Print Friendly and PDF
February 2020

Prezes URE ma prawie 900 mln zł na rekompensaty dla przedsiębiorstw energochłonnych

URE przygotował i publikuje formularze do generowania wniosków dla firm, które chcą skorzystać z nowego systemu wsparcia. Może on objąć blisko 300 przedsiębiorstw.

Ustawa z lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych1 wprowadziła – wzorem innych państw członkowskich Unii Europejskiej2 – możliwość przyznawania przez Prezesa URE rekompensat finansowych przedsiębiorstwom działającym w sektorach przemysłu energochłonnego określonych w załączniku nr 1 do ustawy. Specyfika prowadzonej działalności sprawia, że rentowność oraz konkurencyjność takich podmiotów może być istotnie zagrożona na skutek wzrostu kosztów energii elektrycznej spowodowanego rosnącymi cenami zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Wsparcie uzyskane przez przedsiębiorców dzięki temu systemowi ma ogromne znaczenie w kontekście łagodzenia skutków wzrostu cen energii elektrycznej i zabezpieczenia interesów podmiotów działających w naszym kraju – zauważa Rafał Gawin, Prezes URE.

Celem regulacji jest zatem poprawa konkurencyjności krajowego przemysłu energochłonnego. Rekompensaty pozwalają w istotnym stopniu zneutralizować wpływ wyższych cen uprawnień do emisji CO2 na koszty energii.

– System rekompensat dla odbiorców energochłonnych ma ograniczyć ryzyko relokacji przedsiębiorstw, które rozważają przeniesienie działalności do innego regionu ze względu na wysokie koszty pośrednie, które muszą ponosić w naszym kraju (zjawisko tzw. carbon leakage) – podkreśla Prezes URE.

Rekompensaty przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Prezesa URE, a ich wysokość ustalana jest w oparciu o dane przekazane we wniosku. Kwota wsparcia, jakie otrzyma wnioskodawca, uzależniona jest od szeregu czynników. Jednym z nich jest maksymalny limit środków finansowych przeznaczonych na ten cel, który dla 2019 i 2020 roku został określony w ustawie i wynosi po 890 mln na każdy rok. Środki na rekompensaty pochodzą z wpływów z aukcji uprawnień do emisji CO2 (przy czym jest to nie więcej niż 25 proc. wszystkich uzyskanych z aukcji środków).

W przypadku, gdy wartość wniosków przewyższa pulę dostępnych środków, kwota rekompensaty pomniejszana jest proporcjonalnie dla wszystkich instalacji uprawnionych do otrzymania wsparcia, tak, aby łączna wysokość wypłat w danym roku była równa maksymalnemu limitowi środków finansowych przeznaczanych na przyznanie rekompensat. Co ważne, jeśli podmiot skorzystał z pomocy publicznej w formie rekompensat wynikających z tzw. ustawy prądowej, nie będzie uprawniony do skorzystania z rekompensat dla odbiorców energochłonnych.

Urząd przygotował na swojej stronie internetowej zakładkę dedykowaną podmiotom działającym w wyszczególnionych w ustawie sektorach i podsektorach energochłonnych, gdzie można znaleźć potrzebne informacje wraz z formularzem do generowania wniosków o przyznanie rekompensat w wersji umożliwiającej jego przekazanie w postaci elektronicznej .

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z URE przygotowało dla przedsiębiorców poradnik z wyjaśnieniami, który ma ułatwić przedsiębiorcom nie tylko oszacowanie wysokości ewentualnych rekompensat, ale także odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania.

Wniosek – zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej – należy złożyć do 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty.

źródło informacji i tekstu: Urząd Regulacji Energetyki, 14.02.2020

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.