Print Friendly and PDF
June 2021

Rada UE przyjmuje europejskie prawo klimatyczne

28 czerwca 2021 roku, Rada przyjęła stanowisko w pierwszym czytaniu w sprawie europejskiego prawa klimatycznego. Tym samym zakończyła procedurę przyjmowania tego prawa i zapisała w nim cel zakładający osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. Wcześniej, 21 kwietnia, wypracowała porozumienie polityczne z Parlamentem Europejskim, który następnie, 24 czerwca, przyjął swoje stanowisko w pierwszym czytaniu.

Niezmiernie cieszy mnie ten ostatni krok na drodze do przyjęcia pierwszego unijnego prawa klimatycznego, które przekłada na grunt prawodawstwa cel zakładający osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Wypracowanie porozumienia w sprawie europejskiego prawa klimatycznego było jednym z priorytetów prezydencji portugalskiej i cieszę się, że udało nam się zrealizować to zadanie – powiedział João Pedro Matos Fernandes, portugalski minister środowiska i działań klimatycznych

Oprócz celu dotyczącego neutralności klimatycznej i ambitnego celu, zgodnie z którym Unia miałaby dążyć do osiągnięcia negatywnych emisji po 2050 r., europejskie prawo klimatyczne ustanawia wiążący unijny cel dotyczący klimatu, zakładający obniżenie emisji netto gazów cieplarnianych (tzn. emisji po odliczeniu pochłaniania) do roku 2030 o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z roku 1990. Aby do 2030 roku zapewnić odpowiednią skalę redukcji emisji i zapobiegania emisjom, prawo klimatyczne wprowadza limit na udział pochłaniania w osiąganiu celu: 225 mln ton ekwiwalentu CO2. Unia postara się również osiągnąć do 2030 roku wyższy poziom netto pochłaniania węgla.

Ponadto w razie konieczności Komisja zaproponuje pośredni cel klimatyczny na 2040 r. najpóźniej 6 miesięcy po pierwszej globalnej weryfikacji przeprowadzonej w ramach porozumienia paryskiego. Równocześnie opublikuje prognozowany, orientacyjny budżet emisyjny UE na lata 2030–2050 wraz z zastosowaną metodologią. Budżet ten to orientacyjna całkowita ilość netto gazów cieplarnianych (wyrażonych jako ekwiwalent CO2, wraz z odrębnymi informacjami o emisjach i pochłanianiu), które najprawdopodobniej zostaną wyemitowane w tym okresie bez ryzyka niedotrzymania przez Unię zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego.

Europejskie prawo klimatyczne ustanawia europejski naukowy komitet doradczy ds. zmiany klimatu. Organ ten będzie dostarczać niezależnych porad naukowych i sporządzać sprawozdania na temat unijnych działań, celów klimatycznych oraz orientacyjnych budżetów emisyjnych i ich spójności z europejskim prawem klimatycznym i międzynarodowymi zobowiązaniami UE wynikającymi z porozumienia paryskiego.

Komisja będzie pozostawać w kontakcie z sektorami gospodarki, które chcą przygotować orientacyjne dobrowolne plany działań z myślą o osiągnięciu unijnego celu neutralności klimatycznej do 2050 r. Będzie nie tylko monitorować tworzenie takich planów, lecz także ułatwiać dialog na szczeblu UE i upowszechniać wśród interesariuszy sprawdzone rozwiązania.

źródło informacji i tekstu: Rada UE, Rada Europejska, informacja prasowa z dn. 28.06.2021

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.