Print Friendly and PDF
March 2019

II Okrągły Stół dotyczący finansowania efektywności energetycznej w Polsce

27 marca br., w Warszawie odbył się drugi ogólnopolski Okrągły Stół dotyczący finansowania efektywności energetycznej w Polsce. Wydarzenie było współorganizowane przez Ministerstwo Energii, przy współpracy Komisji Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Związku Banków Polskich.

Tło spotkania

W ramach inicjatywy „Inteligentne finanse na rzecz inteligentnych budynków” Komisja Europejska organizuje serię spotkań pod nazwą „Forum Zrównoważonych Inwestycji Energetycznych” (Forum SEI), których celem jest opracowanie programów inwestycyjnych i schematów finansowania poprawy efektywności energetycznej na szeroką skalę.

Fora SEI będą miały ponad 30 wydarzeń w 15 państwach członkowskich w latach 2016-2019. Informacje o nadchodzących wydarzeniach można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.

Pierwsza konferencja regionalna poświęcona efektywności energetycznej w Polsce, Czechach, Słowacji i na Litwie, odbyła się w Warszawie 30 listopada 2017 r. Wydarzenie zgromadziło około 130 uczestników, m.in. władz publicznych, przedstawicieli samorządów krajowych i sektora efektywności energetycznej oraz przedstawicieli sektora finansowego. 15 maja 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie Okrągłego Stołu.

Celem ogólnopolskiego Okrągłego Stołu jest wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy kluczowymi polskimi interesariuszami na temat poprawy dostępu do finansowania inwestycji w efektywność energetyczną oraz określenie wspólnych celów i możliwych rozwiązań, które należy wprowadzić w kontekście obecnej polityki i praktyki biznesowej w tym zakresie.

FEWE obecne na Okrągłym Stole

Na panelu otwierającym zostały omówione efekty pierwszego spotkania, przedstawiony został kontekst obecnego Okrągłego Stołu. Odbyły się także trzy równoległe warsztaty tematyczne. Pierwszy dotyczył wspierania inwestycji na poziomie lokalnym, drugi efektywności energetycznej w przedsiębiorczości, a ostatni poświęcony był poprawie efektywności energetycznej w budynkach.

Fundacja brała czynny udział w Sesji tematycznej 1: Wsparcie inwestycji na poziomie lokalnym. Pan Prezes Szymon Liszka przedstawił rolę dobrego planowania energetycznego w gminach w identyfikacji i realizacji projektów poprawy efektywności energetycznej na poziomie lokalnym. Z kolei Pan Jan Twardowski był sprawozdawcą Sesji tematycznej 2: Wsparcie dla poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.

Prezentacje oraz rekomendacje dostępne są na stronie internetowej.

Wydarzenie to było ważnym głosem w ramach toczącej się dyskusji na temat kształtu i finansowania obszaru efektywności energetycznej w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Dyskusja objęła swoim obszarem także dostępne i planowane do realizacji instrumenty, które wspierają rozwój efektywności energetycznej nie tylko w Polsce, ale i Europie.

Więcej informacji: Ministerstwo Energii, Komisja Europejska

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.