Print Friendly and PDF
April 2019

Podsumowanie działań projektu INTAS

Celem projektu INTAS było zapewnienie wsparcia technicznego i współpracy, a także innych działań związanych z budowaniem skuteczności organów nadzoru rynku. Projekt INTAS dotyczył w szczególności transformatorów i wentylatorów przemysłowych. Projekt miał na celu:

  • Wspieranie organów nadzoru rynku w europejskich państwach członkowskich w zapewnieniu zgodności warunków technicznych dużych transformatorów i dużych wentylatorów produkowanych dla przemysłu i trzeciego sektora;
  • Wspieranie przemysłu w zakresie dostępu do informacji o jego obowiązkach wynikających z dyrektywy w sprawie ekoprojektu, w sposób akceptowalny przez organy nadzoru rynku;
  • Promowanie wspólnego europejskiego podejścia do definicji i weryfikacji zgodności parametrów dla tych produktów.

Tło projektu

Produkty przemysłowe wprowadzane na rynek UE, które są niezgodne z wymogami dyrektywy w sprawie ekoprojektu, zaburzają konkurencję rynkową i powodują szkody dla społeczeństwa, środowiska i użytkowników końcowych produktów. Eksperci szacują, że od 10 do 25% produktów jest niezgodnych z zasadami ekoprojektowania, a około 10% energii jest tracone z powodu nieprzestrzegania przepisów. Duże produkty przemysłowe nie są wyjątkiem. Jednak nadzór rynkowy dla dużych produktów przemysłowych objętych dyrektywą w sprawie ekoprojektu stanowi szczególne wyzwanie ze względu na wielkość i moc tych produktów, koszty ich transportu i testowania, ale także fakt, że są one w większości sprzedawane bezpośrednio dla instytucji biznesowych (B2B), a zatem w dużej mierze są „niewidoczne“ dla organów nadzoru rynku. Dzięki obowiązującym wymogom dotyczącym ekoprojektu efektywność dużych produktów przemysłowych nie jest już tylko prywatną sprawą umowną między dostawcą a nabywcą. Organy nadzoru rynku muszą posiadać wszystkie narzędzia potrzebne do przeprowadzenia procedur weryfikacji zgodności dużych produktów przemysłowych z wymogami dyrektywy.

Raport podsumowujący projekt INTAS

W ciągu ostatnich trzech lat w ramach projektu INTAS przeanalizowano bieżące praktyki nadzoru rynku w odniesieniu do dużych produktów przemysłowych i przeanalizowano szereg pomysłów, które ułatwiłyby pracę organom w prowadzeniu nadzoru rynku dużych produktów przemysłowych. Raport podsumowuje główne wnioski z projektu INTAS, dotyczące wentylatorów i transformatorów – dwóch głównych przedmiotów zainteresowania projektu. W szczególności dokument dotyczy następujących zagadnień:

  • Najlepsze praktyki i doświadczenia związane z testowaniem (sekcje 1.1 i 2.1),
  • Najważniejsze rekomendacje dotyczące polityki zapewnienia skutecznego nadzoru rynku w odniesieniu do ekoprojektowania (sekcje 1.2 i 2.2),
  • Ocena kosztów, korzyści i nowych metod weryfikacji (sekcja 3),
  • Analiza przeprowadzona przez laboratoria badawcze (załączniki I i II).

Raport podsumowujący projekt INTAS wraz z rekomendacjami

Więcej informacji o projekcie i podejmowanych działaniach znajduje się na dedykowanej stronie internetowej.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.