Print Friendly and PDF

PEMP

Polski Program Efektywnego Wykorzystania Energii w Napędach Elektrycznych PEMP był projektem dofinansowywanym przez Fundusz na rzecz Globalnego Środowiska (GEF), który zaaprobował ten program w ramach działań mających na celu ochronę klimatu Ziemi. Pomysłodawcą projektu było FEWE. Celem ogólnym Programu PEMP było obniżenie krajowej emisji gazów cieplarnianych poprzez przełamanie istniejących barier w zakresie zwiększenia udziału w rynku energooszczędnych układów napędowych obejmujących głównie energooszczędne silniki elektryczne oraz układy zmiennej regulacji prędkości obrotowej.

W ramach projektu oferowane było bezpośrednie wsparcie dla potencjalnych inwestorów w definiowaniu zakresu przedsięwzięć i poszukiwaniu środków finansowych na ich realizację oraz w zakresie przygotowania specyfikacji projektu z uwzględnieniem zapisów o wymaganej efektywności energetycznej urządzeń.

W ramach projektu powstało szereg publikacji zwanych biblioteką PEMP oraz artykuły w prasie technicznej, wsparto też stworzenie normy SEP: N SEP-E-006” Silniki energooszczędne (silniki o wysokiej sprawności). Wymagania, wytyczne doboru, komentarz” w zakresie opracowania zapisów do kryteriów środowiskowych dla zamówień publicznych dla układów napędowych.

W lutym 2004 r. w ramach realizacji Programu PEMP w Fundacji powstało centrum informacyjno-edukacyjne (Centrum PEMP), którego celem było dostarczanie wiedzy na temat szeroko rozumianej problematyki efektywności energetycznej w elektrycznych układach napędowych oraz wsparcie dla inwestorów wdrażających przedsięwzięcia w tym zakresie. FEWE to również punkt kontaktowy europejskiego programu Motor Challenge (MCP).

Kontynuacją programu był Portal Efektywności Energetycznej w Napędach Elektrycznych PEMP (www.portal.pemp.pl). Główny cel portalu to dostarczanie wiedzy użytkownikom napędów elektrycznych dla umożliwienia im przygotowania i przeprowadzenia we własnym zakresie projektów związanych z modernizacją użytkowanych przez nich napędów elektrycznych.

Archiwalna strona projektu PEMP

Kierownik projektu: Szymon Liszka, s.liszka@fewe.pl, tel. +48 603 621 333

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.