Print Friendly and PDF
July 2019

Ukazało się sprawozdanie z II Okrągłego Stołu dot. finansowania efektywności energetycznej w Polsce

Komisja Europejska we współpracy z Ministerstwem Energii i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Inicjatywą Finansową Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP FI) oraz związkiem Banków Polskich zorganizowała 27 marca 2019 roku II Okrągły Stół dotyczący finansowania efektywności energetycznej. Głównym tematem spotkania było wykorzystanie i rozwój instrumentów wspierających finansowanie inwestycji w tej dziedzinie.

W wydarzeniu wzięło udział 66 uczestników z Polski i zagranicy, przedstawicieli sektora publicznego, ekspertów, deweloperów i realizatorów projektów poprawy efektywności energetycznej. Celem krajowego Okrągłego Stołu była kontynuacja dialogu pomiędzy kluczowymi polskimi interesariuszami, z aktywnym udziałem reprezentantów Komisji Europejskiej, na temat poprawy dostępu do instrumentów finansowania efektywności energetycznej, a także wymiana poglądów i doświadczeń oraz określenie wspólnych celów i możliwych rozwiązań, które należy wprowadzić w kontekście obecnej polityki i praktyki oraz w związku z nową perspektywą finansowania Unii Europejskiej.

Na stronie Komisji Europejskiej ukazało się właśnie sprawozdanie z tego wydarzenia. Dostępne jest w języku polskim oraz angielskim.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.