Print Friendly and PDF
June 2020

Parlament chce, aby Zielony Ład był podstawą unijnego pakietu na rzecz odbudowy po COVID-19

Podczas pandemii koronawirusa, gospodarka uległa spowolnieniu, dzięki czemu zmniejszyły się emisje dwutlenku węgla, ale UE stanęła w obliczu recesji. W rezolucji przyjętej 15 maja tego roku, Parlament wezwał do ambitnego planu naprawy z Zielonym Ładem w centrum.

W odpowiedzi, Komisja Europejska przygotowała „Next Generation EU” – plan ożywienia gospodarczego w wysokości 750 mld euro. Razem z następnym wieloletnim budżetem UE, który musi zostać zatwierdzony przez państwa członkowskie i Parlament Europejski, plan ma na celu zbudowanie bardziej ekologicznej, integracyjnej, cyfrowej i zrównoważonej Europy i pomóc wzmocnić jej odporność na przyszłe kryzysy, takie jak kryzys klimatyczny.

W listopadzie 2019, Parlament ogłosił kryzys klimatyczny, wzywając Komisję Europejską do tego, by wszystkie jej wnioski legislacyjne były zgodne z celem ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu poniżej 1,5°C i z celem znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Nowa Komisja Europejska przygotowała więc Europejski Zielony Ład – plan działania dla Europy, aby mogła stać się kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 roku.

Europejski Zielony Ład

Finansowanie zielonej transformacji

W styczniu, Komisja Europejska przedstawiła plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy, czyli strategię finansowania Zielonego Ładu poprzez przyciągnięcie w ciągu następnej dekady co najmniej jednego biliona euro inwestycji publicznych i prywatnych. Połowa będzie pochodzić z budżetu UE; oczekuje się, że 25 mld euro będzie pochodzić z unijnego systemu handlu uprawnieniami emisjami.

Mechanizm sprawiedliwej transformacji, który powinien zmobilizować co najmniej 100 miliardów euro w latach 2021-2027, pomoże złagodzić społeczno-gospodarcze efekty transformacji dla pracowników i społeczności najbardziej dotkniętych zmianą. W maju 2020 r., KE zaproponowała utworzenie instrumentu pożyczkowego dla sektora publicznego w celu wspierania ekologicznych inwestycji w regionach zależnych od paliw kopalnych. Musi on zostać zatwierdzony przez PE.

Aby zachęcić do inwestowania w ekologiczne działania i zapobiec „pseudoekologicznemu marketingowi”, Parlament przyjął 18 czerwca nowe przepisy definiujące zrównoważone inwestycje.

Unijne prawo o klimacie

W marcu 2020 r., KE zaproponowała europejskie prawo o klimacie – ramy prawne dla osiągnięcia celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. W styczniu, Parlament wezwał do ustanowienia ambitniejszych celów redukcji emisji niż te pierwotnie zaproponowane przez KE. Oczekuje się, że organ wykonawczy UE przedstawi zmieniony cel tymczasowy na 2030 r. jeszcze w 2020 r.

Uwolnienie potencjału europejskiego przemysłu i MŚP

W marcu 2020 r., KE przedstawiła nową strategię przemysłową dla Europy, aby zapewnić, że europejskie przedsiębiorstwa przejdą transformację w stronę neutralności klimatycznej i cyfrowej przyszłości. 99% europejskich firm to małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP), odpowiadające za 50% PKB Unii Europejskiej oraz za 2 z 3 miejsc pracy, więc KE zaproponowała nową strategię dla MŚP, wspierającą innowacje, ograniczającą biurokrację i dającą lepszy dostęp do finansowania.

Wsparcie gospodarki o obiegu zamkniętym

W marcu, KE przedstawiła też plan działania UE dot. gospodarki o obiegu zamkniętym, obejmujący środki w całym cyklu życia produktów, promujące procesy gospodarki o obiegu zamkniętym, wspierające zrównoważoną konsumpcję i gwarantujące ograniczenie odpadów.

Stworzenie zrównoważonego systemu żywnościowego

Sektor spożywczy jest jednym z głównych czynników napędzających zmianę klimatu. Mimo że rolnictwo w UE jest jedynym dużym sektorem rolnym na świecie, który ograniczył emisję gazów cieplarnianych (o 20% od 1990 r.), nadal odpowiada za około 10% emisji (w tym za 70% z nich z są odpowiedzialne zwierzęta). Przedstawiona przez Komisję w maju 2020 r. strategia od pola do stołu powinna zapewnić stworzenie sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego, jednocześnie dbając o źródła utrzymania rolników. Obejmuje ona cały łańcuch dostaw żywności, od ograniczenia stosowania pestycydów i zmniejszenia sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych o połowę do zmniejszenia stosowania nawozów w celu promowania rolnictwa ekologicznego.

Zachowanie różnorodności biologicznej

Jednocześnie UE dąży do rozwiązania problemu utraty różnorodności biologicznej, w tym potencjalnego wyginięcia jednego miliona gatunków. Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030, zaprezentowana w maju, ma chronić przyrodę, odwrócić degradację ekosystemów i powstrzymać utratę bioróżnorodności.

źródło informacji i tekstu: Parlament Europejski, informacja z dnia 25.06.2020

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.