Print Friendly and PDF
June 2024

Podsumowanie XIX Forum Nowej Gospodarki

13 czerwca odbyło się XIX Forum Nowej Gospodarki w Katowicach. Debata na temat przyszłości ciepłownictwa zakończyła się jednomyślnie wyrażoną konstatacją, którą opisują pojęcia dekarbonizacji, digitalizacji i dywersyfikacji. 

Całodniowy event gospodarczy zgromadził niemal 80 specjalistów z branży ciepłowniczej. Tegoroczna edycja Forum Nowej Gospodarki odbywała się pod hasłem „Przyszłość ciepłownictwa w województwie śląskim. Szanse i wyzwania”. Program tegorocznego Forum był tak skonstruowany, aby dokonać analizy stanu śląskiego ciepłownictwa. Obok silnych i słabych stron tego sektora, uczestnicy Forum wskazywali na szanse i wyzwania związane z transformacją ciepła w regionie.

Forum Nowej Gospodarki tradycyjnie otworzył współzałożyciel i wiceprezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro Centrum, Roman Trzaskalik:

Idea Forum jest niezmienna od lat. Spotykają się na nim różne środowiska i branże. Jest nauka, jest samorząd jest obecny również biznes. Tworzymy płaszczyznę do konstruktywnych dyskusji o sprawach ważnych dla przyszłości regionu. Mam nadzieję, że rekomendacje wypracowane przez uczestników tegorocznej edycji pozwolą mądrze wesprzeć transformację energetyczną województwa śląskiego.

Wydarzenie wykładem inauguracyjnym „Czyste ciepło jako motor polskiej gospodarki” otworzyła dr Sonia Buchholtz. Zwróciła uwagę m.in. potencjał rozwojowy w aspekcie gospodarczym całego procesu transformacji:

Program modernizacyjny oznacza duże zakupy. Warto to zrobić, korzystając z krajowych producentów dóbr i usług. Będzie to oznaczało dodatkowe wpływy podatkowe, nowe atrakcyjne miejsca pracy oraz rozwój nisz rynkowych.

Uczestnicy Forum wzięli również udział w praktycznych warsztatach prowadzonych przez ekspertów Fundacji Efektywnego Wykorzystania Energii: Szymona Liszkę i Sabinę Kozińską. Równolegle trwały warsztaty prowadzone przez dr. inż. Marka Rojczyka z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej oraz dr. inż. Tomasza Kraszewskiego ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich/Oddział Gliwicki.

Pierwsza grupa pracowała nad planowaniem zaopatrzenia w ciepło i dekarbonizacją w gminie, a druga omawiała zalety i wady lokalnych systemów ciepłowniczych.

Warsztatowe wnioski były wprowadzeniem do debaty eksperckiej, którą moderował Dominik Brodacki z Polityki Insight. Wzięli w niej udział:

Dariusz Musiał (Veolia), Krzysztof Szaliński (PEC Gliwice), Wojciech Bryś (UM Bytom), Adam Jankowski (Śląski Związek Gmin i Powiatów), Jarosław Zuwała (Instytut Technologii Paliw i Energii), Wojciech Blecharczyk (AGH, MPEC Kraków Innowacje).

Debata pomieściła wątki pojawiające się przez całe forum. Podkreślano rolę małych lokalnych systemów ciepłowniczych, a także wyzwania jakie stoją przed gminami w zakresie magazynowania ciepła. Wskazywano również na konieczności synergii wielu dyscyplin energetycznych, w których upatruje się dużej szansy dla całego sektora. Podsumowując cały dzień Forum, wykłady, warsztaty i debatę uczestnicy debaty, analizując szanse i zagrożenia oraz słabe i mocne strony stanu ciepłownictwa w województwie śląskim wskazali trzy najważniejsze kierunki: dekarbonizację, digitalizację i dywersyfikację. 

Partnerami XIX Forum Nowej Gospodarki byli: Województwo Śląskie, Miasto Katowice, Forum Energii, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Regionalna Izba Gospodarcza, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Śląska, Stowarzyszenie Elektryków Polskich o/Gliwice, Śląski Związek Gmin i Powiatów, RIS WSL – Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Kolejne: XX Forum Nowej Gospodarki odbędzie się w 2025 roku w Katowicach.

Wydarzenie było współfinansowane ze środków projektu: „PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytet FESL.01 „Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój” Działanie FESL.01.03 „Ekosystem RIS w ramach decyzji o dofinansowanie nr FESL.01.03-IP.02-06CF/23.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.