Print Friendly and PDF
June 2020

Rada UE przyjęła konkluzje w sprawie reakcji na pandemię Covid-19 w unijnym sektorze energetycznym

Rada przyjęła dziś konkluzje w sprawie reakcji na pandemię Covid-19 w sektorze energetycznym UE. Przede wszystkim doceniła pracowników tego sektora za ich oddanie i skuteczność, z jaką prowadzili działania na rzecz zapewnienia ciągłego funkcjonowania europejskiego systemu energetycznego podczas pandemii.

Rada podkreśliła kluczową rolę sektora energetycznego w odbudowie gospodarczej UE i odnotowała, że europejska gospodarka musi stać się bardziej ekologiczna, musi w większym stopniu opierać się na obiegu zamkniętym i musi być bardziej cyfrowa, a jednocześnie pozostać konkurencyjna w skali globalnej. Niezbędna transformacja gospodarcza w kierunku zrównoważonego wzrostu i neutralności klimatycznej, dokonująca się w oparciu o europejski zielony ład, jest doskonałą okazją do ożywienia gospodarek państw członkowskich. Przyczyni się również do stopniowego ograniczania stosowania paliw kopalnych oraz do dalszego promowania wiodącej pozycji Europy w zakresie opracowywania i upowszechniania bezpiecznych i zrównoważonych technologii niskoemisyjnych w sposób racjonalny pod względem kosztów, przy jednoczesnym poszanowaniu prawa państw członkowskich do wyboru własnego koszyka energetycznego i odpowiednich technologii.

Rada uznała także potrzebę podjęcia inicjatyw na rzecz wsparcia solidnego planu odbudowy w kierunku przystępnego cenowo, bezpiecznego, konkurencyjnego, chronionego i zrównoważonego systemu energetycznego. Stwierdziła, że w obecnych okolicznościach ważne jest usprawnienie zasad pomocy państwa w odniesieniu do ochrony środowiska i energetyki, aby ułatwić wsparcie na rzecz inwestycji niezbędnych do transformacji energetycznej.

Odnotowała też potrzebę ustanowienia kolejnych zachęt do przyszłych inwestycji w dekarbonizację, w tym poprzez usprawnienie unijnego rynku dwutlenku węgla, oraz jednoczesnego rozwijania w sposób zgodny z zasadami WTO mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla.

W konkluzjach Rada wezwała Komisję do kontynuowania prac we współpracy z państwami członkowskimi nad inicjatywami planowanymi w ramach europejskiego zielonego ładu i związanego z nim planu inwestycyjnego, takimi jak fala renowacji, strategia UE w sprawie integracji systemów energetycznych, strategia na rzecz morskiej energii odnawialnej, przegląd rozporządzenia w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej („TEN-E”) oraz mechanizm finansowania odnawialnych źródeł energii.

Ponadto zaapelowała do Komisji, by – z myślą o przyczynieniu się do transformacji energetycznej – przedstawiła plan działania oraz harmonogram dotyczący wodoru z naciskiem na wodór ze źródeł odnawialnych.

Rada przyjęła te konkluzje w procedurze pisemnej.

Konkluzje Rady w sprawie reakcji na pandemię Covid-19 w sektorze energetycznym UE – droga do odbudowy (pełny tekst)

źródło informacji i tekstu: Rada Unii Europejskiej, informacja z dnia 25.06.2020

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.