Print Friendly and PDF
April 2019

Rusza VIII edycja konkursu „ TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2019”

Polska Izba Ekologii (PIE) oraz Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) zapraszają do udziału w kolejnej, już VIII, edycji Konkursu „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2019”.  Współorganizatorami merytorycznymi Konkursu są:

 • Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
 • Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
 • EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie,
 • Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska we Wrocławiu,
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

VIII edycja konkursu rusza 15 kwietnia, a zgłoszenia będą przyjmowane do 31 sierpnia 2019 r. Dokumentacja konkursowa (regulamin, kryteria wyboru, karty zgłoszeniowe) zostanie udostępniona do 10 maja.

Podstawa prawna Konkursu

Celem kontynuowanego Konkursu jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko kotłów grzewczych małej mocy z paliw stałych, spełniających już wymagania Rozporządzenia Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. Niezależnie od tego podstawowego celu, w ramach Konkursu promowane są także kotły spełniające wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012; Kotły grzewcze Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW.

Zasady Konkursu TOPTEN

Wybór produktów TOPTEN oparty jest o analizę efektywności energetycznej i ekologicznej i jest niezależny od producentów, dystrybutorów handlowych. Ocena wybieranych urządzeń opiera się na standardowych deklaracjach, obiektywnych testach i analizach opracowanych przez niezależne instytucje, zgodnie z „Zasadami Wyznaczania Kryterialnego Parametru Oceny Energetyczno-Ekologicznej Kotłów Małej Mocy na Paliwa Stałe”.

Kryterium wyboru obejmuje dwa parametry jakościowe kotłów: sezonową efektywność ogrzewania pomieszczeń oraz sezonowe emisje zanieczyszczeń szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka, w tym CO, OGC, NOx, pył całkowity (TSP), zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/118.

Podtrzymana zostanie, wprowadzona w poprzedniej edycji konkursu, premia za integralną współpracę z systemem odpylania (elektrofiltrem), z uwagi na możliwość wyeliminowania wpływu jakości paliwa w trakcie eksploatacji kotła, a także premia za integralną współpracę z buforem ciepła, w przypadku kotłów z ręcznym zasilaniem paliwa.

Uczestnicy Konkursu

Uczestnikami Konkursu mogą być producenci oraz dystrybutorzy kotłów zasilanych paliwami stałymi o znamionowej mocy cieplnej 500 kW lub mniejszej przeznaczonych do instalowania w indywidualnym i komunalnym budownictwie.

Nabór wniosków

Nabór wniosków do Konkursu TOPTEN będzie trwał od 10 maja 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. Nabór na listy kotłów klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012 prowadzony jest w sposób ciągły.

Zgłoszenia konkursowe prosimy składać na adres:

Polska Izba Ekologii
ul. Warszawska 3
40-009 Katowice
z dopiskiem Konkurs TOPTEN 2019

Osoby do kontaktu:

 • Sekretariat: mgr Karolina Jantczak; tel. 32 253 51 55; 501 052 979; email: topten@pie.pl
 • Koordynator Konkursu: dr inż. Krystyna Kubica; tel. 32 253 51 55; topten@pie.pl
 • Z-ca Koordynatora Konkursu: mgr Anna Bogusz; tel. 32 203 51 14; 603 554 814; email: a.bogusz@fewe.pl

Szczegółowe informacje o Konkursie oraz niezbędne dokumenty znajdą się na stronie internetowej: www.topten.info.pl oraz www.pie.pl/topten.html najpóźniej do 10 maja 2019 r.

Ranking Topten

Ranking najlepszych kotłów wyłonionych w ramach VIII edycji Konkursu zostanie, podobnie jak dotychczas, opublikowany na stronach internetowych pod adresami: www.topten.info.pl oraz www.pie.pl/topten.html w zakładce Konkurs TOPTEN 2019, a także w czasopismach i na portalach internetowych patronów medialnych Konkursu.

Listy kotłów spełniających wymagania klasy 5 wg normy PN EN 303 5:2012, są aktualizowane na bieżąco po wpłynięciu zgłoszenia (tryb miesięczny) pod adresem internetowym www.kotlyna5.pl.

Konkurs TOPTEN oraz Lista KOTŁY KLASA 5 wg PN-EN 303-5:2012 w kategorii „Kotły grzewcze na paliwa stałe o znamionowej mocy cieplnej do 500 kW” zawierają podkategorie:

 • kotły z ręcznym podawaniem stałego paliwa kopalnego:  do 50 kW oraz powyżej 50 do 500kW;
 • kotły z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego: do 50 kW oraz powyżej 50 do 500kW;
 • kotły z ręcznym podawaniem stałego biopaliwa:  do 50 kW oraz powyżej 50 do 500kW;
 • kotły z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa:  do 50 kW oraz powyżej 50 do 500kW.

Wyniki Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe, stanowią pomocne narzędzie dla jednostek samorządu terytorialnego w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza, poprzez odpowiednie wykorzystanie tzw. Ustawy antysmogowej, Krajowego Programu Ochrony Powietrza i Programu „Czyste powietrze”. Dostępność wyników Konkursu na odpowiednich portalach internetowych stanowi bardzo przydatne źródło informacji dla właścicieli instalacji spalania paliw stałych małej mocy, zainteresowanych reinstalacją nowoczesnych wysokosprawnych energetycznie i ekologicznie kotłów zasilanych paliwami stałymi, zwłaszcza wszędzie tam, gdzie brak dostępu do ciepła sieciowego i gazu sieciowego. Dotychczas zarejestrowano ponad 600 wejść miesięcznie na strony internetowe pod adresami: www.topten.info.pl, www.pie.pl/topten.html oraz  www.kotlyna5.pl.

Dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy do korzystania z naszych informacji.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.