Print Friendly and PDF
February 2017

Zapraszamy producentów kotłów do udziału w VI edycji konkursu „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2017”

Konkurs organizowany jest przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) oraz Polską Izbę Ekologii (PIE). Współorganizatorami merytorycznymi Konkursu są: Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach (ITC P. Śl.), Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy Warszawa (IOŚ PIB), Instytut Energetyki Odnawialnej Warszawa (IEO) oraz Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska (DAEiŚ).

Celem Konkursu jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko urządzeń wytwarzających ciepło użytkowe z paliw stałych (kotłów grzewczych małej mocy). W VI edycji rozszerzyliśmy zakres mocy kotłów grzewczych – z 25 kW do 50 kW, w podziale na następujące podkategorie:

  • kotły zasilane automatycznie stałym paliwem kopalnym, węglem,
  • kotły zasilane ręcznie stałym paliwem kopalnym, węglem,
  • kotły zasilane automatycznie stałym biopaliwem, pochodzenia drzewnego,
  • kotły zasilane ręcznie stałym biopaliwem, pochodzenia drzewnego.

Termin składania wniosków rozpoczyna się 1 marca i trwa do 31 sierpnia 2017 r.

Wybór produktów TOPTEN obejmuje dwa parametry jakościowe kotłów: sprawność energetyczną oraz emisję substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka, w tym CO, OGC, NOx, pył całkowity (TSP).

Lista najlepszych kotłów Topten wyłonionych zgodnie z „Zasadami. Kryteriami wyboru TOPTEN” zostanie opublikowana na stronie Topten w zakładce Kotły grzewcze. Będzie to lista kotłów spełniających wyśrubowane normy Dyrektywy 2015/1189 dotyczącej ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. W Polsce będą one obowiązkowe dopiero od 2020 r.

Zostanie także opublikowana lista wszystkich kotłów opalanych paliwami stałymi – węglem i stałymi biopaliwami pochodzenia drzewnego spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 zgłoszonych do Konkursu. Lista tych kotłów będzie uzupełniana systematycznie po wpłynięciu dokumentów. Lista kotłów 5 klasy dostępna będzie na portalu Topten w zakładce Kotły grzewcze oraz na www.kotlyna5.pl.

Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez przesłanie Karty zgłoszeniowej produktu wraz z załącznikami, drogą pocztową na adres: Polska Izba Ekologii, ul. Warszawska 3, 40–009 Katowice, z dopiskiem Konkurs TOPTEN 2016.

Wyniki konkursu stanowić będą pomocne narzędzie dla jednostek samorządu terytorialnego do działań na rzecz poprawy jakości powietrza i ograniczania niskiej emisji.

Serdecznie zapraszamy producentów do wzięcia udziału w konkursie.

Koordynator merytoryczny konkursu: dr inż. Krystyna Kubica (k.kubica@pie.pl)
Osoba do kontaktu: mgr Anna Bogusz (tel. 32 203 51 14), mgr Karolina Jantczak (tel. 32 253 51 55; topten@pie.pl).

Całość dokumentacji konkursowej dostępna jest na stronie www.topten.info.pl oraz www.pie.pl.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.