Print Friendly and PDF
March 2020

EEPLIANT2 opublikował wyniki odnośnie nadzoru rynkowego w zakresie ekoprojektu i etykietowania

Inicjatywa EEPLIANT2 wystartowała we wrześniu 2017 r. Miała ona na celu zapewnienie zamierzonych korzyści gospodarczych i środowiskowych wynikających z unijnego rozporządzenia w sprawie etykietowania energetycznego i dyrektyw dotyczących ekoprojektu. Osiągnięto to poprzez wspólne monitorowanie, weryfikację i egzekwowanie przepisów przez 17 organów nadzoru rynku (MSA) z następujących krajów: Austrii, Bułgarii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Irlandii, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Holandii, Portugalii, Słowenii i Szwecji. Projekt EEPLIANT2 został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont 2020.

Przez 30 miesięcy partnerzy projektu przeglądali dokumentację techniczną i testowali wydajność energetyczną domowych urządzeń chłodniczych, profesjonalnych produktów chłodniczych oraz zużycie energii wynikające z pracy urządzeń w trybie gotowości do pracy w sieci (standby).

Ostateczne wyniki ujawniły problemy ze zgodnością w 40% lodówek domowych, 79% lodówek profesjonalnych i 80% testowanych produktów sieciowych. Wskaźniki niezgodności opisane dla poszczególnych kategorii produktów niekoniecznie są reprezentatywne dla sytuacji na rynku, ponieważ MSA objęły również produkty, w przypadku których istnieje większe prawdopodobieństwo niezgodności. Wielu uczestników było jednak zaskoczonych i zaniepokojonych wysokim poziomem niezgodności stwierdzonym we wszystkich trzech grupach produktów.

W samej tylko kategorii urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych, EEPLIANT2 oszacował skumulowane oszczędności energii w latach 2020-2030 na poziomie 775 GWh energii pierwotnej i oszczędności w wysokości 75,6 mln euro – mówi Ioana Sandu, koordynator projektu, PROSAFE

Wyniki

Domowy sprzęt chłodniczy [źródło: EEPLIANT2]
  • 80% sklepów internetowych nieprawidłowo wyświetlało etykietę energetyczną, 34% nie wyświetlało jej w ogóle
  • w przypadku 61% modeli wykazano nieścisłości w dokumentacji technicznej. Ostatecznie 17% modeli uznano za niezgodne
  • 40% testowanych w laboratorium urządzeń uznano za niezgodne

79 podmiotów gospodarczych podjęło / podejmuje działania w celu poprawienia dokumentacji technicznej produktu lub informacji w sklepie internetowym, 17 modeli wycofano z rynku, w 8 przypadkach nałożono kary pieniężne. Nie wykryto przypadków użycia oprogramowania obchodzącego lub manipulacji testami.

Profesjonalny sprzęt chłodniczy [źródło: EEPLIANT2]
  • 40% skontrolowanych przypadków miało nieścisłości w dokumentacji technicznej
  • testy laboratoryjne wykazały niezgodności w przypadku aż 79% modeli. Dla 52% modeli zmierzone zużycie energii było wyższe niż deklarowane. Stwierdzono, że ponad 50% modeli ma zmierzoną objętość wewnętrzną znacznie mniejszą niż wartość deklarowana.

Trwają działania w zakresie egzekwowania przepisów w odniesieniu do produktów niezgodnych. Kilka modeli zostało już usuniętych z rynku, nałożono 7 kar pieniężnych.

Urządzenia w trybie gotowości do pracy w sieci (standby) [źródło: EEPLIANT2]

W ramach projektu skontrolowano zużycie energii wynikające z pracy urządzeń w trybie gotowości do pracy w sieci (standby) – dekodery, routery / modemy, ekspresy do kawy, zestawy kina domowego / systemy głośników, konsole do gier, odkurzacze automatyczne, laptopy / notebooki.

Spośród przetestowanych produktów 80% miało pewne problemy ze zgodnością, np. 59% wymagań w zakresie dostarczania danych, 36% wymagań w zakresie zarządzania energią i 29% wymagań w zakresie zasilania w trybie gotowości.

EEPLIANT2

EEPLIANT2 poprawia harmonizację nadzoru rynku w całej Europie poprzez wzmocnienie koordynacji i współpracy transgranicznej oraz poprzez wymianę najlepszych praktyk i danych. W tym celu w ramach projektu opracowano wytyczne dotyczące najlepszych praktyk oraz zestawy narzędzi, aby pomóc zwiększyć efektywność i skuteczność nadzoru rynku w zakresie ekoprojektu i etykietowania energetycznego. Zostały one udostępnione wszystkim organom w całej UE, co przyniesie korzyści także tym, którzy mogą mieć mniejsze doświadczenie w konkretnej dziedzinie technicznej lub sektorze produktów.

EEPLIANT2 został zaprojektowany nie tylko po to, aby wspierać państwa członkowskie w weryfikacji zużycia energii przez produkty dostępne na rynku UE, ale także w celu ułatwienia współpracy z kluczowymi uczestnikami rynku i zainteresowanymi stronami, takimi jak stowarzyszenia branżowe i konsumenckie, w celu zwiększenia świadomości i osiągnięcia ogólnie wyższych wskaźników zgodności z wymogami UE dotyczącymi ekoprojektu i etykietowania energetycznego.

Testowane urządzenia zostały przekazane organizacjom charytatywnym i instytucjom publicznym w Brukseli. Wszystkie przekazane przedmioty z dumą noszą emblemat finansowania UE, aby potwierdzić wkład UE.

źródło: informacja prasowa EEPLIANT2, 28.02.2020

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.