Print Friendly and PDF
May 2021

Parlament Europejski zatwierdził Fundusz Sprawiedliwej Transformacji w wysokości 17,5 mld euro

Przyjęty 18 maja 2021 roku fundusz obejmuje 7,5 mld euro z wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 oraz dodatkowych 10 mld euro z Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy. Aby uzyskać dofinansowanie, projekty muszą spełniać pewne warunki: muszą koncentrować się na dywersyfikacji gospodarczej, restrukturyzacji lub tworzeniu miejsc pracy, albo przyczyniać się do przejścia na zrównoważoną, neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym.

W związku z transformacją gospodarki europejskiej w kierunku neutralności klimatycznej Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji będzie dofinansowywać poszukiwanie pracy, podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie, a także aktywizować pracowników i osoby poszukujące pracy. Będzie on też wspierać mikroprzedsiębiorstwa, inkubatory przedsiębiorczości, uniwersytety i publiczne instytucje badawcze, jak również inwestycje w nowe technologie energetyczne, efektywność energetyczną i zrównoważoną mobilność lokalną.

Wsparcia nie otrzyma spalanie odpadów ani likwidacja lub budowa elektrowni jądrowych, działalność związana z wyrobami tytoniowymi oraz inwestycje dotyczące paliw kopalnych.

Państwa członkowskie muszą uchwalić plany sprawiedliwej transformacji. Powinny w nich wskazać regiony, które najbardziej dotknie transformacja energetyczna. Regiony te otrzymają środki z Funduszu. Szczególną uwagę należy zwrócić na specyfikę wysp, obszarów wyspiarskich i regionów najbardziej oddalonych.

Największym beneficjentem Funduszu jest Polska – może otrzymać 3,5 mld euro.

Po 31 grudnia 2024 roku Fundusz mogą zasilić nowe środki. Z inicjatywy Parlamentu większość pieniędzy trafi do państw, które najbardziej ograniczą przemysłowe emisje gazów cieplarnianych, w ramach tzw. zielonego mechanizmu nagród.

Inne ważne aspekty rozporządzenia:

  • Państwa członkowskie będą mogły korzystać z Funduszu, o ile zobowiążą się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. W przeciwnym razie będą mogły otrzymać jedynie 50% przysługujących środków.
  • Przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji finansowej mogą otrzymać wsparcie na podstawie tymczasowych unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa udzielanej w wyjątkowych okolicznościach.
  • Środki można dobrowolnie przenosić z innych funduszy spójności.
  • Dofinansowanie inwestycji ze środków UE będzie wynosić: do 85% kosztów projektu – w przypadku regionów słabiej rozwiniętych, 70% – w przypadku regionów w okresie przejściowym i 50% – w przypadku regionów lepiej rozwiniętych.

źródło informacji i tekstu: Parlament Europejski, informacja prasowa z dn. 18.05.2021

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.