Print Friendly and PDF
November 2017

WFOŚiGW w Katowicach ogłasza konkurs „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Poddziałanie 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Umowy z Ministrem Energii, ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. Poddziałania 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim (POIS/1.7.3/2/2017).

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 29.12.2017 r. r. do 26.02.2018 r. Planowane rozstrzygnięcie konkursu – wrzesień 2018 r.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie:

  • przedsiębiorcy,
  • spółdzielnie mieszkaniowe,
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami,

z obszaru województwa śląskiego.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 50 mln zł, a maksymalny udział dofinansowania wynosi nie więcej niż 85%.

Więcej szczegółów oraz cała dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie WFOŚiGW w Katowicach.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.