Print Friendly and PDF
September 2019

Konkurs TOPTEN Kotły a baza kotłów IOŚ

Niedawno media obiegła wiadomość, że Instytut Ochrony Środowiska utworzy i udostępni od 2 września 2019 r. bazę urządzeń grzewczych, spełniających wymagania programu „Czyste Powietrze”. Nasza Fundacja przyjęła tę wiadomość z ogromną radością, tym bardziej, że działanie to wpisuje się w wieloletnią działalność FEWE na tym polu.

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) jest niezależną organizacją pozarządową, działającą od 1990 r. Naszą misją jest zrównoważony rozwój gospodarczy kraju i ochrona środowiska poprzez promocję efektywnego wykorzystania energii. W naszej działalności podejmujemy też szereg aktywności mających na celu ochronę klimatu oraz przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powietrza (w tym smogowi).

Historia konkursu TOPTEN Kotły

Jednym z takich działań jest konkurs na najlepsze kotły, organizowany od 2006 roku w ramach unijnego projektu TOPTEN. Pierwsze edycje były realizowane we współpracy z Politechniką Śląską, następne z Polską Izbą Ekologii (PIE). Od samego początku, konkurs opierał się na autorskiej metodologii uwzględniającej nie tylko parametry energetyczne kotłów, ale również te środowiskowe (emisje substancji szkodliwych, takich jak CO, NOx oraz pył całkowity).

Rekomendowane urządzenia

Rozstrzygnięcie ostatnich edycji Konkursu TOPTEN Kotły na paliwa stałe oraz kolejna aktualizacja listy kotłów klasy 5 pokazały rosnące zainteresowanie producentów wspólną inicjatywą PIE i FEWE w zakresie promowania wysokosprawnych urządzeń grzewczych, których parametry zostały potwierdzone badaniami w akredytowanych jednostkach badawczych. Dlatego też FEWE publikuje i udostępnia:

  • Listę kotłów TOPTEN (topten.info.pl) – powstaje ona w drodze konkursowej najlepszych dostępnych na rynku urządzeń, po uprzedniej weryfikacji parametrów deklarowanych przez producentów. Może być stosowana jako narzędzie pozwalające określić parametry, które mogą być podstawą do określania wymaganego poziomu tzw. kryteriów środowiskowych lub kosztów w cyklu życia w zakupach publicznych lub stosownych wymagań dla urządzeń objętym wsparciem ze środków publicznych i prywatnych. We wrześniu 2019 roku będą publikowane wyniki z kolejnej, ósmej edycji konkursu.
  • Listę kolektorów słonecznych TOPTEN (topten.info.pl) – powstała ona na drodze przeglądu rynku po uprzedniej weryfikacji parametrów deklarowanych przez producentów.
  • Listę kotłów klasy 5 (www.kotlyna5.pl), jako narzędzia, które obejmuje urządzenia dopuszczone do obrotu i użytkowania w kraju w rozumieniu rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 5 września 2017 poz. 1690), przy czym w ramach kwalifikacji produktów do umieszczenia na liście prowadzona jest weryfikacja dokumentacji z badań potwierdzających uzyskanie przez urządzenia deklarowanych parametrów oraz dokumentacji technicznej dostępnej dla kupujących.

Co dalej?

Wieloletnie doświadczenie prowadzenia list urządzeń Topten ukazały, że pomimo dostępności list są one wykorzystywane, ale w ograniczonym zakresie. Nasze doświadczenia pokazują również, że tworzenie rankingu najlepszych urządzeń, wpływa pozytywnie na małych producentów, którzy muszą walczyć o rynek z tymi, którzy mają na nim dominującą pozycję.

Dlatego też z dużym zainteresowaniem przyglądamy się inicjatywie podjętej przez IOŚ. Z informacji prasowej wynika, że od 2 września 2019 r., dostępny będzie moduł przeznaczony wyłącznie dla producentów urządzeń grzewczych, w następujących kategoriach:

  • Kotły na paliwa stałe,
  • Kotły gazowe kondensacyjne oraz olejowe,
  • Kolektory słoneczne,
  • Panele fotowoltaiczne,
  • Pompy ciepła.

Warunkiem jest wpisanie produktu, który spełnia wymagania programu „Czyste Powietrze”. Z dużą ciekawością będziemy przyglądać się w jaki sposób urządzenia wpisywane na listę będą weryfikowane. Jest to ważne, gdyż jak pokazuje nasze wieloletnie doświadczenie, tylko zweryfikowane urządzenia mogą być rekomendowane. Otwartym pytaniem jest, jakie parametry urządzeń będą gromadzone i czy będzie możliwość porównywania urządzeń w grupach i pomiędzy grupami. Byłoby to zasadne dla ułatwienia wyboru najlepszych urządzeń, co leży w interesie społecznym.

Uruchomienie modułu przeznaczonego dla beneficjentów programu „Czyste Powietrze” planowane jest na przełomie września i października 2019 r.

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.