu jest Kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów i ich rodzin, w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska poprzez min. promocję efektywnego wykorzystania energii oraz idei segregacji i recyklingu odpadów.

Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 9 im. Pluszowego Misia w Tychach. Więcej informacji >>>

 • Patronat Prezesa Fundacji nad konkursem ekologicznym pt.„Ekologiczna maszyna/ ekologiczny robot” w Tychach. 01 marca 2022 – 31 marca 2022

Celem Konkursu jest min. uwrażliwianie dzieci na bezpieczne korzystanie z zasobów środowiska oraz poszanowania energii.

Organizatorami konkursu są: Przedszkole nr 9 im. Pluszowego Misia w Tychach oraz Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi, im. J. III Sobieskiego w Tychach. Więcej informacji >>>

2021

 • Patronat honorowy nad konferencją „Praktyczne wyzwania w działaniach na rzecz ochrony powietrza” organizowanej przez Polską Izbę Ekologii, Katowice, 16 listopada 2021

Konferencja organizowana jest przez Polską Izbę Ekologii. Celem konferencji jest przedstawienie problematyki jakości powietrza, efektywności energetycznej, transformacji energetycznej oraz możliwości wykorzystanie OZE. Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnie i on-line).

 • Patronat merytoryczny w kampanii Dobre Cele (2021)

Dobre Cele to ogólnopolska kampania mająca za zadanie edukować na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz zachęcić do działania na ich rzecz. Mamy przyjemność być partnerem merytorycznym dla dwóch celów: Cel 7. Korzystaj z energii odnawialnej: https://dobrecele.pl/cel-7-korzystaj-z-energii-odnawialnej/ oraz Cel 11. Dbaj o swoje otoczenie: https://dobrecele.pl/cel-11-dbaj-o-swoje-otoczenie/

 • Patronat merytoryczny nad kampanią społeczną „Dobry montaż – budujesz dla pokoleń” (2021)

Kampania kładzie duży nacisk na kwestie ekologiczne związane z wymianą starych i montażem nowych okien, osłon okiennych, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, bram garażowych oraz innych towarzyszących im akcesoriów. Związek POiD prowadzi tego typu działania już od 7 lat, odpowiadając na aktualne wyzwania.

 • Patronat honorowy nad konferencją „Czyste powietrze kluczowym elementem Polityki Energetycznej Polski do 2040 (PEP 2040)”, 13 października 2021, Katowice

Konferencja organizowana jest przez Polską Izbę Ekologii. Celem konferencji jest przedstawienie zagadnień określonych w PEP2040, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki jakości powietrza. Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnie i on-line). Więcej informacji: https://www.pie.pl/konferencje/konferencja-pep2040/

 • Patronat medialny nad II Konferencją „Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie”, 27-28 września 2021, Hotel Loft w Suwałkach

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli branży ciepłowniczej i biomasowej, firm projektowych i budowlanych specjalizujących się w usługach dla branży ciepłowniczej, instytucji finansowych, administracji rządowej i samorządowej oraz dostawców technologii do ciepłownictwa.

Program wydarzenia oraz panele dyskusyjne będą koncentrować się na wykorzystaniu biomasy i paliw alternatywnych do transformacji ciepłownictwa. Przedstawione zostaną wytyczne rozwoju sektora zawarte w Europejskim Zielonym Ładzie. Pokazane zostaną istniejące bariery technologiczne, logistyczne i prawne, a także aspekty techniczne i ekonomiczne modernizacji przedsiębiorstw cieplnych z udziałem biomasy i paliw alternatywnych.

 • Patronat medialny nad VI Forum Pelletu, 21 czerwca 2021, Hotel Mercure w Poznaniu

W czerwcu Biomass Media Group, wydawca miesięcznika „Magazyn Biomasa” organizuje VI Forum Pelletu, jedyne w tej części Europy, najważniejsze dla profesjonalistów spotkanie branży pelletowej.

Tegoroczna edycja odbędzie się 21 czerwca. Podczas VI Forum Pelletu będą omawiane takie tematy jak: wpływ COVID-19 na krajowy rynek pelletu, rozwój sektora urządzeń grzewczych na pellet w Polsce, pellet w programie ,,Czyste Powietrze”, krajowe i zagraniczne rozwiązania technologiczne dla producentów pelletu, bezpieczeństwo produkcji, nowe trendy w opakowaniach dla pelletu.

Dodatkowo podczas VI Forum Pelletu nastąpi oficjalna premiera pierwszego w Polsce kompleksowego raportu „Pellet drzewny w Polsce”, którego celem będzie podsumowanie rynku pelletu w kraju i przedstawienie propozycji rozwoju branży w nadchodzącym roku.

