Print Friendly and PDF
October 2019

Rada UE przyjęła konkluzje na temat gospodarki o obiegu zamkniętym

Rada UE przyjęła na początku października konkluzje pt. „Bardziej zamknięty obieg – przejście do zrównoważonego społeczeństwa”.

Przyjęte niedawno ustawodawstwo UE pomaga radzić sobie z problemem plastikowych śmieci w morzach, ulepsza gospodarowanie chemikaliami i zwiększa recykling materiałów. W konkluzjach Rada podkreśla, że potrzebne są dalsze ambitne działania, by zachęcać do systemowej transformacji w kierunku zrównoważoności społecznej. Gospodarka o obiegu zamkniętym to ważny czynnik redukcji gazów cieplarnianych, respektowania ograniczeń planety oraz realizacji ONZ-towskich celów zrównoważonego rozwoju.

Rada zwraca się do Komisji, by przedstawiła ambitne długoterminowe ramy strategiczne, w tym wspólną wizję gospodarki o obiegu zamkniętym, i przyjęła nowy plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym wraz z propozycjami konkretnych inicjatyw.

Rada apeluje o działania, które systemowo promowałyby cyrkularność w łańcuchu wartości (w tym z perspektywy konsumenta) w kluczowych sektorach, m.in. tekstylnym, transportowym, żywnościowym, budowlanym i rozbiórkowym. Podkreśla również, że potrzebne są dalsze środki względem baterii i plastiku.

W konkluzjach Rada zaznacza, że coraz liczniejsze produkty energetyczne zyskują na efektywności energetycznej dzięki zasadom ekoprojektu. Zleca Komisji, by oceniła, czy można by zastosować te zasady do nowych grup produktów (np. technologii informacyjno-komunikacyjnych), i w razie potrzeby przedstawiła wniosek ustawodawczy. Zwraca się do Komisji, by poszerzyła ekoprojekt o kryteria efektywności materiałowej, takie jak trwałość, możliwość naprawy, podatność na recykling oraz zawartość materiałów wtórnych.

Konkluzje zachęcają, by do promowania gospodarki o obiegu zamkniętym, bardziej zrównoważonych modeli produkcji i konsumpcji oraz lepszej gospodarki odpadami stosować instrumenty gospodarcze, takie jak podatki środowiskowe, zielone reformy podatkowe i rozszerzona odpowiedzialność producenta. Rada podkreśla, że rynkom o obiegu zamkniętym i inwestowaniu w czyste, bezpieczne, nietoksyczne i zrównoważone cykle mogą sprzyjać zamówienia na produkty i usługi. Należy zachęcać firmy i sektor finansowy, by ukierunkowując swoje inwestycje, stosowały jasne, porównywalne parametry efektywności środowiskowej.

Konkluzje Rady pt. „Bardziej zamknięty obieg – przejście do zrównoważonego społeczeństwa” (wersja angielska)

źródło informacji i tekstu: Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.