Print Friendly and PDF
November 2017

XI Konferencja „Zielone zamówienia publiczne”

Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanej przez Urząd Zamówień Publicznych XI Konferencji – Zielone zamówienia publiczne, która odbędzie się w dniu 7 grudnia br. w Warszawie (w hotelu Sangate Airport, ul. 17 Stycznia 32).

Wydarzenie organizowane jest w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne. Konferencja jest również jednym z działań, których realizacja została przewidziana w „Krajowym Planie Działań na rzecz zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020”.

Głównym celem wydarzenia jest upowszechnienie informacji na temat możliwości uwzględniania aspektów środowiskowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Intencją Urzędu Zamówień Publicznych, poza przedstawieniem stosownych podstaw prawnych, jest również popularyzacja przykładów realizacji zielonych zamówień publicznych.

Wydarzenie jest adresowane do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych oraz przedstawicieli instytucji kontrolujących udzielanie zamówień publicznych.

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o ograniczenie liczby zgłoszeń do maksymalnie dwóch z danej jednostki. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału w konferencji. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji udziela Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej UZP pod numerem telefonu: 22 458 77 52, 22 458 77 72.

Program konferencji

Więcej informacji na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.