Print Friendly and PDF
June 2020

UE definiuje zielone inwestycje dla wsparcia zrównoważonego finansowania

Na czerwcowej sesji plenarnej posłowie zagłosują nad ramami określającymi definicję działań zrównoważonych. Powstałby wspólny, ogólnounijny system klasyfikacji, dający jasność przedsiębiorcom oraz inwestorom i zachęcający sektor prywatny do zwiększenia inwestycji w transformację w kierunku neutralności klimatycznej.

Zrównoważony rozwój to taki rozwój, który zachowuje zasoby naturalne oraz szanuje prawa człowieka i prawa socjalne. Działania w dziedzinie klimatu są również jego ważnym aspektem, a ograniczenie i łagodzenie skutków zmiany klimatu staje się coraz pilniejsze.

UE zobowiązała się do stopniowej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Europejski Zielony Ład, sztandarowa inicjatywa UE w zakresie działań na rzecz klimatu, wyznacza cel osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r., czyli równowagi między emisjami CO2 a pochłanianiem CO2 z atmosfery. Do osiągnięcia go potrzebne są inwestycje w nowe technologie. Komisja Europejska szacuje, że w ciągu następnej dekady Europa będzie potrzebować w tym celu ok. 260 miliardów euro dodatkowych inwestycji rocznie.

Inwestycje publiczne nie wystarczą, więc projekty przyjazne dla klimatu potrzebują inwestycji z sektora prywatnego. Wymaga to jasnych kryteriów określających, czym są działania zrównoważone i przyjazne dla środowiska. W przeciwnym razie, część środków mogłaby zostać przeznaczona na „pseudoekologiczny marketing”, czyli projekty udające, że są przyjazne dla środowiska, gdy w rzeczywistości tak nie jest.

Ramy mają obejmować sześć celów środowiskowych i stwierdzają, że działalność może zostać uznana za że działalność można uznać za zrównoważoną środowiskowo, jeżeli przyczynia się ona do któregokolwiek z nich bez znacznego uszczerbku dla pozostałych. Zasada „niewyrządzania szkody” (która zostanie dokładniej zdefiniowana przez Komisję Europejską) gwarantuje, że działalność gospodarcza powodująca więcej szkód niż korzyści dla środowiska nie będzie mogła zostać uznana za zrównoważoną. Zrównoważone ekologicznie działania powinny również przestrzegać praw człowieka i praw pracowniczych. Cele środowiskowe:

(1) łagodzenie zmian klimatu (unikanie / redukcja emisji gazów cieplarnianych lub zwiększenie pochłaniania gazów cieplarnianych)

(2) adaptacja do zmian klimatu (ograniczenie lub zapobieganie niekorzystnemu wpływowi na obecny lub oczekiwany przyszły klimat lub ryzyka takiego niekorzystnego wpływu)

(3) zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich

(4) przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym (koncentracja na ponownym wykorzystaniu i recyklingu zasobów)

(5) zapobieganie zanieczyszczeniu i kontrola zanieczyszczenia

(6) ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

Uczestnicy rynków finansowych sprzedający produkty finansowe i duże firmy zatrudniające ponad 500 pracowników będą musiały ujawnić, w jaki sposób i w jakim stopniu ich działania przyczyniają się do realizacji celów środowiskowych.

Po przyjęciu przepisów, Komisja Europejska opracuje kryteria techniczne dla każdego celu. Powinny one być gotowe do końca 2020 r. dla celów dotyczących łagodzenia zmiany klimatu i adaptacji do niej. Dla pozostałych celów mają być gotowe do końca 2021 roku. Przepisy dla każdego celu środowiskowego zaczną obowiązywać w rok po ustanowieniu kryteriów technicznych.

źródło informacji i tekstu: Parlament Europejski, informacja z dnia 11.06.2020

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.