Print Friendly and PDF
February 2021

Pierwszy Krajowy Okrągły Stół dotyczący Finansowania Efektywności Energetycznej w Polsce

Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Poszanowania Energii i Środowiska – SAPE Polska, organizuje w ramach projektu UE RoundBaltic:

Pierwszy Krajowy Okrągły Stół (w formule on-line) dotyczący Finansowania Efektywności Energetycznej w Polsce

W imieniu zespołu realizującego projekt Round Baltic oraz Zarządu SAPE-Polska zapraszamy Państwa do udziału w tym spotkaniu. Już teraz prosimy o zarezerwowanie dat 23-24 marca 2021 na to wydarzenie w godzinach 9:00-13:30 oraz o rejestrację na stronie.

W załączniku znajduje się wstępny program – bardziej szczegółowe informacje zostaną przesłane w ciągu najbliższych tygodni. Na Pierwszy Krajowy Okrągły Stół zapraszamy m.in. przedstawicieli sektora bankowego, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, NFOŚiGW, samorządów  lokalnych oraz niezależnych ekspertów w dziedzinie efektywności energetycznej. Dzięki Patronatowi Związków Banków Polskich spodziewamy się dużego zaangażowania ze strony instytucji, które czynnie działają na rynku finansowania poprawy efektywności energetycznej.

W celu umożliwienia otwartej dyskusji, spotkanie odbędzie się zgodnie z regułą „Chatham House”, co oznacza, że punkty dyskusji nie będą przypisywane żadnej osobie ani organizacji. Nie dążymy do konsensusu poglądów, ale do wygenerowania jak największej liczby pomysłów ważnych dla przyszłości zrównoważonych inwestycji energetycznych w Polsce. Spotkanie będzie się odbywało w języku polskim.

Projekt Round Baltic jest kontynuacją spotkań przeprowadzonych pod Inicjatywą Forum SEI, które odbyły się w Warszawie:

Projekt Round Baltic otrzymał dofinansowanie z programu UE Horyzont 2020 w ramach umowy numer 957051, a jego realizacja rozpoczęła się 1 września 2020 i potrwa do sierpnia 2023.

Konsorcjum realizujące projekt Round Baltic składa się z czterech międzynarodowych Partnerów:

  • Energy Consulting Network As, Dania -Lider projektu
  • Gate 21, Dania
  • Vides Investiciju Fonds Sia, Łotwa
  • Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Poszanowanie Energii i Środowiska SAPE wraz z organizacjami zrzeszonymi: NAPE S.A., FEWE, BAPE, AUiPE, DAEiŚ, RAPE, FPE

Celem projektu „RoundBaltic” jest stworzenie efektywnych mechanizmów finansowych oraz zwiększenie dostępu do finansowania poprawy efektywności energetycznej, transformacji energetycznej oraz OZE.

Projekt obejmuje działania w zakresie:  

  • ustanowienia nowych oraz zmian obecnych ram wsparcia finansowania efektywności energetycznej;  
  • organizacji trzech krajowych i dwóch regionalnych okrągłych stołów, w ramach których wszystkie zainteresowane strony będą mogły zapoznać się z wdrożonymi inicjatywami oraz wnieść swój wkład w proces kształtowania polityki finansowania efektywności energetycznej; 
  • za pośrednictwem okrągłych stołów wspierania działań w celu generowania inwestycji w zrównoważoną energię w docelowych obszarach efektywności energetycznej, takich jak: budynki prywatne i publiczne, przemysł i MŚP, oświetlenie uliczne, ciepłownictwo, infrastruktura transportowa, integracja odnawialnych źródeł energii, zarządzanie i sterowanie energią; ustanowienia stałych struktur, ram i przestrzeni na dyskusję zainteresowanych stron w celu wspierania finansowania poprawy efektywności energetycznej.

Pierwszym etapem projektu była diagnoza krajowa i regionalna, w której przedstawiliśmy nasze wnioski i analizy dostępnych/planowanych instrumentów i narzędzi wspierających poprawę efektywności energetycznej w Polsce i wybranych województwach. Raport z diagnozy jest dostępny tutaj.  Dokument ten jest punktem wyjścia do prac nad kształtem pierwszego Krajowego Okrągłym Stołu.

W związku z istotnością tematu jakim jest poprawa finansowania efektywności energetycznej, uważamy, iż Państwa udział w pierwszym jak i kolejnych Krajowych Okrągłych Stołach jest bardzo pożądany.

Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa poprzez rejestrację na stronie lub mailowo pod adresem roundbaltic@sape.org.pl lub krajkiewicz@nape.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny z Katarzyną Rajkiewicz, kom. +48 666 666 107.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.