Print Friendly and PDF

Programy zwiększające efektywność energetyczną budynków

Konsorcjum, którego liderem jest Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, pełni rolę Konsultanta ds. Energii dla dwóch programów realizowanych przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Programy te są realizowane we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, ze środków unijnego programu Horyzont 2020.

W ramach programów Zespół Konsultantów ds. Energii udziela profesjonalnego wsparcia wspólnotom mieszkaniowym oraz przedsiębiorcom w celu zoptymalizowania efektów energetycznych realizowanych inwestycji.

Program EKO-Wspólnota z Zyskiem

Program skierowany jest do wspólnot mieszkaniowych, które chcą poprawić efektywność energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Wspólnoty mieszkaniowe mogą skorzystać z szeregu działań realizowanych w ramach współpracy Konsorcjum i BNP Paribas Bank Polska S.A. takich jak:

 • wykonanie rozszerzonego audytu energetycznego,
 • wykonanie dokumentacji projektowej,
 • obsługa i wsparcie w procesie pozyskiwania premii termomodernizacyjnej BGK,
 • doradztwo w zakresie uzyskania efektywności energetycznej budynków,
 • dofinansowanie 90% kosztów wykonania usług, o których mowa powyżej,
 • bezpłatne warsztaty i seminaria dla wspólnot mieszkaniowych i ich zarządców.

Realizacja inwestycji może być wspierana kredytem z premią termomodernizacyjną BGK.

Zespół Konsultantów ds. Energii działający w ramach programu EKO- Wspólnota z Zyskiem:

Program EKO-Firma z Zyskiem

Program skierowany jest do firm spełniających kryteria MŚP lub MIDCAP wg definicji Unijnej (1,2), które są zainteresowane poprawą efektywności energetycznej budynków komercyjnych (np. hurtownie, magazyny, sklepy wielopowierzchniowe).

Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z szeregu działań realizowanych w ramach współpracy Konsorcjum i BNP Paribas Bank Polska S.A. takich jak:

 • wykonanie audytu energetycznego,
 • wykonanie podstawowej ekspertyzy energetycznej (ekspertyza energetyczna dotyczy pojedynczego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, np. modernizacja lub wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej, ocieplenie stropodachu, ściany zewnętrznej),
 • wykonanie ekspertyzy energetycznej dla OZE zintegrowanego z budynkiem (np. panele fotowoltaiczne na dachu, pompa ciepła),
 • doradztwo w zakresie efektywności energetycznej budynków komercyjnych,
 • dofinansowanie 90% kosztów wykonania usług, o których mowa powyżej,
 • bezpłatne warsztaty i seminaria dla przedsiębiorców.

Realizacja inwestycji może być wspierana dopasowanymi do potrzeb przedsiębiorcy produktami finansowymi takimi jak:

 • leasing na OZE (np. panele fotowoltaiczne),
 • kredyt z gwarancją BGK Biznesmax,
 • kredyt unijny z oferty UNIA+,
 • standardowy kredyt inwestycyjny.

Zespół Konsultantów ds. Energii działający w ramach programu EKO- Firma z Zyskiem:

Definicje

1) MŚP wg definicji stosowanej przez Komisję Europejską tj.:

a) Mikro przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego obrót roczny lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro,

b) Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia do 50 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 10 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro

c) Średnie przedsiębiorstwo – podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną, zatrudniający mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro, lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro oraz nie jest Małym przedsiębiorstwem ani Mikro przedsiębiorstwem; przy ocenie statusu przedsiębiorcy należy badać powiązania z innymi podmiotami zgodnie z Rozporządzeniem; definicja nie zawsze pokrywa się z wewnętrzną segmentacją Banku,

2) MidCAP – zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, przedsiębiorstwo zatrudniające co najmniej 250 osób i mniej niż 3000 osób (etatów), zgodnie z danymi zawartymi w ostatnim zatwierdzonym rocznym sprawozdaniu finansowym, przy czym:

b) należy pamiętać, że relacje pomiędzy przedsiębiorstwami realizowane za pośrednictwem osób fizycznych są także uwzględniane, jeśli przedsiębiorstwa są powiązane i działają na tym samym rynku lub na rynkach przyległych, z tym że łączna skonsolidowana liczba pracowników powinna wynosić mniej niż 3000,

a) aby określić czy podmiot posiada status MidCAP oblicza się liczbę pracowników w przedsiębiorstwie, uwzględniając pracowników bezpośrednich oraz pracowników przedsiębiorstw powiązanych zgodnie z  ust. 4.3 określającymi przedsiębiorstwa niezależne, przedsiębiorstwa partnerskie oraz przedsiębiorstwa powiązane,

3) Infolinia udziela informacji technicznych. Na Infolinii nie są udzielane informacje dotyczące produktów bankowych.

Bank BNP Paribas ponosi wyłączną odpowiedzialność za powyższe informacje, które nie muszą być tożsame ze stanowiskiem Unii Europejskiej. Europejski Bank Inwestycyjny i  Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania prezentowanych powyżej treści.

Projekt współfinansowany w ramach programu ELENA w oparciu o Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.