Print Friendly and PDF
April 2018

VII edycja konkursu „Kotły grzewcze na paliwa stałe 2018” rusza 15 kwietnia 2018 r.

Polska Izba Ekologii (PIE) oraz Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) zapraszają do udziału w kolejnej, już VII, edycji Konkursu „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2018”. Tegoroczna edycja Konkursu została rozszerzona i obejmuje kotły grzewcze na paliwa stałe – kopalne oraz biomasę drzewną, o znamionowej mocy cieplnej 500 kilowatów („kW”) lub mniejszej.

Współorganizatorami merytorycznymi Konkursu są:

 • Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 • Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie
 • Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska we Wrocławiu
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

Komisja Konkursowa (w kolejności alfabetycznej):

 • Bogusz Anna mgr, Zastępca Koordynatora Konkursu, FEWE w Katowicach
 • Kubica Krystyna dr inż., Koordynator Konkursu, Polska Izba Ekologii w Katowicach
 • Liszka Szymon, Prezes FEWE w Katowicach
 • Pasieka Grzegorz, Prezes Zarządu PIE
 • Szczepański Krzysztof dr inż., Dyrektor IOŚ PIB w Warszawie
 • Szlęk Andrzej prof. dr hab. inż., Dziekan WIŚiE Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 • Turek Marian prof. dr hab. inż., Pełnomocnik ND ds. Górnictwa, Główny Instytut Górnictwa
 • Wiśniewski Grzegorz, Prezes Zarządu EC BREC IEO Sp. z o.o. w Warszawie,
 • Żurawski Jerzy, Prezes DAEŚ we Wrocławiu.

Podstawa prawna Konkursu

Celem kontynuowanego Konkursu jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko kotłów grzewczych małej mocy z paliw stałych, spełniających już wymagania Rozporządzenia Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. Niezależnie od tego podstawowego celu, w ramach Konkursu promowane są także kotły spełniające wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012; Kotły grzewcze Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW. Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie, a tym samym Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1690).

Zasady Konkursu TOPTEN

Wybór produktów TOPTEN oparty jest o analizę efektywności energetycznej i ekologicznej i jest niezależny od producentów, dystrybutorów handlowych. Ocena wybieranych urządzeń opiera się na standardowych deklaracjach, obiektywnych testach i analizach opracowanych przez niezależne instytucje, zgodnie z „Zasadami Wyznaczania Kryterialnego Parametru Oceny Energetyczno-Ekologicznej Kotłów Małej Mocy na Paliwa Stałe”.

Kryterium wyboru obejmuje dwa parametry jakościowe kotłów: sezonową efektywność ogrzewania pomieszczeń oraz sezonowe emisje zanieczyszczeń szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka, w tym CO, OGC, NOx, pył całkowity (TSP), zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

W zasadach dotyczących oceny kotłów w ramach VII edycji Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2018, wprowadzono premię za integralną współpracę z systemem odpylania (elektrofiltrem), z uwagi na możliwość wyeliminowania wpływu jakości paliwa w trakcie eksploatacji kotła, a także premię za integralną współpracę z buforem ciepła, w przypadku kotłów z ręcznym zasilaniem paliwa.

Uczestnicy Konkursu

Uczestnikami Konkursu mogą być producenci oraz dystrybutorzy kotłów zasilanych paliwami stałymi o znamionowej mocy cieplnej 500 kW lub mniejszej przeznaczonych do instalowania w indywidualnym i komunalnym budownictwie.

Nabór wniosków

Nabór wniosków do Konkursu TOPTEN będzie trwał od 15 kwietnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. Nabór na listy kotłów klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012 prowadzony jest w sposób ciągły.

Zgłoszenia konkursowe prosimy składać na adres:

P O L S K A  I Z B A  E K O L O G I I
40-009 Katowice; ul. Warszawska 3
z dopiskiem Konkurs TOPTEN 2018

Osoby do kontaktu:

 • Sekretariat: mgr Karolina Jantczak; tel. 32 253 51 55; 501 052 979; email: topten@pie.pl
 • Z-ca Koordynatora Konkursu: mgr Anna Bogusz; tel. 32 203 51 14; 603 554 814; email: a.bogusz@fewe.pl
 • Koordynator Konkursu: dr inż. Krystyna Kubica; tel. 32 253 51 55; topten@pie.pl

Szczegółowe informacje o Konkursie oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej: www.topten.info.pl oraz www.pie.pl/topten.html

Ranking Topten

Ranking najlepszych kotłów wyłonionych w ramach VII edycji Konkursu zostanie, podobnie jak dotychczas, opublikowany na stronach internetowych pod adresami: www.topten.info.pl oraz www.pie.pl/topten.html w zakładce Konkurs TOPTEN 2018, a także w czasopismach i na portalach internetowych patronów medialnych Konkursu.

Listy kotłów spełniających wymagania klasy 5 wg normy PN EN 303 5:2012, są aktualizowane na bieżąco po wpłynięciu zgłoszenia (tryb miesięczny) pod adresem internetowym www.kotlyna5.pl.

Konkurs TOPTEN oraz Lista KOTŁY KLASA 5 wg PN-EN 303-5:2012 w kategorii „Kotły grzewcze na paliwa stałe o znamionowej mocy cieplnej do 500 kW” zawierają podkategorie:

 • kotły z ręcznym podawaniem stałego paliwa kopalnego: od 50 kW oraz powyżej 50 do 500kW
 • kotły z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego: od 50 kW oraz powyżej 50 do 500kW
 • kotły z ręcznym podawaniem stałego biopaliwa: od 50 kW oraz powyżej 50 do 500kW
 • kotły z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa: od 50 kW oraz powyżej 50 do 500kW

Wyniki Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe, stanowią pomocne narzędzie dla jednostek samorządu terytorialnego w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza, poprzez odpowiednie wykorzystanie tzw. Ustawy antysmogowej, Krajowego Programu Ochrony Powietrza i Programu „Czyste powietrze”. Dostępność wyników Konkursu na odpowiednich portalach internetowych stanowi bardzo przydatne źródło informacji dla właścicieli instalacji spalania paliw stałych małej mocy, zainteresowanych reinstalacją nowoczesnych wysokosprawnych energetycznie i ekologicznie kotłów zasilanych paliwami stałymi, zwłaszcza wszędzie tam, gdzie brak dostępu do ciepła sieciowego i gazu sieciowego.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.