Print Friendly and PDF
March 2019

3 lata Planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym – podsumowanie

Od przyjęcia planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym minęły 3 lata. Z opublikowanego przez KE sprawozdania wynika, że wszystkie 54 jego działania zostały już zrealizowane lub są w trakcie realizacji. Przyczynią się one do zwiększenia konkurencyjności Europy, unowocześnienia jej gospodarki i przemysłu, co z kolei doprowadzi do tworzenia miejsc pracy, ochrony środowiska i trwałego wzrostu gospodarczego.

4 marca Komisja Europejska opublikowała kompleksowe sprawozdanie z realizacji przyjętego w grudniu 2015 r. planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym. W sprawozdaniu przedstawiono główne wyniki realizacji planu działania i aktualne wyzwania pojawiające się na drodze ku neutralnej dla klimatu, konkurencyjnej gospodarce o obiegu zamkniętym, w której presja wywierana na zasoby naturalne, zasoby wody słodkiej i na ekosystemy jest jak najmniejsza.

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans, odpowiedzialny za zrównoważony rozwój, powiedział: Gospodarka o obiegu zamkniętym ma kluczowe znaczenie dla skierowania naszej gospodarki na ścieżkę zrównoważonego rozwoju i osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Niniejsze sprawozdanie pokazuje, że Europa jest światowym liderem w tej dziedzinie. Jednocześnie wiele pozostaje do zrobienia, abyśmy powiększali nasz dobrobyt z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety oraz zamknęli obieg, by nie marnować naszych cennych zasobów.

Wiceprzewodniczący Jyrki Katainen, odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność, powiedział: Sprawozdanie jest bardzo optymistyczne. Pokazuje ono, że zmierzamy we właściwym kierunku, jeśli chodzi o tworzenie inwestycji, miejsc pracy i nowych przedsiębiorstw. Przyszły potencjał zrównoważonego wzrostu jest ogromny, a Europa jest naprawdę najlepszym miejscem do rozwoju działalności przyjaznej dla środowiska. Sukces ten jest wynikiem współpracy europejskich zainteresowanych stron i decydentów.

Od gospodarki linearnej do gospodarki o obiegu zamkniętym

Trzy lata po jego przyjęciu plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym można uznać za w pełni zrealizowany. Wszystkie 54 działania zostały już wdrożone lub są w trakcie realizacji. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w sprawozdaniu wdrożenia planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym przyspieszyło przejście w Europie na gospodarkę o obiegu zamkniętym, co z kolei pomogło UE powrócić na ścieżkę tworzenia miejsc pracy. W 2016 r. sektory mające znaczenie dla gospodarki o obiegu zamkniętym zatrudniały ponad 4 mln pracowników, co stanowi wzrost o 6 proc. w porównaniu z rokiem 2012.

Obieg zamknięty rozwinął nowe możliwości biznesowe, stworzył nowe modele biznesowe i otworzył nowe rynki, zarówno wewnątrz, jak i poza UE. W 2016 r. działania w zakresie obiegu zamkniętego, takie jak naprawa, ponowne wykorzystanie lub recykling, wygenerowały niemal 147 mld euro wartości dodanej, z kolei wartość inwestycji wyniosła około 17,5 mld euro.

źródło informacji i tekstu: Komisja Europejska

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.