Print Friendly and PDF

Planowanie energetyczne

Planowanie energetyczne w gminie to obowiązek i zadania wynikające z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne. Jednak warto postrzegać je także jako działanie na rzecz lokalnych podmiotów gospodarczych i lokalnej społeczności oraz niezbędny element zrównoważonego rozwoju gminy.

Gminy powinny przygotowywać Projekty założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na okres co najmniej 15 lat oraz poddawać je aktualizacji minimum raz na 3 lat.

Wykonywane przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii projekty założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zawierają:

  • ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
  • przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;
  • możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnych źródeł energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;
  • możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej;
  • zakres współpracy z innymi gminami.

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii opracowuje na terenie całego kraju dokumenty planistyczne o strategicznym znaczeniu, obejmując założenia do planów zaopatrzenia w energię, wraz z dokumentami pokrewnymi:

plan gospodarki niskoemisyjnej

(PGN)

program ograniczania niskiej emisji

(PONE)

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.