Print Friendly and PDF
December 2021

Podpisano porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki

16 grudnia 2021 r., pomiędzy administracją rządową i przedstawicielami sektora PV, zostało podpisane „Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki”. Porozumienie dotyczy czterech obszarów kluczowych:

  • Rozwój krajowego przemysłu urządzeń fotowoltaicznych (local content – wzrost udziału krajowych firm w łańcuchu dostaw i wartości);
  • Rozwój nowych segmentów fotowoltaiki i integracja PV z siecią;
  • Identyfikacja barier ograniczających rozwój PV;
  • Działania edukacyjne i promocyjne w zakresie rozwoju sektora fotowoltaiki.

Porozumienie jest wypełnieniem postanowień listu intencyjnego podpisanego we wrześniu 2020 roku.

Prace nad podpisaniem „Porozumienia” trwały od 11 września 2020r., kiedy w Ministerstwie Klimatu i Środowiska został podpisany „list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju przemysłu PV i zawarcia porozumienia sektorowego”. Idea „porozumienia sektorowego” w obszarze fotowoltaiki została zaproponowana przez IEO we współpracy z „Przemysłowym Panelem PV” i miała na celu m.in. rozwój krajowego łańcucha dostaw dla przemysłu fotowoltaicznego w Polsce i wzrost udziału w dostawach krajowych dostawców materiałów, towarów i usług (local content).

Obecny na uroczystości Wiceminister Klimatu i Pełnomocnik Rządu ds. OZE – Pan Ireneusz Zyska, który pełni rolę koordynatora działań zmierzających do realizacji celów Listu intencyjnego nazwał fotowoltaikę „królową energetyki”.

Powiedział: że „Dzisiejszy dzień (16.12.2021) przejdzie do historii jako ten kiedy kształtujemy nowy wymiar współpracy z sektorem przemysłu, sektorem nauki, sektorem wszystkich interesariuszy fotowoltaiki.” Minister dodał, że „czeka nas złota dekada rozwoju fotowoltaiki w Polsce.”

Jest to kolejne porozumienie sektorowe pokazujące ambitne priorytety technologiczne i dążenia resortu klimatu w zakresie transformacji energetyki. Porozumienie podpisywane jest w momencie przełomowym dla branży fotowoltaicznej. Po okresie intensywnego rozwoju warunki funkcjonowania na tej technologii na rynku znacząco się zmienią. Wpływają na to zarówno nowe regulacje, takie jak zmiana systemu rozliczeń prosumenta (od kwietnia 2022 roku), jak również rosnące ceny energii oraz coraz większe trudności w uzyskaniu warunków przyłączenia do sieci dla dużych instalacji

Administracja rządowa zobowiązała się m.in. do:

  • tworzenia stabilnego otoczenia prawnego,
  • dalszego konsultowania z pozostałymi stronami zmian na poziomie krajowym i unijnym,
  • promocji przedsiębiorstw w zakresie local content, dalszego wsparcia finansowego i ulg podatkowych,
  • utrzymania systemu aukcji OZE,
  • analizy możliwości zmian w zakresie inwestycji w infrastrukturę sieciową oraz
  • podjęcia działań na rzecz wzbogacenia oferty edukacyjnej, aby zaspokoić potrzeby kadrowe w branży.

Instytut Energetyki Odnawialnej brał aktywny udział w pracach nad treścią „Porozumienia”, m.in. koordynując prace grupy roboczej ds. krajowego przemysłu urządzeń fotowoltaicznych i „local content”. Prezes IEO – Grzegorz Wiśniewski, w trakcie uroczystości podkreślał znaczenie porozumienia dla inwestorów, odbiorców energii oraz rynków finansowych, będących w jego opinii kluczowym czynnikiem, z punktu widzenia budowy zaufania inwestorów do branży fotowoltaicznej.

Porozumienie zwiększy zaufanie do branży fotowoltaicznej i obniży ryzyko, w szczególności wśród przedstawicieli rynków finansowych. Obniżenie ryzyka oznacza zmniejszenie kosztów kapitału. W kapitałochłonnej i uzależnionej od regulacji fotowoltaice obniżenie kosztów kapitału np. o 2% powoduje spadek kosztów energii elektrycznej o 8%, co może istotnie poprawić konkurencyjność technologii oraz, poza korzyściami ekologicznymi, wzmacniać korzyści społeczne i gospodarcze wynikające z rozwoju fotowoltaiki” – powiedział prezes Wiśniewski. Dodał, że „kluczowym czynnikiem, który zdecyduje o akceptacji społecznej dla dalszego, szybkiego rozwoju branży PV, będzie rosnący krajowy local content w dostawach dla polskich odbiorców, który obecnie wynosi 26%, a dzięki realizacji postanowień „Porozumienia” może wzrosnąć do 42% już w 2025 roku.

Wg analiz IEO wykorzystanych w treści „Porozumienia” zbadany metodą ankietową, planowany przez firmy, wzrost udziału podmiotów krajowych w łańcuchu dostaw, zwłaszcza w obszarze produkcji urządzeń, może zapewnić nawet 2,85 mld zł dodatkowego dochodu budżetu państwa (4,6 mld zł dla krajowego local content na poziomie 26% oraz 7,5 mld zł przy krajowym local content na poziomie 42%). Dodatkowo, wzrost local content oznacza możliwość utworzenia, do roku 2025, ponad 14 tys. nowych miejsc pracy.

Rezultatem działań podjętych przez rząd na rzecz wsparcia krajowych uczestników łańcucha dostaw PV, jest np. powołanie przez IEO spółki Giga PV S.A. w celu budowy Gigafabryki ogniw fotowoltaicznych. IEO oczekuje, że po podpisaniu „Porozumienia” już w styczniu 2022 roku wskaźnik koniunktury rynku fotowoltaicznego „zaświeci na zielono”. IEO jako sygnatariusz porozumienia będzie monitorował wdrażanie jego postanowień, m.in. w corocznych raportach rynkowych. Najbliższy raport „Rynek fotowoltaiki w Polsce ‘2022” ukaże się już w maju przyszłego roku. Zawierał będzie m.in. monitoring trendów local content oraz analizę możliwości zmian w zakresie inwestycji w infrastrukturę sieciową.

źródło informacji i tekstu: Instytut Energetyki Odnawialnej, informacja prasowa z dn. 17.12.2021

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.