Print Friendly and PDF
October 2021

Parlament Europejski debatuje nad rozwiązaniami dla rosnących cen energii

Podczas debaty plenarnej 6 października posłowie podkreślili pilną potrzebę wsparcia obywateli UE w obliczu rekordowo wysokich cen gazu i energii elektrycznej. Siegfried Mureşan (EPL, Rumunia) powiedział: „To dotyka obywateli, wpływa na europejskie przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie, które już zostały dotknięte pandemią i jej skutkami gospodarczymi. Naszym obowiązkiem jest pomaganie obywatelom i firmom w przezwyciężeniu tej kryzysowej sytuacji.”

Kadri Simson, europejska komisarz ds. energii, podkreślił potrzebę działania: „Ten szok cenowy nie może być lekceważony. Szkodzi naszym obywatelom, w szczególności gospodarstwom domowym w najtrudniejszej sytuacji, osłabiając konkurencyjność i zwiększając presję inflacyjną. Jeśli go nie powstrzymamy, zagrozi trwającej odbudowie gospodarczej Europy. Nie ma wątpliwości, że musimy podjąć środki polityczne – Europa wielokrotnie przechodziła przez wysokie ceny energii i reagowała na nie poprzez dywersyfikację źródeł dostaw i innowacje rynkowe”. Komisarz podkreśliła, jak ważne jest wyjaśnienie, że obecne podwyżki cen mają niewiele wspólnego z polityką klimatyczną UE, ale dużo do czynienia z uzależnieniem Europy od importowanych paliw kopalnych.

Philippe Lamberts (Zieloni/WSE, Belgia) stwierdził, że obecna sytuacja jest ostrzeżeniem, że należy jak najszybciej przejść na energię odnawialną i zwiększyć solidarność: „W obliczu braku bezpieczeństwa energetycznego, zadaniem państw członkowskich jest przede wszystkim reagowanie na sytuację kryzysową, w szczególności poprzez wykorzystanie dodatkowych wpływów podatkowych do zagwarantowania i rozszerzenia preferencyjnych taryf socjalnych oraz wprowadzenie pomocy bezpośredniej skierowanej do najbardziej dotkniętych gospodarstw domowych”. „Zrównoważona i uczciwa produkcja jest droższa niż brudna i niesprawiedliwa. Jeśli zatem chcemy, aby każdy mógł sobie pozwolić na godne życie, musimy odwrócić te nierówności. Bez sprawiedliwości społecznej nie nastąpi transformacja ekologiczna, a bez transformacji ekologicznej nasze społeczeństwa upadną,” stwierdził.

Według Manon Aubry (Lewica, Francja), energia powinna być wspólnym dobrem i musi być dostępna dla wszystkich: „Przekształciliście ją w produkt jak każdy inny, do spekulacji i osiągnięcia zysków. Jedzenie lub ogrzewanie nie powinno być luksusem, ale podstawowym prawem”.

Reforma rynku energii

Niektórzy eurodeputowani zaproponowali zmianę europejskiego rynku energii. Iratxe García Pérez (S&D, Hiszpania) podkreśliła fundamentalną i pilną potrzebę zapewnienia minimalnego dobrobytu wszystkim obywatelom Europy: „Po pierwsze, Komisja Europejska musi przedstawić państwom skoordynowany plan działania, gdy są napięcia na rynku energii, upewniając się, że mamy prawdziwą europejską unię energetyczną. Po drugie, musimy spowolnić spekulacje na rynku CO2, a po trzecie upewnić się, że mamy nowe standardy funkcjonowania rynku energii elektrycznej, aby zapewnić tańszy koszyk energetyczny”.

Christophe Grudler (Renew Europe, Francja) stwierdził, że UE powinna zająć się trzema obszarami, aby rozwiązać kryzys energetyczny: wzmocnieniem instalacji do magazynowania energii i rozważeniem wspólnych zakupów gazu; wspieraniem produkcji energii w Europie (w tym wodoru) poprzez zmniejszenie zależności od paliw kopalnych z innych krajów; oraz szybką reformą europejskich rynków energii, w tym zlikwidowaniem powiązań między cenami energii elektrycznej i gazu. „Europejski rynek energii wymaga reformy zgodnie z zamierzeniami Zielonego Ładu” podsumował.

Polityka klimatyczna pod lupą

Opinie w sprawie roli ambitnej polityki klimatycznej UE we wzroście cen energii były podzielone. Słoweński minister spraw zagranicznych Anže Logar, reprezentujący słoweńską prezydencję w Radzie, powiedział, że polityka klimatyczna UE, a zwłaszcza pakiet „Gotowi na 55”, „nie jest ani źródłem obecnego wzrostu cen energii, ani rozwiązaniem krótkoterminowym. W dłuższej perspektywie dekarbonizacja gospodarki europejskiej może przyczynić się do złagodzenia wahań cen energii i do walki z ubóstwem energetycznym” powiedział. W międzyczasie, gospodarstwom domowym w trudnej sytuacji należy zaoferować wsparcie dochodów za pośrednictwem Społecznego Funduszu Klimatycznego, dodał.

Według Joëlle Mélin (Tożsamość i Demokracja, Francja), skupienie się na energii odnawialnej w Europejskim Zielonym Ładzie może zwiększyć podatność Europy na wstrząsy rynkowe. „Państwa członkowskie powinny być w stanie samodzielnie podejmować decyzje dotyczące swojego koszyka energetycznego i nie powinny musieć brać udziału w porażce” stwierdziła.

Beata Szydło (EKR, Polska) podkreśliła, że trend wzrostu cen energii utrzymuje się i wyraziła wątpliwości, czy pakiet „Gotowi na 55” przyniesie pożądane efekty: „Powinniśmy bardzo rozważnie podchodzić do tych rozwiązań. Mówiliście tu państwo o tym, co spowodowało wzrost cen energii: handel uprawnieniami ETSu. Gdzie zapadały te decyzje? W tej izbie”. „Musimy naprawdę przemyśleć politykę energetyczną Unii Europejskiej,” zakończyła.

źródło informacji i tekstu: Parlament Europejski, informacja prasowa z dn. 06.10.2021

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.