Print Friendly and PDF
May 2018

Trwają konsultacje Projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię

Przedmiotowy projekt ustawy zmienia ustawę z dnia 14 września 2012 r.  o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz. U z 2016 r. poz.1790), która implementuje do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (Dz. Urz. UE  L 153 z 18.06.2010, str.1).

W dniu 2 sierpnia 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r.  ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE (Dz. Urz. UE L 198 z 28.07.2017, str. 1), którego celem jest uproszczenie otoczenia regulacyjnego dla państw członkowskich i podmiotów gospodarczych oraz ujednolicenie stosowania i wdrażania przepisów w zakresie etykietowania energetycznego w całej Unii Europejskiej.

Rozporządzenie doprecyzowuje i wzmacnia obecne przepisy w zakresie etykietowania energetycznego, a także rozszerza ich zakres, tj.:

  • aktualizuje etykietę energetyczną i umożliwia zmianę skali (od A do G);
  • ustanawia dwumodułową bazę produktów objętych obowiązkiem etykietowania energetycznego – oddzielny moduł dla organów nadzoru rynku oraz oddzielny dla konsumentów;
  • precyzuje obowiązki poszczególnych podmiotów;
  • poprawia egzekwowanie przepisów;
  • poprawia powiązanie między etykietowaniem energetycznym a normami pomiarowymi.

Przedmiotowa regulacja ma na celu zapewnienie prawidłowego stosowania przepisów rozporządzenia nr 2017/1369 poprzez:

  • zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemu kontroli produktów wykorzystujących energię oraz
  • uspójnienie istniejących przepisów krajowych i UE w zakresie etykietowania energetycznego.

Całość dokumentacji dotyczącej konsultacji dostępna jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

źródło tekstu: Rządowe Centrum Legislacji (uzasadnienie)

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.