Print Friendly and PDF
December 2016

Zimowy pakiet energetyczny

Komisja Europejska zaprezentowała zimowy  pakiet energetyczny, będący zbiorem ośmiu nowych regulacji dotyczących branży energetycznej w UE. Zawarte są w nim rozwiązania przyjazne dla energetyki odnawialnej, ale wprowadza antywęglowe ograniczenia kontrowersyjnego mechanizmu mocowego oraz biopaliw. Pakiet ten na razie jest jedynie propozycją przepisów. By wejść w życie, musi go jeszcze zatwierdzić Rada i Parlament Europejski, a w kilku punktach to, co proponuje KE nie zgadza się w pełni z tym, czego chciałyby państwa członkowskie i europosłowie.

Mechanizm mocowy

Komisja odniosła się w dzisiejszej propozycji do kontrowersyjnego mechanizmu mocowego. Mechanizm ten funkcjonuje już m.in. we Francji i Wlk. Brytanii, a jest planowany także w Polsce. Oznacza zapewnianie subsydiów przez państwo elektrowniom za utrzymywanie możliwości generowania wyższej energii niż wynikałoby to z przeciętnego zapotrzebowania. Pozwala to utrzymywać rezerwę mocy na nieprzewidziane okoliczności, w rodzaju skoku zapotrzebowania, problemów z generacją itp. Komisja Europejska zdecydowała się utrudnić wspieranie w jego ramach energetyki węglowej, zmniejszając jego użyteczność dla krajów takich jak Polska. Jego stosowanie przez poszczególne państwa członkowskie będzie musiało być otwarte dla firm spoza granic danego kraju. Premia ma być zapewniania dla przedsiębiorstw innowacyjnych, a zwłaszcza tych, które dążyć będą do zmniejszenia ogólnego zapotrzebowania na energię.

Limity emisyjne

Dodatkowo do ograniczeń mechanizmu mocowego zostaną wprowadzone limity emisyjne. Elektrownie nie będą mogły pobierać państwowego wsparcia, jeżeli wyprodukowana przez nie kWh wyemitowała do atmosfery ponad 550 g CO2. Oznacza to praktycznie, że elektrownie węglowe nie będą mogły być w ten sposób dofinansowane. Dla porównania, według danych Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) za 2011 r., przeciętnie w Polsce kWh energii (patrząc na wszystkie źródła) generuje ponad 810 g CO2 (źródło danych).

Nowy pakiet zawiera też nowe regulacje dotyczące współpracy transgranicznej i regionalnych rynków energetycznych. Unijna Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) otrzyma nowe uprawnienia i będzie mogła wydawać decyzje ws. takich rynków, a do końca 2021 r. krajowi operatorzy sieci przesyłowych mają zacząć lepiej koordynować swoje działania poprzez utworzenie regionalnych centrów koordynacyjnych.

OZE

Nowe przepisy nie wprowadzą wiążących dla państw członkowskich celów wykorzystania energii odnawialnej w krajowych miksach energetycznych do 2030 r. OZE mają stanowić źródło 27 proc. energii w całej UE w 2030 r., ale do tej pory żadne unijne przepisy nie wymuszają w żaden sposób, jak państwa członkowskie mają doprowadzić do osiągnięcia przez UE takiego wyniku i jak mają wyglądać miksy energetyczne poszczególnych krajów. Unia Europejska będzie miała także nałożony obowiązkowy cel poprawy wydajności energetycznej o 30 proc.

Biopaliwa

KE natomiast będzie dążyć do ograniczenia energii pochodzącej z biopaliw. Doświadczenia ostatnich lat miały ją przekonać do tego, że uprawy roślin na biopaliwo zabierają grunty uprawom przeznaczonym na żywność, co prowadzi do wzrostu jej cen. W pakiecie zawarto więc ograniczenie, że biopaliwa mogą stanowić maksimum 3,8 proc. z wymaganych 27 proc. udziału OZE w unijnym miksie energetycznym (w celu na 2020 r. jest to 7 pkt. proc.). Nie dotyczy to jednak tzw. zaawansowanych biopaliw pochodzących z odpadów roślinnych z rolnictwa i leśnictwa. Pakiet przewiduje, że ich udział w 2030 r. powinien wynieść 5,5 proc. miksu energetycznego.

źródło: EuroActiv (www.euractiv.pl)

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.