Print Friendly and PDF
July 2018

Rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe do zmiany

W 2017 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. poz. 1690). Regulacja ta jest jednym z zaleceń Programu „Czyste powietrze” i wprowadza do polskiego porządku prawnego restrykcyjne wymagania dla kotłów na paliwo stałe o mocy do 500 kW. Na mocy zapisów rozporządzenia, od 1 października 2017 r. obowiązują krajowe wymagania dot. tlenku węgla, organicznych związków gazowych oraz pyłu, a także wprowadzony jest zakaz stosowania rusztu awaryjnego.

Pierwsze oceny funkcjonowania rozporządzenia wskazują na pojawiające się na rynku problemy wynikające ze stosowania niektórych jego przepisów. Dlatego też postanowiono wprowadzić w życie zmienione przepisy rozporządzenia, które uszczelnią system wymagań dla kotłów na paliwo stałe oraz sprawią, że niemożliwe będzie wprowadzanie do obrotu kotłów niespełniających wymagań.

Nowelizacja rozporządzenia przewiduje m.in.:

  • objęcie przepisami rozporządzenia kotłów wytwarzających ciepło wyłączenie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej oraz kotłów na biomasę niedrzewną;
  • rozszerzenie definicji „wprowadzenia do obrotu”, co ma na celu wyeliminowanie możliwości wprowadzania na rynek kotłów niespełniających wymagań rozporządzenia poprzez alternatywne – w stosunku do tradycyjnej sprzedaży w stacjonarnych punktach handlu – drogi;
  • dodanie uszczegółowienia w postaci obowiązku spełniania przez kotły granicznych wartości sprawności cieplnej;
  • sformułowanie „ruszt awaryjny” zastąpiono sformułowaniem „element konstrukcyjny pozwalający na ręczny zasyp paliwa”. Celem przepisu jest zakaz instalowania takiego elementu w kotłach z automatycznym zasilaniem paliwem;
  • wprowadzono dodatkowe wymagania dla kotłów wielopaleniskowych, takie jak wymagania dotyczące obowiązku wyposażenia kotła z ręcznym zasilaniem paliwem w zbiornik akumulacyjny oraz wymagania wyposażenia w systemy oczyszczania spalin.

źródło: Uzasadnienie i ocena skutków regulacji

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.