 • Patronat medialny nad publikacją „Pellet drzewny w Polsce” (2021)

Celem publikacji jest stworzenie kompendium wiedzy o pellecie i ukazanie jego roli w walce o czyste powietrze. Opracowanie pozwoli usystematyzować wiedzę na temat pelletu i przyczynie się do profesjonalizacji branży biomasy.

Publikacja powstała we współpracy ekspertami branżowymi i specjalistami z sektora OZE,  a także czołowymi krajowymi jednostkami naukowymi, w tym Instytutem Technologii Drewna z Poznania, Polską Akademią Nauk, Polską Izbą Ekologii oraz Polską Radą Pelletu.

 • Kampania edukacyjna APPLiA Polska „Nowe etykiety. Czas na zmiany!” (2021)

Kampania dotyczy nowych etykiet energetycznych, które będą obowiązujące od 1 marca 2021 r. Więcej informacji na stronie https://etykietaenergetyczna.pl/

2020

 • Konkurs Ministerstwa Klimatu „Miasto z klimatem” (2020)

Konkurs jest skierowany do miast, które w ostatnich 3 latach zakończyły inwestycje o pozytywnym wpływie na ekologię oraz życie mieszkańców. Oceniane będą inwestycje w obszarach: rozwój błękitnej i zielonej infrastruktury – w tym retencja wody, zrównoważony transport, gospodarka w obiegu zamkniętym oraz zrównoważone budownictwo.

Strona konkursu: https://www.konkursmiastozklimatem.pl/

 • Kampania „Wymiana stolarki + dobry montaż”, Związek Polskie Okna i Drzwi, lipiec 2020 – czerwiec 2021

Kampania ma na celu zwrócenie uwagi wszystkich inwestorów, którzy wybierają produkty budowlane. Przesłanie akcji jest proste: Wybór dobrego produktu jest tak samo ważny, jak jego dobry montaż. Dlatego w momencie zakupu okien, drzwi, elementów fasady, bramy czy innych produktów budowlanych wybierajmy i szukajmy DOBREGO MONTAŻU, wykonanego przez wykwalifikowanego montera, przy użyciu dobrych materiałów i narzędzi.

Strona kampanii: https://dobrymontaz.com/

 • Wojewódzki przyrodniczy konkurs plastyczny „Czyste powietrze wokół nas”, październik 2020, Tychy

Konkurs jest cyklicznym przedsięwzięciem organizowanym przez Przedszkole nr 9 im. Pluszowego Misia w Tychach. Konkurs ma na celu promowanie postaw związanych z dbaniem o przyrodę, czyste powietrze wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Współorganizatorem konkursu jest Urząd Miasta Tychy.

 • Powiatowy konkurs piosenki przyrodniczej, 21 kwietnia 2020 r., Tychy

Konkurs jest jednorazowym przedsięwzięciem organizowanym przez Przedszkole nr 9 im. Pluszowego Misia w Tychach. Konkurs ma na celu promowanie postaw związanych z dbaniem o środowisko wśród dzieci w wieku przedszkolnym.

2019

 • V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z Energią”, 26 marca 2019 r., Poznań

Celem konkursu jest rozpowszechnienie w Polsce wiedzy z zakresu prawa energetycznego, szeroko pojętej energetyki oraz polityki energetycznej. Ma również przybliżyć studentom zmiany krajowe i wspólnotowe regulacji prawnych odnoszących się do rynku energetycznego i ochrony środowiska. Konkurs jest organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań.

 • VIII „Smart Communication and Technology Forum, 21 stycznia 2019 r., Warszawa

To cykliczne wydarzenie w całości poświęcone tematyce szeroko pojętych inteligentnych sieci oraz opomiarowania (AMI). Głównym celem Forum jest zgromadzenie ekspertów z zakresu smart grid i smart metering z wielu krajów, aby wspólnie mogli wymieniać doświadczenia w zakresie najnowszych osiągnięć. Więcej informacji >>>

2017

 • Targi i Konferencja Efektywności Energetycznej infoEnergia 2017, 23-24 lutego 2017 r., Katowice

Problematyka efektywności energetycznej i ograniczenie zużycia energii w przemyśle i sektorze komunalno-bytowym jest wiodącym tematem i wyzwaniem dla miast i ich mieszkańców. Nowoczesne technologie energetyczne i poprawa efektywności energetycznej budynków są sposobem na poprawę jakości powietrza. Więcej informacji >>>

