Print Friendly and PDF
February 2023

Wystartował projekt „Build Up Skills II Poland” – zaproszenie do badania

Realizacja długoterminowych celów w zakresie termomodernizacji budynków wymaga przygotowania kompetentnych i jakościowych kadr w sektorze budowlanym. Wystartował projekt „Build Up Skills II Poland” (BUPS II Poland), który będzie realizował zadania mające na celu opracowanie Strategii podnoszenia kwalifikacji pracowników w obszarze budownictwa energooszczędnego i renowacji budynków w Polsce.

Projekt jest dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu LIFE.

Celem projektu BUILD UP Skills II w Polsce, jest opracowanie Strategii podnoszenia kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy w sektorze budowlanym na wszystkich poziomach: Europejskich Ram Kwalifikacji (ERK), Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK), Sektorowych Ram Kwalifikacji (SRK) oraz w ramach edukacji formalnej (zawody, kwalifikacje, kierunki studiów, uprawnienia) i kształcenia pozaformalnego (szkolenia i kwalifikacje rynkowe) w zakresie energooszczędnych technologii budowlanych, zwłaszcza stosowanych w  renowacji budynków. Ta Strategia ma przyczynić się do poprawy efektywności wykorzystania energii w 90% istniejących budynków w perspektywie 2050 roku i osiągnięcia przez polską gospodarkę neutralności klimatycznej.  

Koordynatorem projektu jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE), wspierana przez Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji (Ł-ITeE), Ogólnokrajowe Stowarzyszenie „Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE) i Związek Zawodowy „Budowlani” (ZZB).

Jednostkami współpracującymi są Bałtycka Agencja Poszanowania Energii (BAPE), Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE), Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska (DAEŚ), Fundacja Poszanowania Energii (FPE), Narodowa Agencja Poszanowania Energii (NAPE), Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii (AUiPE) oraz Regionalna Agencja Poszanowania Energii i Środowiska (RAPEiS).

Aktualnie w ramach jednego z zadań przeprowadzamy ankietę, której celem jest poznanie opinii o stanie kwalifikacji i umiejętności wymaganych w obszarach energooszczędnego budownictwa, renowacji budynków, odnawialnych źródeł energii (OZE). Wyniki zostaną do wykorzystane do opracowania Strategii  (tgz. Mapy drogowej) podnoszenia kwalifikacji instalatorów odnawialnych źródeł energii (OZE) i pracowników budowlanych w Polsce.

Ankieta zawiera pytania skierowane do pięciu grup respondentów będących przedstawicielami:

  • Pracodawców branży budowlanej ( w tym audytorzy i eksperci energetyczni) ;
  • Pracowników branży budowlanej ( w tym audytorzy i eksperci energetyczni);
  • Jednostek edukacyjnych (wszystkie poziomy) wspierających kształcenie i szkolenie kadr dla budownictwa (system szkolny i pozaszkolny);
  • Stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych wspierające rozwój budownictwa;
  • Władz centralnych, samorządowych, organów regulacyjnych i decyzyjnych w sektorze edukacji, pracy lub budownictwa.

Badanie ma charakter anonimowy. Wyniki nie zawierają informacji pozwalających zidentyfikować respondenta.
Orientacyjny czas wypełnienia kwestionariusza wynosi 15 minut.

Więcej informacji o projekcie BUPS II Poland dostępnych jest na stronie https://bups.kape.gov.pl


Projekt dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu LIFE-2021-CET-BUILSKILLS. Umowa nr 101076976.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.