Print Friendly and PDF

RenoWave

Rozszerzony model One-Stop-Shop dla zwiększenia renowacji budynków wielorodzinnych w Regionie Morza Bałtyckiego.

Projekt RenoWave ma na celu nawiązanie współpracy pomiędzy właścicielami domów, firmami budowlanymi, agencjami energetycznymi i władzami publicznymi w celu zainicjowania większej ilości remontów poprawiających efektywność energetyczną w budynkach wielorodzinnych.

Opracowane zostaną modele biznesowe dla One-Stop-Shop, oparte na idei wzmocnienia wielostronnego partnerstwa zorientowanego na kwestie efektywności energetycznej, szczególnie dla budynków wielorodzinnych w krajach Regionu Morza Bałtyckiego (BSR). Ramy modeli biznesowych dla OSS zostaną zaprojektowane w oparciu o krajowe potrzeby i możliwości organizacyjne w celu wdrożenia ich w poszczególnych krajach BSR zaangażowanych w realizację projektu.

Projekt wspiera władze samorządowe, firmy zapewniające rozwiązania techniczne i odpowiednie kompetencje oraz właścicieli budynków wielorodzinnych  w planowaniu i realizacji przedsięwzięć modernizacyjnych z uwzględnieniem efektywności energetycznej.

Działania te zawierają:

  • Gromadzenie danych i wyznaczanie celów w zakresie efektywności energetycznej dla władz regionalnych i agencji energetycznych.
  • Prowadzenie kampanii uświadamiających wraz z ogólnym doradztwem dla właścicieli domów.
  • Tworzenie platform współpracy dla interesariuszy projektu
  • Wsparcie techniczne dla interesariuszy projektu w trakcie tworzenia i testowania koncepcji OSS.

RenoWave realizowany jest przez organizacje z 7 krajów Regionu Morza Bałtyckiego: Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Estonia i Niemcy.


Czas trwania: 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.

Projekt współfinansowany w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.


Kierownik projektu: Łukasz Polakowski, l.polakowski(at)fewe.pl

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.