Print Friendly and PDF
August 2017

UWAGA! Nabór wniosków do VI edycji Konkursu TOPTEN PRZEDŁUŻONY do 15 września 2017 r.

Polska Izba Ekologii (PIE,) działając wspólnie z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE), podjęła decyzję o przedłużeniu terminu naboru  do kolejnej, VI edycji Konkursu „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2017”, do 15 września 2017 r.

Przypominamy i zapraszamy również Państwa, niezależnie od Konkursu TOPTEN, do zgłaszania produktu do umieszczenia na liście kotłów spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 (www.kotlyna5.pl). NABÓR na Listę Kotły klasy 5 prowadzony jest w sposób CIĄGŁY.

Konkurs „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe” oraz Lista kotłów klasy 5 zostały objęte patronatem honorowym Ministerstwa Środowiska – Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej, Pana Pawła Sałka oraz Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego.

Celem Konkursu jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko kotłów grzewczych małej mocy na paliwa stałych.

Konkurs organizowany jest przez FEWE oraz PIE. Współorganizatorami merytorycznymi Konkursu są:

  • Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach (ITC P. Śl.),
  • Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy Warszawa (IOŚ PIB),
  • Instytut Energetyki Odnawialnej Warszawa (IEO),
  • Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska (DAEiŚ).

Uczestnikami Konkursu mogą być producenci oraz dystrybutorzy kotłów opalanych paliwami stałymi o mocy do 50 kW przeznaczonych do instalowania w indywidualnym i komunalnym budownictwie.

Nabór wniosków do VI edycji Konkursu TOPTEN PRZEDŁUŻONY do 15 września 2017 r.

Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez przesłanie Karty zgłoszeniowej produktu wraz z załącznikami, drogą pocztową na adres:

Polska Izba Ekologii
ul. Warszawska 3
40–009 Katowice,
z dopiskiem Konkurs TOPTEN 2017.

Listy kotłów TOPTEN zostaną zaktualizowane po zakończeniu konkursu w październiku br. pod adresem:

PRZYPOMINAMY: Listy kotłów spełniających wymagania klasy 5 wg normy PN EN 303 5:2012 są aktualizowane na bieżąco po wpłynięciu zgłoszenia (tryb miesięczny), pod adresem: www.kotlyna5.pl.

Konkursu TOPTEN oraz Lista KOTŁY KLASA 5 wg PN-EN 303-5:2012 w kategorii „Kotły grzewcze na paliwa stałe o mocy do 50 kW” zawierają podkategorie:

  • kotły z ręcznym podawaniem stałego paliwa kopalnego
  • kotły z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego
  • kotły z ręcznym podawaniem stałego biopaliwa
  • kotły z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa

Szczegółowe informacje o Konkursie oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej: www.pie.pl/topten.html oraz www.topten.info.pl.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.