Print Friendly and PDF
March 2019

Parlament Europejski chce zaostrzenia polityki celem ograniczenia zanieczyszczenia powietrza

Zła jakość powietrza ma ogromny wpływ na zdrowie, szczególnie narażone są kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze. Około 90% Europejczyków mieszkających w miastach jest narażonych na zanieczyszczenia powietrza uważane za szkodliwe. Eurodeputowani podkreślają, że unijne dopuszczalne limity emisji nadal odbiegają od zalecanych przez WHO, a Europejska Agencja Środowiska (EEA) szacuje, że w UE każdego roku ponad 400 tys. przedwczesnych zgonów jest powodowanych właśnie zanieczyszczeniem powietrza.

Nieprzestrzeganie norm

Obecnie w 20 państwach członkowskich toczy się 29 postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z nieprzestrzeganiem unijnych dopuszczalnych wartości jakości powietrza.  W około 2/3 państw członkowskich nie przestrzega się obecnie wartości dopuszczalnych PM10 i NO2, a w co piątym przekraczana jest wartość docelowa PM2,5. Posłowie podkreślają też, że w 2018 r. do Trybunału Sprawiedliwości zostały skierowane oskarżenia o złą jakość powietrza przeciwko sześciu państwom członkowskim.

Środowa rezolucja

Rezolucja przyjęta w środę 13 marca zawiera propozycje rozwiązania problemu zanieczyszczenia powietrza w sektorach transportu, rolnictwa i energii.

W niewiążącej rezolucji posłowie podkreślają, że zanieczyszczenie powietrza ma wymiar lokalny, regionalny, krajowy i transgraniczny i wymaga działań na wszystkich szczeblach zarządzania. Apelują do Komisji Europejskiej o zaproponowanie wprowadzenia bardziej rygorystycznych norm dla cząstek PM2,5 w unijnych przepisach dotyczących jakości powietrza. Eurodeputowani apelują też do władz o opracowanie planów działań w zakresie czystego powietrza, obejmujących wszystkie źródła zanieczyszczenia powietrza i wszystkie sektory gospodarki.

Poza tym, Komisja Europejska powinna zaktualizować dyrektywę w sprawie jakości powietrza zgodnie z obowiązującymi limitami WHO dotyczącymi zawartości cząstek stałych, tlenku siarki i ozonu. Powinna także przyspieszyć kontrole w celu zapewnienia przestrzegania przez ​​państwa członkowskie norm procedury badania emisji z samochodów z silnikami wysokoprężnymi zgodnie z prawodawstwem UE dotyczącym homologacji typu pojazdów.

Skandal Dieselgate

Posłowie są zaniepokojeni rosnącymi dowodami naukowymi na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza z ruchu drogowego na zdrowie, w szczególności na zdrowie dzieci. Zachęcają do stosowania technologii cyfrowych, takich jak e-opłaty i e-bilety, w celu wdrożenia zasady „zanieczyszczający płaci” poprzez ustalanie cen na podstawie ekologiczności pojazdów.

Posłowie wzywają również UE do opracowania procedur dochodzenia roszczeń zbiorowych w celu ochrony konsumentów w przypadku jakiegokolwiek przyszłego skandalu związanego z emisją samochodów. Producenci samochodów powinni zmodernizować niezgodne z normami pojazdy z silnikiem wysokoprężnym, aby  uniknąć zakazu sprzedaży tych samochodów. Koszty powinny być ponoszone przez producenta samochodu.

Wzywają też Komisję do dalszego ograniczania emisji NOx przez flotę samochodową w UE oraz do zmniejszenia do 2021 r. różnicy między limitami emisji spalin a rzeczywistymi poziomami mierzonymi na drodze. Komisja powinna również rozważyć wprowadzenie norm dotyczących emisji spalin z pojazdów innych niż spalinowe (np. z zużycia opon i klocków hamulcowych) i emisji metanu z rolnictwa, które są ważnymi prekursorami ozonu w warstwie przyziemnej.

Rolnictwo i energia

Posłowie apelują o powiązanie przyszłego finansowania wspólnej polityki rolnej z obowiązkowymi środkami ograniczania zanieczyszczenia powietrza.

Obecne systemy produkcji żywności i rolnictwa są odpowiedzialne za nadmierne emisje amoniaku (NH3), podtlenku azotu (N2O) i metanu (CH4) – 94% emisji amoniaku i 40% emisji metanu pochodzi z działalności rolniczej.

Posłowie do PE z zadowoleniem przyjmują zobowiązania podjęte przez co najmniej dziesięć państw członkowskich UE dotyczące wycofania węgla jako źródła energii i wzywają pozostałe państwa członkowskie do uczynienia tego samego najpóźniej do 2030 roku.

źródło informacji: Parlament Europejski

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.