2015

 • IV edycja konferencji „KOGENERACJA – perspektywy rozwoju inwestycji”, 15 października 2015 r., Warszawa

Wysokosprawna kogeneracja uzyskała rządowe wsparcie do 2018 roku. Aby ułatwić zainteresowanym inwestycje w tę technologię firma Progress Group zaprosiła ekspertów, którzy przybliżą uczestnikom Konferencji praktyczne i prawne zagadnienia związane z kogeneracją, tak aby jak najwięcej podmiotów mogło skorzystać z proponowanego wsparcia. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych i elektrociepłowni, przemysłowych odbiorców energii, samorządów, firm współpracujących z branżą ciepłowniczą, dostawców produktów i technologii, firm wykonawczych oraz wszystkich inwestorów w kogenerację. Więcej informacji >>>

 • III edycja konferencji „KOGENERACJA – perspektywy rozwoju inwestycji”

Wysokosprawna kogeneracja uzyskała rządowe wsparcie do 2018 roku. Aby ułatwić zainteresowanym inwestycje w tę technologię firma Progress Group zaprosiła ekspertów, którzy przybliżą uczestnikom Konferencji praktyczne i prawne zagadnienia związane z kogeneracją, tak aby jak najwięcej podmiotów mogło skorzystać z proponowanego wsparcia. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych i elektrociepłowni, przemysłowych odbiorców energii, samorządów, firm współpracujących z branżą ciepłowniczą, dostawców produktów i technologii, firm wykonawczych oraz wszystkich inwestorów w kogenerację. Więcej informacji >>>

 • X edycja konferencji „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię. 17 czerwca 2015 r., Warszawa.

Konferencja jest odpowiedzią na wymagania Dyrektywy 2009/28/WE, która obliguje, aby udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym do 2020 r. osiągnął w Polsce poziom 15%. Produkcja i energetyczne wykorzystanie biogazu jest jedną z najkorzystniejszych metod pozyskiwania energii odnawialnej, która stopniowo również w Polsce zaczyna cieszyć się coraz większym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw. Więcej informacji >>>

 • II edycja konferencji „KOGENERACJA – perspektywy rozwoju inwestycji”

Wysokosprawna kogeneracja uzyskała rządowe wsparcie do 2018 roku. Aby ułatwić zainteresowanym inwestycje w tę technologię firma Progress Group zaprosiła ekspertów, którzy przybliżą uczestnikom Konferencji praktyczne i prawne zagadnienia związane z kogeneracją, tak aby jak najwięcej podmiotów mogło skorzystać z proponowanego wsparcia. Więcej informacji >>>

2014

 • IX edycja konferencji „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię. 1 październik 2014 r., Warszawa.

Co dla inwestorów oznaczają zapisy projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii? Czy biogazownie są w stanie sprostać trudnościom rynkowym i przynosić dochody? Na te i inne pytania spróbujemy udzielić odpowiedzi podczas IX edycji Konferencji „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”, która od lat jest platformą wymiany doświadczeń i wiedzy skupiającą cały sektor biogazowy. Wykładowcy – praktycy przybliżą zainteresowanym także tematy prawne, zagadnienia dotyczące finansowania inwestycji oraz praktyczne aspekty inwestycji w biogazownie. Więcej informacji >>>

 • VI Forum Nowej Gospodarki. 13 czerwiec 2014 r., Katowice

Wiodącym tematem VI Forum będzie zacieśnienie wewnętrznej współpracy gospodarczej makroregionu Polski Południowej poprzez m.in. prezentację ofert inwestycyjnych, badawczych i społecznych województwa śląskiego i województwa małopolskiego. Do wiodących tematów VI Forum będą należeć: kierunki rozwoju ekoenergetyki i energetyki prosumenckiej w Polsce Południowej. Wśród szczegółowych tematów będą omawiane: technologie energooszczędne, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, inteligentne sieci energetyczne oraz budownictwo niskoenergetyczne. Ważnymi punktami w programie VI FNG będą: Polsko-Niemiecka Giełda Kooperacyjna, dyskusja panelowa: Ekoenergetyka jako ineligentna specjalizacja Polski Południowej” oraz wykład „Energetyka Prosumencka i jej szanse na rozwój w perspektywie finansowej 2014-2020”. Więcej informacji >>>

 • II Coroczny Kongresu Handlu Gwarancjami Pochodzenia i Zielonymi Certyfikatami. 12 czerwiec 2014 r., Warszawa

Tematyka Kongresu będzie koncentrować się na zagadnieniach związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE) i systemem wsparcia. Będzie to również możliwość do międzynarodowej wymiany doświadczeń pomiędzy Polską a innymi krajami europejskimi. Wydarzenie to odbywa się w ścisłej współpracy z organizacjami międzynarodowymi tj. RECS International (Holandia) i Association of Issuing Bodies (Wielka Brytania). Pełnią one kluczową rolę w systemie EECS i pragną przekazać swoją wiedzę oraz wytyczne polskim instytucjom i przedsiębiorcom, którzy działają w sektorze energii odnawialnej.

