Print Friendly and PDF

Opracowanie modelu gminnej strategii klimatyczno-energetycznej dla lokalnej polityki energetycznej i ekologicznej

Wynikiem realizacji projektu pt.: „Development of the climate-energy strategy model for local energy and environmental policies” finansowanego przez European Climate Foundation jest opracowanie pt. Model klimatyczno-energetycznej strategii w lokalnej polityce energetycznej i ekologicznej.

Impulsem do wykonania takiej pracy było to, że:

  • z jednej strony gminy są prawnie zobowiązane do organizacji i planowania zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy oraz do sporządzania programów ochrony środowiska, w tym programów ochrony powietrza,
  • z drugiej strony polityka Unii Europejskiej i Polski wyznacza cele (3 x 20%) poprawy efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii finalnej, a które to cele nie mają wprost przełożenia na działania na poziomie lokalnym.

Ogólnym przesłaniem powyższego poradnika jest – mieć i realizować lokalną politykę i strategię energetyczną, która włącza gminę we współpracę międzynarodową i wspiera politykę kraju w zakresie ochrony klimatu ziemi i zrównoważonego rozwoju oraz sprzyja rozwojowi społeczno-gospodarczego gminy. Do tego właśnie potrzebna jest strategia energetyczna gminy, której zarysy modelu przedstawiono w tym opracowaniu.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.