Print Friendly and PDF
August 2021

Opinia SAPE – Polska dot. rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. szczegółowego zakresu informacji gromadzonych w centralnym rejestrze oszczędności energii finalnej

Nowelizacja z dnia 20 kwietnia 2021 roku wprowadzająca zmiany do ustawy o efektywności energetycznej zakłada powstanie centralnego rejestru oszczędności energii finalnej (CROEF). 3 sierpnia Rządowe Centrum Legislacji udostępniło Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i  Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu informacji gromadzonych w centralnym rejestrze oszczędności energii finalnej oraz sposobu uwierzytelniania osób upoważnionych wpisanych do wykazu. Projekt ma określić min. jakie informacje mają znajdować się w bazie. Rozporządzenie zaopiniowało Stowarzyszenie SAPE – POLSKA, którego FEWE jest partnerem wspierającym.

Czego dotyczy rozporządzenie?

Projekt dostosowuje krajowe regulacje do prawa Unii Europejskiej z zakresu efektywności energetycznej. Utworzony zostanie centralny rejestr oszczędności energii finalnej, za który odpowiedzialny będzie Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Możliwość przekazywania danych do bazy będą posiadać przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jednostki samorządu terytorialnego, Bank Ochrony Środowiska oraz Bank Gospodarstwa Krajowego oraz wspomniany wcześniej Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Dodatkowo, możliwość edycji danych mają otrzymać ministrowie właściwi ds. klimatu, rozwoju gospodarczego oraz finansów publicznych.

Powstanie rejestru ma na celu uszczelnienie systemu monitorowania oraz raportowania oszczędności energii powstających w wyniku realizacji programów unijnych i krajowych. W rejestrze mają zawierać się informacje dotyczące min. przedsięwzięć służącym poprawie efektywności realizowanych za pomocą środków alternatywnych, a także oszczędności energii finalnej uzyskane w wyniku ich przeprowadzenia.

W efekcie rejestr ma pomóc uniknąć ryzyka związane z podwójnym zliczaniem oszczędności energii, zwłaszcza w sytuacjach kiedy możliwe jest korzystanie z kilku systemów wsparcia.

Stanowisko Ogólnokrajowego Stowarzyszenia “Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE-POLSKA) 

SAPE-POLSKA skierowało w dniu 17 sierpnia 2021 roku do Ministerstwa Klimatu i Środowiska swoje spostrzeżenia dotyczące przedstawionego rozporządzenia. Stowarzyszenie uważa powstanie centralnego rejestru oszczędności energii finalnej (CROEF), za ważną inicjatywę, która ma duże możliwości usprawnienia procesu zarządzania mechanizmami wsparcia poprawy efektywności energetycznej w Polsce.

Wskazał jednak, że aby ten potencjał wykorzystać, konieczne jest ujenolicenie struktury rejestru w obrębie zakresu i rodzajami informacji, które mają być raportowane przez inne podmioty realizujące programy wsparcia efektywności energetycznej. Zdaniem SAPE jest to szansa na scentralizowanie  rozproszonej, do tej pory wiedzy o oszczędnościach energii.

(…) konieczne jest zharmonizowanie zakresu i rodzaju informacji dotyczących uzyskiwania oszczędności energii wśród wszystkich podmiotów zaangażowanych w programy wsparcia efektywności energetycznej. Warto również rozważyć opracowanie ujednoliconych zasad uwzględniania okresu trwałości projektów (okresu w jakim PSPEE będą przynosić oszczędności energii).”- fragment opinii SAPE – POLSKA

Dodatkowo Stowarzyszenie wskazuje na konieczność unifikacji definicji rodzajów przedsięwzięć w CROEF, opierając się w głównej mierze na tych, które już funkcjonują w obecnym porządku prawnym.

Zakres ten nie musi lecz powinien być ściśle związany z rodzajami przedsięwzięć PSPEE z art.19 Ustawy, oraz z zakresem danych wymaganych przez Prezesa URE we „wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej” (zgodnie z Art. 20 ust. 4 Ustawy). Koniecznym jest przyjęcie zasady harmonizowania nowych definicji z innymi przyjętymi już wcześniej.” – fragment opinii SAPE – POLSKA

SAPE wskazuje, także że do tej pory polskie ustawodawstwo oraz praktyka rynkowa nie zabraniała łączenia środków alternatywnych ze sobą czy też z systemem świadectw efektywności energetycznych dlatego też:

„Minister w Rozporządzeniu winien określić zarówno sposób upubliczniania współfinansowania jak i przewidzieć koordynację wprowadzania informacji przez podmioty wskazane w art. 35b ust 3. Ustawy. Eliminacja podwójnego liczenie oszczędności powinna być kluczową funkcjonalnością CROEF, stąd tak ważnym staje się przemyślana i szczegółowa konstrukcja bazy danych.” – fragment opinii SAPE – POLSKA

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Projekt rozporządzenia: Projekt (rcl.gov.pl)

Strona SAPE – Polska Strona Główna – SAPE – Polska

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.