 • Systemy wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce. Sytuacja prawna, aspekty praktyczne, obrót prawami majątkowymi. 29 maj 2014 r., Katowice

W czasie seminarium prezentowane będą zagadnienia nurtujące rynek odnawialnych źródeł energii. Wśród najważniejszych punktów seminarium znalazły się: rynek zielonych certyfikatów, proponowany system wsparcia w przyjętej przez Rząd ustawie OZE, model rozliczania praw majątkowych przez firmę przemysłową, korzyści z inwestycji w energetykę odnawialną, finansowanie inwestycji (dotacje, kredyty, fundusze).

 • II seminarium „Białe certyfikaty efektywności energetycznej. II przetarg, obrót, audyt”. 8 kwiecień 2014 r., Warszawa

Wydarzenie jest kierowane zarówno do tych z Państwa, którzy brali udział w przetargu, jak i do tych, którzy dopiero rozważają startowanie w kolejnych.

2013

 • VII edycja konferencji „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”. 28 listopad 2013 r., Warszawa

Konferencja jest odpowiedzią na wymagania Dyrektywy 2009/28/WE, która obliguje, aby udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym do 2020 r. osiągnął w Polsce poziom 15%. Więcej informacji >>>

 • „Perspektywy Inwestycji Kogeneracyjnych. Regulacje i aspekty praktyczne”. 22 październik 2013, Wrocław

Wysokosprawna kogeneracja jest wspierana przez UE ponieważ podnosi efektywność energetyczną, przyczynia się do zmniejszania emisji CO2, rozwoju wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł oraz wpływa na poprawę bezpieczeństwa energetycznego. Dlaczego akurat teraz warto w nią inwestować? Jak finansować inwestycje kogeneracyjne? Z jakich technologii korzystać? I co najważniejsze, jak inwestować?

 • „Coroczny Kongres Handlu Gwarancjami Pochodzenia i Zielonymi Certyfikatami”. 20 czerwiec 2013 r., Wrocław

Tematyka przedsięwzięcia skoncentrowana jest wokół systemu wsparcia energii odnawialnej (zielone certyfikaty) i systemu gwarancji pochodzenia. Głównym celem kongresu jest stworzenie międzynarodowej platformy wymiany doświadczeń, zapoznanie uczestników z najnowszymi rozwiązaniami regulacyjnymi, promocja tematyki związanej z energią odnawialną.

 • II edycja Warsztatów „Efektywność energetyczna w praktyce. Białe certyfikaty – wsparcie efektywności energetycznej”. 21 maja 2013 r., Warszawa

Głównym celem warsztatów jest zaprezentowanie przedsiębiorcom i inwestorom nowych obowiązków wynikających z ostatecznych aktów wykonawczych do ustawy o efektywności energetycznej. Gościem specjalnym Konferencji będzie Dr Zdzisław Muras – wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, który przybliży uczestnikom spotkania temat Białych Certyfikatów jako wsparcia efektywności energetycznej. Więcej informacji >>>

 • Forum Technologii – Efektywność Energetyczna. 7 marzec 2013 r., Warszawa

Forum będzie ukoronowaniem ponad dwuletniego cyklu organizowanych przez Center for Business Education spotkań na temat różnych aspektów związanych z efektywnością energetyczną tj.: ustawą i rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy o efektywności energetycznej i tzw. białymi certyfikatami, wdrożeniami technologii smart gid oraz zapobieganiu stratom w systemie. Więcej informacji >>>

 • Warsztaty „Efektywność energetyczna w praktyce. Białe certyfikaty – wsparcie efektywności energetycznej. 27 luty 2013 r., Warszawa

Głównym celem warsztatów jest zaprezentowanie przedsiębiorcom i inwestorom nowych obowiązków wynikających z ostatecznych aktów wykonawczych do ustawy o efektywności energetycznej. Gościem specjalnym Konferencji będzie Dr Zdzisław Muras – wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, który przybliży jej uczestnikom temat Białych Certyfikatów jako wsparcia efektywności energetycznej.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.